Cách Chạy Tool PYTHON trên Windows \ Chạy PYTHON trên Windows giống Termux | Binhake ツ | Truonggiathien.com.vn
Bài viết Cách Chạy Tool PYTHON trên Windows \ Chạy PYTHON trên Windows giống Termux | Binhake ツ thuộc chủ đề về Cách Hack đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Truonggiathien.com.vn tìm hiểu Cách Chạy Tool PYTHON trên Windows \ Chạy PYTHON trên Windows giống Termux | Binhake ツ trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem “Cách Chạy Tool PYTHON trên Windows \ Chạy PYTHON trên Windows giống Termux

Xem thêm:

Hướng Dẫn Keylogger đơn giản bằng Python | Lập Trình Gián Điệp Python

Cách phòng chống hack facebook lấy trộm tài khoản bằng Python

Pycharm Là Gì – Học Python Với Pycharm

Anaconda Là Gì – Anaconda Liên Quan Đến Python Như Thế Nào

Xem clip hướng dẫn về Cách Chạy Tool PYTHON trên Windows \ Chạy PYTHON trên Windows giống Termux | Binhake ツ


Clíp với chủ đề “Cách Chạy Tool PYTHON trên Windows \ Chạy PYTHON trên Windows giống Termux

Cài đặt và chạy Python trên Windows

Tải Python tại đây: https://www.python.org/downloads/, chọn phiên bản bạn cần, trong bài viết này chúng tôi chọn Python 3.6.

Nhấp đúp vào file vừa tải về để cài đặt. Tại đây có 2 tùy chọn, bạn chọn một cái để cài.

 • Install Now: Mặc định cài Python vào ổ C, cài sẵn IDLE (cung cấp giao diện đồ họa để làm việc với Python), pip và tài liệu, tạo shortchut,…
 • Customize installation: Cho phép bạn chọn vị trí cài và tính năng cần thiết.

 

Các tùy chọn cài đặt Python

Mở IDLE. Để tạo file mới trong IDLE bạn nhấp vào File > New Windows hoặc nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + N.

Sao chép đoạn code Python:

print("Xin chào!")

vào file vừa tạo, rồi nhấn Ctrl + S để lưu. File sẽ có đuôi là .py, đặt một cái tên cho nó, chẳng hạn: quantrimang-python.py.

Copy code Python vào IDLE

Nhấn Run > Run module hoặc F5 để xem kết quả.

Kết quả chạy code Python

Đó, rất đơn giản và dễ dàng phải không nào. Bây giờ bạn đã chạy xong chương trình Python đầu tiên rồi đó.

Cài đặt và chạy Python trên Ubuntu

Cài đặt các denpendency sau:

$ sudo apt-get install build-essential checkinstall
$ sudo apt-get install libreadline-gplv2-dev libncursesw5-dev libssl-dev libsqlite3-dev tk-dev libgdbm-dev libc6-dev libbz2-dev

Tải Python tại đây: https://www.python.org/downloads/

Trong terminal, đi đến thư mục chứa file tải về và chạy lệnh sau để giải nén file. Tên file sẽ khác nhau tùy thuộc vào bản bạn tải về.

$ tar -xvf Python-3.6.2.tgz

Đi đến thư mục đã giải nén, nhập lệnh:

$ cd Python-3.6.

Thực hiện các lệnh sau để biên dịch mã nguồn Python trên Ubuntu.

$ ./configure
$ make
$ make install

Nếu là người dùng mới, bạn nên cài đặt Sublime Text trên máy để viết code Python trên Linux. Nhập lệnh sau để cài:

$ sudo add-apt-repository -y ppa:webupd8team/sublime-text-2
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install sublime-text 

Mở Sublime Text, vào File > New File hoặc nhấn Ctrl + N để tạo một file mới.

Lưu file với tên tùy chọn, chẳng hạn quantrimang-python.py

Viết code và lưu nó:

print("Xin chào!")

Đi đến Tool > Build (Ctrl+B) bạn sẽ nhìn thấy kết quả của dòng lệnh trên ở cuối cửa sổ Sublime Text.

Và như vậy, bạn vừa chạy xong chương trình Python đầu tiên của mình trên Ubuntu.

Cài đặt và chạy Python trên macOS

Tải Python: https://www.python.org/downloads/

Mở file tải về để cài đặt theo hướng dẫn, thông báo cài đặt thành công sẽ hiện ra khi hoàn tất

Bài Nổi Bật  cách dame Facebook xoá Facebook người khác dễ nhất share from mới nhất 2022 #facebook | clip by hv

Bạn có thể sử dụng ứng dụng viết code yêu thích hoặc dùng Sublime Text (công cụ được rất nhiều lập trình viên yêu thích)

Mở trình biên tập code của bạn lên, tạo file mới, lưu với phần mở rộng là .py

Viết code sau và lưu lại:

print("Xin chào!")

Tùy thuộc vào trình biên tập code của bạn mà lệnh để chạy code sẽ khác nhau, với Sublime Text thì nhấn Ctrl+B để xem kết quả khi chạy lệnh.

Vậy là đến đây bạn đã tự chạy được lệnh Python đầu tiên rồi.

Hãy cùng tìm hiểu một chương trình đơn giản khác trên Python trước khi chúng ta bắt đầu làm quen với các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình này nhé.

Hướng dẫn A-Z cách lập tình Python

Xem thêm:

Hướng Dẫn Keylogger đơn giản bằng Python | Lập Trình Gián Điệp Python

Cách phòng chống hack facebook lấy trộm tài khoản bằng Python

Pycharm Là Gì – Học Python Với Pycharm

Anaconda Là Gì – Anaconda Liên Quan Đến Python Như Thế Nào

1- Yêu cầu đòi hỏi

Đảm bảo rằng máy tính của bạn đã cài đặt Python và một công cụ (IDE) để lập trình Python (Chẳng hạn như PyDev). Nếu không, bạn có thể tham khảo các hướng dẫn dưới đây:

2- Tạo Project

Trên Eclipse chọn:
 • File/New/Other..
Sử dụng “Grammar Version” 3.x (Ngữ pháp phiên bản 3.x):
Chú ý: Ở đây tôi sử dụng “Ngữ pháp phiên bản 3.6”, các phiên bản ngữ pháp Python có đôi chút khác biệt, bạn có thể tham khảo thêm tại:
Project đã được tạo ra.

3- Tạo module đầu tiên của bạn

Trên Eclipse chọn:
 • File/New/File
Nhập vào tên file:
 • main.py
Thêm nội dung cho main.py:
main.py


print ("Hello Python!");

x = 5;
y = 10;
z = 20;

print (x + y + z);
Chạy file main.py bằng cách nhấn phải chuột vào nó và chọn:
 • Run As/Python Run
Kết quả nhận được khi chạy main.py:

Trong Python, module có thể hiểu một cách đơn giản là môt file nguồn ( *.py), nó có thể phơi bầy ra các lớp (class), hàm (function) và các biến toàn cục (global variables), mà các module khác có thể sử dụng.

Khi nhập khẩu (import) một file nguồn Python khác. Tên của file được đối xử như là một namespace (Không gian tên)

“Python package” đơn giản là một thư mục chứa các “Python module”.
Tạo mới một “package”:
Khi bạn tạo một package có tên “org.o7planning.test” sẽ có 3 thư mục được tạo ra là “org”“o7planning”“test”, trong mỗi thư mục tạo sẵn một file có tên “__init__.py”. Các file “__init__.py” thực chất không có nội dung bên trong, nhưng nó nói với Python rằng hãy đối xử với các thư mục chứa nó như là một “package”.
Bạn có thể tạo một module bên trong package, chẳng hạn tôi tạo một module có tên “mymodule.py” trong package “org.o7planning.test”:
Và trong một module khác có thể nhập khẩu “mymodule” để sử dụng với cú pháp:

# Nhập khẩu module "mymodule" trong package "org.o7planning.test"

import org.o7planning.test.mymodule
Hoặc nhập nhẩu một class “myclass” trong module “mymodule”:

# Nhập khẩu một class nằm trong module mymodule.

from org.o7planning.test.mymodule import myclass

5- Các ví dụ

math là một module được có sẵn của Python. Nó chứa các hàm toán học. Để sử dụng nó bạn cần phải nhập khẩu (import) nó. Dưới đây là một vài hàm của module này.
Hàm Mô tả
math.floor(x) Trả về phần nguyên của x như một kiểu float, là só nguyên lớn nhất và nhỏ hơn hoặc bằng x.
math.fabs(x) Trả về giá trị tuyệt đối của x.
Tra cứu thêm về math:
importExample1.py

# Nhập khẩu module math để sử dụng.
import math 

# math.floor(x)
# Hàm này trả về số nguyên (interger) lớn nhất và nhỏ hơn hoặc bằng x.
print ("math.floor(100.12) : ", math.floor( 100.12) )

# Hàm trả về giá trị tuyệt đối (absolute value).
print ("math.fabs(-100.72) : ", math.fabs( -100.72) )
Tạo một module với tên “mymodule” và nằm trong package “org.o7planning.test”. Trong mymodule định nghĩa một hàm có tên sayHello.
Chú ý: Trong bài hướng dẫn này tôi không giới thiệu chi tiết về hàm. Nếu bạn là một người mới bắt đầu với Python, bạn không cần lo lắng về điều đó.
mymodule.py

# Định nghĩa một hàm, truyền vào tên người
# và trả về một chuỗi.
def sayHello(name) :
  return "Hello "+ name

# Sử dụng hàm sayHello ở trên.
text = sayHello("Python") 

print(text)
Chạy mymodule:
Trong một module khác bạn muốn sử dụng hàm sayHello của “mymodule” bạn cần phải nhập khẩu module này, hoặc chỉ nhập khẩu hàm sayHello của module này.
Import module:
importExample2.py

# Import module.
import org.o7planning.test.mymodule
 
# Gọi hàm sayHello của mymodule:
greeting = org.o7planning.test.mymodule.sayHello("Python")


print(greeting)
Import function:
importExample3.py

# Nhập khẩu hàm sayHello.
from org.o7planning.test.mymodule import sayHello

# Gọi hàm sayHello của mymodule:
greeting = sayHello("Python")
 

print(greeting)

3 ứng dụng của Python trong thực tế không phải ai cũng biết

Xem thêm:

Bài Nổi Bật  24h Sinh Tồn Ngoài Bờ Sông | Trò Chơi Bắt Cá ♥ Minh Khoa TV

Hướng Dẫn Keylogger đơn giản bằng Python | Lập Trình Gián Điệp Python

Cách phòng chống hack facebook lấy trộm tài khoản bằng Python

Pycharm Là Gì – Học Python Với Pycharm

Anaconda Là Gì – Anaconda Liên Quan Đến Python Như Thế Nào

Ngôn ngữ lập trình Python có rất nhiều ứng dụng trong thực tế, nhưng hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu 3 ứng dụng phổ biến được sử dụng nhiều nhất hiện nay.

Ứng dụng của Python trong tự động hóa công việc

Đây là ứng dụng được rất nhiều lập trình viên sử dụng, thay vì làm một công việc trên máy tính hàng chục lần mỗi ngày thì có thể dùng ngôn ngữ lập trình Python để viết các tool tự động hóa công việc.

Thông thường để tạo ra một tool tự động hóa công việc bằng Python bạn chỉ mất 4-5 dòng code, hoặc nhiều hơn nếu công việc có sự phức tạp.

Lập trình ứng dụng website (Web Development)

Ngôn ngữ lập trình Python viện miễn phí có nội dung khổng lồ, lập trình viên có thể sử dụng các đoạn code viết sẵn (Framework) để có thể nhanh chóng xây dựng website. Dựa vào những Framework người viết không cần phải làm từ A-Z vì nó có thể sử dụng để phát triển, xây dựng các server-side web application và có thể phù hợp với bất kỳ hệ thống frontend nào.

Ứng dụng của Python trong Machinelearningvà AI

Vì ngôn ngữ lập trình Python có những đặc điểm như cấu trúc đơn giản, có sự linh hoạt và nhất quán, có thể sử dụng dữ liệu từ các thư viện và framework, nền tảng độc lập và cộng đồng rộng lớn,… Chính những đặc điểm này nên Python rất phù hợp để sử dụng trong các dự án AI và Machine learning.

Hình Ảnh Về Cách Chạy Tool PYTHON trên Windows \ Chạy PYTHON trên Windows giống Termux | Binhake ツ

Cách Chạy Tool PYTHON trên Windows \ Chạy PYTHON trên Windows giống Termux | Binhake ツ - Cách Chạy Tool PYTHON trên Windows \ Chạy PYTHON trên Windows giống Termux | Binhake ツ

Ảnh minh hoạ cho Binhake ツ

Các bước tiến hành Cách Chạy Tool PYTHON trên Windows \ Chạy PYTHON trên Windows giống Termux | Binhake ツ

Hello anh em. Nhiều anh em hỏi về chủ đề này quá nên mình làm cái video ngắn + hướng dẫn hơi nhanh như này để chỉ cho anh em cách thao tác thôi nha. Chứ không phải mình bí ý tưởng hay gì đâu 🙂
Chia sẻ video này cho những ai chưa biết cách chạy tool này hộ mình nha =)

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Link tải PYTHON BẢN MỚI NHẤT:
Link tải PYTHON 3.9.6 chính thống:
Link tải PYTHON 3.8.9 dành cho Windows 7 (Hỗ trợ cài đặt hiện hành, cập nhật ngày 04-12-2021):
Link tải TẤT CẢ các phiên bản PYTHON khác mà bạn khả năng thử (ở phần “Looking for a specific release”):

Các lệnh setup PYTHON:
– Check version PYTHON đã cài đặt: python –version
– Tải và cập nhật thêm package cho PYTHON để chạy tool:
python -m pip install –upgrade pip
pip install requests
– Điều hướng PYTHON ra màn hình chính để nó thấy được tool: cd Desktop
– Lệnh vào tool: python tênfile.py

Thiếu gì nữa thì anh em cứ bình luận xuống phía dưới để mình bổ sung nha! Cần hỗ trợ cứ ib để mình giúp nếu trong tầm hiểu biết!

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Thông tin liên lạc của mình:
• Facebook:
• Zalo: 0793617543
• Bio Page:

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Music | “Show me” by LiQWYD
Watch:
License:
Download/Stream:

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tag: #run_python_on_windows #python #Binhake_ツ
cách chạy tool python trên windows, cách cài python trên máy tính, cách chạy tool php trên windows, cách cài termux trên windows, chạy tool điện thoại trên máy tính, Hướng dẫn rip nick, Cách rip nick facebook, cách hack facebook, Rip nick facebook, hướng dẫn rip nick facebook, cách xóa tài khoản người khác, hack, hướng dẫn hack facebook, share ip, ip nn 5s, ip cân t7 cn, share key Hma, bảo mật facebook, Ip dame 723 5s, ip dame 723, ip dame not clone, ip 723 5s, ip dame 723 2020, ip chưa fix, ip dame mới nhất 2019, ip dame,723 mới nhất 2020,Mẹo dame 723, mẹo dame fb 723, mẹo dame 723, cách dame 723, mẹo dame 723 5s, cách dame 723 5s, ip dame mới 2019, ip chất, Dame Not Clone, Share ip cực chất 2020, ip nn, ip nn 5s die, share ip dame, share ip nn dame 5s, ip nn dame, cách rip nick fb, hướng dẫn rip nick fb, cách rip nick mới nhất, ip cân cổ, ip cân hf, ip nn cân cổ, ip nn cân cổ + hf, ip cực chất Thủ Thuật Facebook, Share key hma, key hma mới, Facebook, key hma, Key Hma Mới nhất, ip dame, share ip dame, ip dame 277-723, mẹo mò ip dame, hướng dẫn mò ip dame chất, mẹo reg clone not cp, reg clone not cp, check mail bangladesh, hướng dẫn check mail, hướng dẫn lọc mail, làm avt tích xanh, làm avt tích xanh trên điện thoại, dame 808, share tut dame 808. tut dame 808 bao die, tặng acc fb free,fix lỗi gửi mã fb không về, fix lỗi mã hotmail không về, cách check acc fb không cp 2019, phát acc fb free, hướng dẫn xóa tài khoản Facebook của người khác 2020,share ip dame 092 , ip dame 72h,share acc cổ , share acc lock

Bài Nổi Bật  Cach tai cac game trung quoc hack online va ko can mang

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

© Bản quyền video thuộc về Binhake ツ
© Do not Re-up. Nếu phát hiện bạn re-up tôi sẽ gỡ bỏ nó và gửi cảnh báo bản quyền ngay lập tức!

 

Các câu hỏi về Cách Chạy Tool PYTHON trên Windows \ Chạy PYTHON trên Windows giống Termux | Binhake ツ

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Cách Chạy Tool PYTHON trên Windows \ Chạy PYTHON trên Windows giống Termux | Binhake ツ hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3

Bài viết Cách Chạy Tool PYTHON trên Windows \ Chạy PYTHON trên Windows giống Termux | Binhake ツ Cực Ngon ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Cách Chạy Tool PYTHON trên Windows \ Chạy PYTHON trên Windows giống Termux | Binhake ツ Cực Ngon ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.
Nếu thấy bài viết Cách Chạy Tool PYTHON trên Windows \ Chạy PYTHON trên Windows giống Termux | Binhake ツ Cực Ngon ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Thống kê về nội dung về Cách Chạy Tool PYTHON trên Windows \ Chạy PYTHON trên Windows giống Termux | Binhake ツ

Video “Cách Chạy Tool PYTHON trên Windows \ Chạy PYTHON trên Windows giống Termux | Binhake ツ” đã có 2162 lượt view, được like 108 lần, bình chọn 5.00/5 điểm.

Kênh Truonggiathien.com.vn đã dành nhiều công sức và thời gian để xây dựng clip này với thời lượng 00:04:24, bạn hãy share clip này để ủng hộ tác giả nha.

Từ khoá cho video này: #Cách #Chạy #Tool #PYTHON #trên #Windows #Chạy #PYTHON #trên #Windows #giống #Termux #Binhake #ツ, Shelivex_ツ,cmder,xampp,run php on windows,chạy php trên máy tính,python,run python on windows,how to setup python on windows,how to install requests python on windows,how to update package python on windows,cách chạy tool python trên máy tính

Tham khảo thêm dữ liệu, về Cách Chạy Tool PYTHON trên Windows \ Chạy PYTHON trên Windows giống Termux | Binhake ツ tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu nội dung chi tiết về Cách Chạy Tool PYTHON trên Windows \ Chạy PYTHON trên Windows giống Termux | Binhake ツ từ trang Wikipedia.◄

source: https://Truonggiathien.com.vn/

Xem các bài viết tương tự tại : https://truonggiathien.com.vn/giai-tri/cach-hack/

Từ Khóa Liên Quan: lệnh setup termux python, lệnh setup python, lệnh setup python termux, lệnh chạy python termux, lệnh python termux, lệnh setup termux php và python, lệnh termux python, lệnh setup termux, lệnh termux cho người mới dụng, cách chạy tool python trên pc, setup python termux, setup termux python, cách chạy tool termux, lệnh chạy tool, binhake, termux là gì, termux python, cách viết tool bằng python, viết tool bằng python, chạy tool, tải python cho win 7, lệnh tool termux, lệnh chạy termux lần đầu, lệnh chạy termux, lệnh chạy termux php, tool termux, cách chạy python, cách chạy file python, install python termux, lệnh setup termux php, python on termux,termux install python 3.8,cách setup termux,python termux,lập trình tool auto python,viết tool auto bằng python, cách chạy python trên sublime text, install python on termux, tools termux, cách sử dụng termux, nâng cấp php cho xampp, cách tải python cho win 7, cài đặt python trên windows 7, chạy file python, cách mở python trên máy tính, chạy python trên windows, 49, tool code python

chạy python trên sublime text 3
lệnh setup python pc
lệnh cài python termux
tải python cho win 10
quantrimang python
cách cài python trên win 7
cài đặt python trên windows 10
python in termux
code termux hack game
termux python ide
cài python trên windows 10
chạy sublime text

Comments (11)

 1. Nhật Đoàn Anh
  Posted on 24 Tháng Mười Hai, 2021
 2. Nhật Đoàn Anh
  Posted on 24 Tháng Mười Hai, 2021
 3. Farm Đạt
  Posted on 24 Tháng Mười Hai, 2021
 4. 11TA8 14 Đinh Min Huy
  Posted on 24 Tháng Mười Hai, 2021
 5. Bao Nguyễn
  Posted on 24 Tháng Mười Hai, 2021
 6. Thanh Diệu IOS
  Posted on 24 Tháng Mười Hai, 2021
 7. Pornhub Kids
  Posted on 24 Tháng Mười Hai, 2021
 8. Hắc'Ss Hàn'Xx Thắng'SX
  Posted on 24 Tháng Mười Hai, 2021
 9. NGUYEN TAN KIET
  Posted on 24 Tháng Mười Hai, 2021
 10. NGUYEN TAN KIET
  Posted on 24 Tháng Mười Hai, 2021
 11. Lê Quang Nhã
  Posted on 24 Tháng Mười Hai, 2021

Give a Comment