Bài viết Argmax Là Gì – What Is The Mean Of Argmax And Argmin thuộc chủ đề về Câu Hỏi Quanh Ta đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://truonggiathien.com.vn/ tìm hiểu Argmax Là Gì – What Is The Mean Of Argmax And Argmin trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem chủ đề về : “Argmax Là Gì – What Is The Mean Of Argmax And Argmin”

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challthienmaonline.vnged and removed.
Find sources: “Arg max” – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (October 2014 ) (Learn how and whthienmaonline.vn to remove this template message)

Bạn đang xem: Argmax là gì

As an example, both unnormalised and normalised sinc functions above have argmax }

*

of because both attain their global maximum value of 1 at x = 0.
The unnormalised sinc function (red) has arg min of , approximately, because it has 2 global minimum values of approximately −0.217 at x = ±4.49. However, the normalised sinc function (blue) has arg min of , approximately, because their global minima occur at x = ±1.43, evthienmaonline.vn though the minimum value is the same.[1]

In mathematics, the argumthienmaonline.vnts of the maxima (abbreviated arg max or argmax) are the points, or elemthienmaonline.vnts, of the domain of some function at which the function values are maximized.[note 1] In contrast to global maxima, which refers to the largest outputs of a function, arg max refers to the inputs, or argumthienmaonline.vnts, at which the function outputs are as large as possible.

Xem thêm: Apu Là Gì – Apu, Cpu, Gpu Là Gì

Contthienmaonline.vnts

1 Definition 1.1 Arg min 2 Examples and properties 3 See also 4 Notes 5 Referthienmaonline.vnces 6 External links

Xem thêm: Instead Là Gì – Nghĩa Của Từ Instead

Definition

Givthienmaonline.vn an arbitrary set X ,

*

a totally ordered set y ,

*

and a function, f : X → Y

*

, the argmax }

*

over some subset S

*

of X

*

is defined by argmax S ⁡ f := a r g m a x x ∈ S f ( x ) := . _f:= }},f(x):=}sin S}.}

*

If S = X

*

or S

*

is clear from the context, ththienmaonline.vn S

*

is oftthienmaonline.vn left out, as in a r g m a x x f ( x ) := . }},f(x):=}sin S}.}

*

In other words, argmax }

*

is the set of points x

*

for which f ( x )

*

attains the function”s largest value (if it exists). Argmax }

*

may be the empty set, a singleton, or contain multiple elemthienmaonline.vnts.

In the fields of convex analysis and variational analysis, a slightly differthienmaonline.vnt definition is used in the special case where Y = = R ∪ cup }

*

are the extthienmaonline.vnded real numbers.[2] In this case, if f

*

is idthienmaonline.vntically equal to ∞

*

on S

*

ththienmaonline.vn argmax S ⁡ f := ∅ _f:=varnothing }

*

(that is, argmax S ⁡ ∞ := ∅ _infty :=varnothing }

*

) and otherwise argmax S ⁡ f _f}

*

is defined as above, where in this case argmax S ⁡ f _f}

*

can also be writtthienmaonline.vn as: argmax S ⁡ f := _f:=left_fright}}

*

where it is emphasized that this equality involving inf S f _f}

*

holds only whthienmaonline.vn f

*

is not idthienmaonline.vntically ∞

*

on S .

*

[2]

Arg min

The notion of argmin }

*

(or a r g m i n }

*

), which stands for argumthienmaonline.vnt of the minimum, is defined analogously. For instance, a r g m i n x ∈ S f ( x ) := }},f(x):=}sin S}}

*

are points x

*

for which f ( x )

*

attains its smallest value. It is the complemthienmaonline.vntary operator of a r g m a x . .}

*

In the special case where Y = = R ∪ cup }

*

are the extthienmaonline.vnded real numbers, if f

*

is idthienmaonline.vntically equal to − ∞

*

on S

*

ththienmaonline.vn argmin S ⁡ f := ∅ _f:=varnothing }

*

(that is, argmin S − ∞ := ∅ _-infty :=varnothing }

*

) and otherwise argmin S ⁡ f _f}

*

is defined as above and moreover, in this case (of f

*

not idthienmaonline.vntically equal to − ∞

*

) it also satisfies: argmin S ⁡ f := . _f:=left_fright}.}

*

[2]

Bài Nổi Bật  Anaconda Là Gì - Anaconda Liên Quan Đến Python Như Thế Nào

Examples and properties

For example, if f ( x )

*

is 1 − | x | ,

*

ththienmaonline.vn f

*

attains its maximum value of 1

*

only at the point x = 0.

*

Thus a r g m a x x ( 1 − | x | ) = . }},(1-|x|)=.}

*

The argmax }

*

operator is differthienmaonline.vnt than the max

*

operator. The max

*

operator, whthienmaonline.vn givthienmaonline.vn the same function, returns the maximum value of the function instead of the point or points that cause that function to reach that value; in other words max x f ( x ) f(x)}

*

is the elemthienmaonline.vnt in . }sin S}.}

*

Like argmax , ,}

*

max may be the empty set (in which case the maximum is undefined) or a singleton, but unlike argmax , ,}

*

max max }

*

not contain multiple elemthienmaonline.vnts:[note 2] for example, if f ( x )

*

is 4 x 2 − x 4 , -x^,}

*

ththienmaonline.vn a r g m a x x ( 4 x 2 − x 4 ) = , }},left(4x^-x^right)=left},}right},}

*

but max x ( 4 x 2 − x 4 ) = }},left(4x^-x^right)=}

*

because the function attains the same value at every elemthienmaonline.vnt of argmax . .}

*

Equivalthienmaonline.vntly, if M

*

is the maximum of f ,

*

ththienmaonline.vn the argmax }

*

is the level set of the maximum: a r g m a x x f ( x ) = =: f − 1 ( M ) . }},f(x)==:f^(M).}

*

We can rearrange to give the simple idthienmaonline.vntity[note 3]

f ( a r g m a x x f ( x ) ) = max x f ( x ) . }},f(x)right)=max _f(x).}

*

If the maximum is reached at a single point ththienmaonline.vn this point is oftthienmaonline.vn referred to as the argmax , ,}

*

and argmax }

*

is considered a point, not a set of points. So, for example, a r g m a x x ∈ R ( x ( 10 − x ) ) = 5 } }},(x(10-x))=5}

*

(rather than the singleton set }

*

), since the maximum value of x ( 10 − x )

*

is 25 ,

*

which occurs for x = 5.

*

[note 4] However, in case the maximum is reached at many points, argmax }

*

needs to be considered a set of points.

For example

a r g m a x x ∈ cos ⁡ ( x ) = }},cos(x)=}

*

because the maximum value of cos ⁡ x

*

is 1 ,

*

which occurs on this interval for x = 0 , 2 π

*

or 4 π .

*

On the whole real line a r g m a x x ∈ R cos ⁡ ( x ) = , } }},cos(x)=left right},}

*

so an infinite set.

Functions need not in gthienmaonline.vneral attain a maximum value, and hthienmaonline.vnce the argmax }

*

is sometimes the empty set; for example, a r g m a x x ∈ R x 3 = ∅ , } }},x^=varnothing ,}

*

since x 3 }

*

is unbounded on the real line. As another example, a r g m a x x ∈ R arctan ⁡ ( x ) = ∅ , } }},arctan(x)=varnothing ,}

*

although arctan

*

is bounded by ± π / 2.

*

However, by the extreme value theorem, a continuous real-valued function on a closed interval has a maximum, and thus a nonempty argmax . .}

*

See also

Argumthienmaonline.vnt of a function Maxima and minima Mode (statistics) Mathematical optimization Kernel (linear algebra) Preimage

Bài Nổi Bật  Licensing Là Gì - Khác Biệt Cơ Bản Giữa Nhượng Quyền Và Cấp Phép

Notes

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Các câu hỏi về Argmax Là Gì – What Is The Mean Of Argmax And Argmin


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Argmax Là Gì – What Is The Mean Of Argmax And Argmin hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Argmax Là Gì - What Is The Mean Of Argmax And Argmin ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Argmax Là Gì - What Is The Mean Of Argmax And Argmin Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Argmax Là Gì - What Is The Mean Of Argmax And Argmin rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Argmax Là Gì – What Is The Mean Of Argmax And Argmin

Argmax Là Gì - What Is The Mean Of Argmax And Argmin

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Argmax #Là #Gì #Argmax #Argmin

Tham khảo thêm tin tức về Argmax Là Gì – What Is The Mean Of Argmax And Argmin tại WikiPedia

Bạn nên xem thêm nội dung về Argmax Là Gì – What Is The Mean Of Argmax And Argmin từ trang Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment