Cập nhật tình hình hiện nay con acc build 2 game danh tướng 3q ngày 16 ^^ | Truonggiathien.com.vn
Bài viết Cập nhật tình hình hiện nay con acc build 2 game danh tướng 3q ngày 16 ^^ thuộc chủ đề về Mẹo Hack đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Truonggiathien.com.vn tìm hiểu Cập nhật tình hình hiện nay con acc build 2 game danh tướng 3q ngày 16 ^^ trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem “Cập nhật tình hình hiện nay con acc build 2 game danh tướng 3q ngày 16 ^^”

Xem thêm:

Danh Tướng 3Q Ngày 26 Góp Nhẹ 180K Điểm Lẩu Lấy Sét Cửu Tiêu Cho Thuỷ Kính Top 1 Server Full VIP 16

Danh Tướng 3Q Lên LV83 Đập 200 Viên Đá Thô Test Nhân Phẩm Nổ Đá Đỏ Liên Tục Luôn Mạnh Hơn Rất Nhiều

Danh Tướng 3Q Ngày 12 Mở 80 Tướng Tinh Bí Ẩn Đập Lên Kim 5 Rương Thần Thú Cam Chọn Lực Chiến Tăng

ĐLĐL: Hồn Sư Đối Quyết- NGÀY 12 : HƯỚNG DẪN CHỌN/BUILD TƯỚNG ĐÁNH BOSS NGÀY CUỐI – NEW LƯU Ý MỐC 840

Xem video hướng dẫn về Cập nhật tình hình hiện nay con acc build 2 game danh tướng 3q ngày 16 ^^


Video với nội dung “Cập nhật tình hình hiện nay con acc build 2 game danh tướng 3q ngày 16 ^^”

Trận Hình Đề Cử

Đội hình Sát Thương Trận:

(Điển Vi – Trương Hợp – Hứa Chử – Trương Liêu – Tuân Úc)

Cách đánh:

• Điển Vi sát thương bạo kích cao, kết hợp với Hứa Chử tiêu diệt kẻ địch sinh lực thấp, Trương Liêu đột kích hàng sau.
• Trương Hợp kỹ năng kèm Vô Địch Thuẫn có khả năng bảo vệ đồng đội mạnh, Tuân Úc trị liệu hiệu quả và trị liệu khi bị tấn công đảm bảo khả năng sống sót của đồng đội.
• Đội hình này đã kích hoạt được hai nhóm hợp kích Điển Vi + Hứa Chử,  Trương Liêu + Trương Hợp, sát thương tăng mạnh.

Phân tích tướng:

• Vị trí 1 Điển Vi, sát thương bạo kích cao, có thể đánh trọng thương hoặc diệt nhanh kẻ địch ở vị trí hàng dọc.

 Vị trí 2 Trương Hợp, thi triển kỹ năng tấn công đơn vị Tướng địch hàng sau và vô địch thuẫn bảo vệ đồng đội sinh lực thấp nhất, có khả năng bảo vệ mạnh.
 Vị trí 3 Hứa Chử, thi triển kỹ năng tấn công địch hàng trước kèm Truy Kích chắc chắn bạo, khả năng tiêu diệt kẻ địch sinh lực thấp mạnh.

 Vị trí 4 Trương Liêu, thi triển kỹ năng tấn công địch hàng sau, có thể kết hợp với Điển Vi, Trương Hợp gây đả kích chí mạng cho Tướng địch hàng sau.
• Vị trí 5 Tuân Úc, trị liệu hiệu quả cực cao, khả năng hồi sinh lực khi bị tấn công đảm bảo khả năng sống sót của đội.
• Vị trí 6 Nhân vật, sát thương cao, sinh lực cũng không tồi, đánh được chịu đòn được (Tất cả vị trí đều có thể hoán đổi).

Đội hình Khống Chế-Sát Thương:

(Quách Gia – Tào Nhân – Hạ Hầu Đôn – Tuân Úc – Trương Hợp.)

Cách đánh:

• Các hiệu ứng trong đội hình này: trầm mặc (câm lặng), choáng, vô địch, hồi sinh lực, khống chế đa dạng kèm hồi phục, kẻ địch sẽ nằm gọn trong tay ta.
• Quách Gia trầm mặc địch hàng trước, Tào Nhân choáng địch hàng dọc, Hạ Hầu Đôn kiên cường phản đòn và có khả năng hồi sinh lực, Trương Hợp vô địch thuẫn bảo vệ đồng đội, Tuân Úc trị liệu hiệu quả cao.
• Đội hình này đã kích hoạt hợp kích Hạ Hầu Đôn+Tào Nhân, Trận Hình thông qua khống chế và bảo vệ, giảm sát thương phe ta, tiêu diệt kẻ địch.

Phân tích tướng:

 Vị trí 1 Quách Gia, thi triển kỹ năng gây trầm mặc địch hàng trước, có thể hạn chế địch hàng trước thi triển kỹ năng ở lượt đầu.
 Vị trí 2 Tào Nhân, thi triển kỹ năng choáng địch hàng dọc, có thể hạn chế địch hàng dọc thi triển kỹ năng ở lượt đầu.
• Vị trí 3 Hạ Hầu Đôn, thi triển kỹ năng tấn công địch hàng dọc, hồi phục sinh lực bản thân, có khả năng phản đòn mạnh, có thể khắc chế phe địch một mình diệt Tướng (Vị trí 2, 3 có thể hoán đổi).
• Vị trí 4 Tuân Úc, trị liệu hiệu quả cực cao, khả năng hồi sinh lực khi bị tấn công đảm bảo khả năng sống sót của đội.
• Vị trí 5 Trương Hợp, thi triển kỹ năng tấn công đơn vị Tướng địch hàng sau, vô địch bảo vệ đồng đội sinh lực thấp nhất, có khả năng bảo vệ cao.
• Vị trí 6 Nhân vật, sát thương cao, sinh lực cũng không tồi, đánh được chịu đòn được (Tất cả vị trí đều có thể hoán đổi).

Bài Nổi Bật  KHẮC PHỤC LỖI KHÔNG NHẬN ĐƯỢC MÃ XÁC MINH SUPERCELL ID CHO MỌI GAME | TRUNGMS GAMING

Trận Hình Nước Thục

Xem thêm:

Danh Tướng 3Q Ngày 26 Góp Nhẹ 180K Điểm Lẩu Lấy Sét Cửu Tiêu Cho Thuỷ Kính Top 1 Server Full VIP 16

Danh Tướng 3Q Lên LV83 Đập 200 Viên Đá Thô Test Nhân Phẩm Nổ Đá Đỏ Liên Tục Luôn Mạnh Hơn Rất Nhiều

Danh Tướng 3Q Ngày 12 Mở 80 Tướng Tinh Bí Ẩn Đập Lên Kim 5 Rương Thần Thú Cam Chọn Lực Chiến Tăng

ĐLĐL: Hồn Sư Đối Quyết- NGÀY 12 : HƯỚNG DẪN CHỌN/BUILD TƯỚNG ĐÁNH BOSS NGÀY CUỐI – NEW LƯU Ý MỐC 840

– Thục có khả năng gây sát thương lớn, thông qua sát thương bạo kích nhầm nhanh chóng diệt kẻ địch.

– Áp dụng chiến thuật một đòn tất thắng để tốc chiến tốc thắng; hoặc khống chế kẻ địch, tiêu diệt dần dần. Chiến thuật đa dạng với nhiều tổ hợp.

– Tổ hợp khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau, mục đích đều nhằm tạo ra sát thương cao nhất.

Đội hình Sát Thương-Bạo Kích:

Mã Siêu – Lưu Bị – Trương Phi – Hoàng Trung – Quan Vũ.

Cách đánh:

• Mã Siêu Tiên Thủ cung cấp hộ thuẫn giảm sát thương cho hàng trước; Lưu Bị trị liệu mạnh và khi bị sát thương kỹ năng giúp hồi sinh lực toàn đội, đảm bảo khả năng sống sót của đồng đội.
• Trương Phi, Quan Vũ, Hoàng Trung có lượng sát thương cao, nhanh chóng tiêu diệt kẻ địch.
• Đội hình này đã kích hoạt hai nhóm hợp kích Mã Siêu+Hoàng Trung, Quan Vũ+Trương Phi, gây sát thương bạo kích mạnh.

Phân tích tướng:

• Vị trí 1 Mã Siêu, sau khi thi triển kỹ năng giúp hàng trước phe ta nhận được Hộ Thuẫn Giảm Thương, tăng khả năng sống sót của đội.
• Vị trí 2 Nhân vật, sát thương cao, sinh lực cũng không tồi, đánh được chịu đòn được.
• Vị trí 3 Lưu Bị, khả năng trị liệu mạnh và khi bị sát thương kỹ năng giúp hồi sinh lực toàn đội, đảm bảo khả năng sống sót của đồng đội.
• Vị trí 4 Trương Phi, thi triển kỹ năng tấn công địch hàng trước, sinh lực càng thấp sát thương càng cao, khả năng sát thương mạnh.
• Vị trí 5 Hoàng Trung, thi triển kỹ năng tấn công địch hàng trước, tiêu diệt nhanh kẻ địch sinh lực thấp.
 Vị trí 6 Quan Vũ, gây sát thương đơn vị hàng trước mạnh, tỉ lệ bạo kích cao, thích hợp một mình diệt nhanh Tướng chính của địch hàng trước(Vị trí 2, 3, 4, 5, 6 có thể hoán đổi).

Đội hình Khống Chế-Sát Thương:

(Quan Vũ – Từ Thứ – Lưu Bị – Bàng Thống – Trương Phi.)

Cách đánh:

• Ngoài việc đảm bảo khả năng sát thương còn tăng khả năng khống chế phe địch của Từ Thứ và khả năng tăng tấn công của Bàng Thống.
• Trương Phi, Quan Vũ gây sát thương mạnh, Bàng Thống tăng hiệu quả tấn công cho toàn đội, sát thương thêm bạo kích.
• Đội hình này đã kích hoạt hai nhóm hợp kích Bàng Thống+Từ Thứ, Quan Vũ+Trương Phi, sát thương đội mạnh hơn.

Phân tích tướng:

• Vị trí 1 Quan Vũ, gây sát thương đơn vị hàng trước mạnh, tỉ lệ bạo kích cao, thích hợp một mình diệt nhanh Tướng chính của địch hàng trước, giành lấy ưu thế.
• Vị trí 2 Từ Thứ, thi triển kỹ năng kèm hiệu quả choáng, khống chế tốt Tướng địch hàng sau, gián đoạn kỹ năng thi triển của mục tiêu, trì hoãn sát thương phe địch.
 Vị trí 3 Lưu Bị, khả năng trị liệu mạnh và khi bị sát thương kỹ năng giúp hồi sinh lực toàn đội, đảm bảo khả năng sống sót của đồng đội.
• Vị trí 4 Bàng Thống, tăng tối đa sát thương sát thương của Tướng.
 Vị trí 5 Nhân vật, sát thương cao, sinh lực cũng không tồi, đánh được chịu đòn được.
• Vị trí 6 Trương Phi, thi triển kỹ năng tấn công địch hàng trước, sinh lực càng thấp sát thương càng cao, khả năng sát thương mạnh (Tất cả vị trí đều có thể hoán đổi).

 

Trận Hình Nước Ngô

– Ngô có khả năng hỏa công mạnh, với mục tiêu bị thiêu đốt có thể tăng tấn công và tăng tỉ lệ khống chế.

– Tướng hỏa công là nòng cốt của đội, thiêu đột kẻ địch, sau đó gây sát thương bạo phát.

Bài Nổi Bật  SHARE MẸO DAME , IP DAME CỰC BÁ !!!!

– Đánh xoay quanh khả năng của các Tướng hỏa công có thể kết hợp thành nhiều tổ  hợp, phát huy tối đa ưu thế thiêu đốt.

Đội hình Khống Chế-Sát Thương:

(Thái Sử Từ – Lục Tốn – Lữ Mông – Tôn Quyền – Cam Ninh.)

Cách đánh:

• Kết hợp Thái Sử Từ hỏa công mục tiêu hàng trước, Lục Tốn hỏa công hàng sau, gây sát thương toàn diện phe địch.
• Thái Sử Từ kết hợp Tôn Quyền, gây sát thương địch hàng trước, Lục Tốn kết hợp Cam Ninh, gây sát thương địch hàng sau, Lữ Mông khiến mục tiêu thiêu đốt có xác suất kèm hiệu quả choáng, đạt tối đa mục đích khống chế mục tiêu.
• Đội hình này đã kích hoạt hai nhóm hợp kích Thái Sử Từ+Tôn Quyền, Cam Ninh+Lữ Mông, gây sát thương lớn.
• Thái Sử Từ, Lục Tốn thiêu đốt toàn diện phát huy tối đa kỹ năng Lữ Mông tấn công toàn thể phe địch kèm hiệu quả choáng.

Phân tích tướng:

• Vị trí 1 Thái Sử Từ, thi triển kỹ năng gây hiệu quả thiêu đốt cho địch hàng trước.
• Vị trí 2 Lục Tốn, thi triển kỹ năng gây hiệu quả thiêu đốt cho địch hàng sau (Vị trí 1, 2 có thể hoán đổi).
• Vị trí 3 Lữ Mông, gây sát thương toàn thể phe địch, kèm hiệu quả choáng, khống chế phe địch.
• Vị trí 4 Tôn Quyền, thi triển kỹ năng gây sát thương cho địch hàng trước, có tăng sát thương với mục tiêu bị thiêu đốt.
• Vị trí 5 Cam Ninh, thi triển kỹ năng gây sát thương lớn cho kẻ địch hàng sau, có tăng sát thương với mục tiêu bị thiêu đốt, có khả năng tiêu diệt nhanh địch hàng sau.
• Vị trí 6 Nhân vật, sát thương cao, sinh lực cũng không tồi, đánh được chịu đòn được (Vị trí 3, 4, 5 có thể hoán đổi).

Đội hình Sát Thương-Hàng Trước:

(Thái Sử Từ – Thượng Hương – Tôn Quyền – Đại Kiều – Tiểu Kiều.)

Cách đánh:

• Kết hợp khả năng hỏa công hàng trước của Thái Sử Từ, gây sát thương và khống chế địch hàng trước.
• Thượng Hương, Tôn Quyền gây sát thương cho mục tiêu bị thiêu đốt, bạo kích tăng, Tiểu Kiều khiến cho mục tiêu bị thiêu đốt kèm theo hiệu quả tê liệt, tổ hợp với nhau sẽ gây cho địch hàng trước một loạt sát thương và hiệu quả khống chế.
• Đội hình này đã kích hoạt hợp kích Thái Sử Từ+Tôn Quyền, Đại Kiều cung cấp khả năng sống sót cho đội, Tiểu Kiều tăng sát thương cho đội.

Phân tích tướng:

 Vị trí 1 Thái Sử Từ, thi triển kỹ năng gây hiệu quả thiêu đốt cho địch hàng trước.
• Vị trí 2 Thượng Hương, thi triển kỹ năng gây sát thương lớn cho 1 kẻ địch hàng trước, có tăng sát thương với mục tiêu bị thiêu đốt.
• Vị trí 3 Tôn Quyền, thi triển kỹ năng gây sát thương cho địch hàng trước, có tăng sát thương với mục tiêu bị thiêu đốt (Vị trí 2, 3có thể hoán đổi).
• Vị trí 4 Đại Kiều, thi triển kỹ năng, đánh thường kèm hiệu quả trị liệu liên tục, tăng khả năng sống sót của đội.
• Vị trí 5 Nhân vật, sát thương cao, sinh lực cũng không tồi, đánh được chịu đòn được (Vị trí 4, 5 có thể hoán đổi).
• Vị trí 6 Tiểu Kiều, thi triển kỹ năng khiến mục tiêu thiêu đốt kèm hiệu quả tê liệt, tăng sát thương cho đồng đội.


Trận Hình Nước Quần Hùng

– Quần Hùng có khả năng khống chế mạnh, đồng thời có khả năng giảm nộ và gây sát thương độc.

– Khả năng khống chế tối đa kéo dài thời gian gây sát thương của kẻ địch; khả năng giảm nộ kéo dài thời gian thi triển kỹ năng của kẻ địch; khả năng duy trì sát thương trúng độc vô cùng nổi bật

– Cách chơi đội khống chế đa dạng, linh hoạt, có thể áp dụng các tổ hợp khống chế khác nhau, giảm sức mạnh kẻ địch và giành chiến thắng.

Đội hình Độc Thương Trận:

Trương Giác – Công Tôn Toản – Giả Hủ – Vu Cát – Viên Thiệu.

Cách đánh:

• Kỹ năng kèm hiệu quả trúng độc của Giả Hủ, Vu Cát có sát thương cao, duy trì 2 lượt, số lượt chiến đấu càng lớn, sát thương càng cao.
• Trương Giác, Công Tôn Toản, Viên Thiệu khống chế đối thủ tối đa, kéo dài số lượt chiến đấu, phát huy hiệu quả tối đa của sát thương trúng độc.
• Đội hình này đã kích hoạt hai nhóm hợp kích Trương Giác+Vu Cát, Giả Hủ+Công Tôn Toản, đảm bảo sát thương, khống chế cùng lúc, gây sát thương mạnh hơn.

Phân tích tướng:

• Vị trí 1 Trương Giác, thi triển kỹ năng kèm hiệu quả trầm mặc (câm lặng), có thể hạn chế địch hàng trước thi triển kỹ năng ở lượt đầu.
• Vị trí 2 Công Tôn Toản, thi triển kỹ năng kèm hiệu quả giảm nộ, có thể hạn chế địch hàng sau thi triển kỹ năng ở lượt đầu (Vị trí 1, 2 có thể hoán đổi)
 Vị trí 3 Giả Hủ, thi triển kỹ năng kèm hiệu quả trúng độc, có thể gây sát thương trúng độc 2 lượt cho địch hàng trước.
• Vị trí 4 Nhân vật, sát thương cao, sinh lực cũng không tồi, đánh được chịu đòn được.
 Vị trí 5 Vu Cát, thi triển kỹ năng kèm hiệu quả trúng độc, gây sát thương trúng độc trong 2 lượt cho 3 kẻ địch ngẫu nhiên (Vị trí 3, 4, 5 có thể hoán đổi).
• Vị trí 6 Viên Thiệu, thi triển kỹ năng kèm hiệu quả tê liệt, khiến phe địch trong 2 lượt không thể đánh thường (không thể hồi nộ), trì hoãn thi triển kỹ năng lượt kế của phe địch, đạt mục đích kéo dài số lượt chiến đấu.

Bài Nổi Bật  Game Lậu Mobile -Lục mạnh thần kiếm Free 100M KNB, quà nạp đầu, VIP11 & Vô số quà tân thủ hấp dẫn

Đội hình Khống Chế-Sát Thương:

Trương Giác – Đổng Trác – Vu Cát – Hoa Đà – Hoa Hùng.

Cách đánh:

• Vu Cát, Hoa Hùng có khả năng sát thương tốt, Đổng Trác có khả năng sinh tồn mạnh, Trương Giác có khả năng khống chế.
• Hoa Đà trị liệu giỏi, giúp tăng khả năng sống sót của đồng đội.
• Đảm bảo sát thương, đội hình này đã kích hoạt hai nhóm hợp kích Trương Giác+Vu Cát, Đổng Trác+Hoa Hùng, sát thương mạnh hơn

Phân tích tướng:

• Vị trí 1 Trương Giác, thi triển kỹ năng kèm hiệu quả Trầm mặc (câm lặng), có thể hạn chế địch hàng trước thi triển kỹ năng ở lượt đầu.
• Vị trí 2 Đổng Trác, thi triển kỹ năng kèm Hộ Thuẫn giảm nhiều sát thương phải chịu.
• Vị trí 3 Vu Cát, thi triển kỹ năng kèm hiệu quả trúng độc, gây sát thương trúng độc trong 2 lượt cho 3 kẻ địch ngẫu nhiên.
 Vị trí 4 Hoa Đà, năng lực trị liệu giúp đội tăng khả năng sinh tồn
 Vị trí 5 Nhân vật , sát thương mạnh, sinh lực cao, tấn công chống đỡ đều ổn (Có thể đổi giữa vị trí 4, 5).
 Vị trí 6 Hoa Hùng, tướng tấn công mạnh, gây sát thương lớn lên kẻ địch hàng ngang, có khả năng dứt điểm (Vị trí 3, 6 có thể đổi cho nhau).

Xem thêm:

Danh Tướng 3Q Ngày 26 Góp Nhẹ 180K Điểm Lẩu Lấy Sét Cửu Tiêu Cho Thuỷ Kính Top 1 Server Full VIP 16

Danh Tướng 3Q Lên LV83 Đập 200 Viên Đá Thô Test Nhân Phẩm Nổ Đá Đỏ Liên Tục Luôn Mạnh Hơn Rất Nhiều

Danh Tướng 3Q Ngày 12 Mở 80 Tướng Tinh Bí Ẩn Đập Lên Kim 5 Rương Thần Thú Cam Chọn Lực Chiến Tăng

ĐLĐL: Hồn Sư Đối Quyết- NGÀY 12 : HƯỚNG DẪN CHỌN/BUILD TƯỚNG ĐÁNH BOSS NGÀY CUỐI – NEW LƯU Ý MỐC 840

Hình Ảnh Về Cập nhật tình hình hiện nay con acc build 2 game danh tướng 3q ngày 16 ^^

Cập nhật tình hình hiện tại con acc build 2 game danh tướng 3q ngày 16 ^^ - Cập nhật tình hình hiện tại con acc build 2 game danh tướng 3q ngày 16 ^^

Hình giới thiệu cho Cập nhật tình hình hiện nay con acc build 2 game danh tướng 3q ngày 16 ^^

Ghi chú Cập nhật tình hình hiện nay con acc build 2 game danh tướng 3q ngày 16 ^^

 

Các câu hỏi về Cập nhật tình hình hiện nay con acc build 2 game danh tướng 3q ngày 16 ^^

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Cập nhật tình hình hiện nay con acc build 2 game danh tướng 3q ngày 16 ^^ hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3

Bài viết Cập nhật tình hình hiện nay con acc build 2 game danh tướng 3q ngày 16 ^^ Cực Ngon ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Cập nhật tình hình hiện nay con acc build 2 game danh tướng 3q ngày 16 ^^ Cực Ngon ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.
Nếu thấy bài viết Cập nhật tình hình hiện nay con acc build 2 game danh tướng 3q ngày 16 ^^ Cực Ngon ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Thống kê về nội dung về Cập nhật tình hình hiện nay con acc build 2 game danh tướng 3q ngày 16 ^^

Video “Cập nhật tình hình hiện nay con acc build 2 game danh tướng 3q ngày 16 ^^” đã có 2530 lượt view, được thích 95 lần, được chấm 5.00/5 sao.

Kênh Truonggiathien.com.vn đã dành nhiều công sức và thời gian để hoàn thiện video này với thời lượng 00:10:56, mọi người hãy chia sẽ clip này để khích lệ tác giả nha.

Từ khoá cho video này: #Cập #nhật #tình #hình #hiện #tại #con #acc #build #game #danh #tướng #ngày, [vid_tags]

Tham khảo báo cáo về Cập nhật tình hình hiện nay con acc build 2 game danh tướng 3q ngày 16 ^^ tại WikiPedia

Bạn nên xem thông tin chi tiết về Cập nhật tình hình hiện nay con acc build 2 game danh tướng 3q ngày 16 ^^ từ trang Wikipedia.◄

source: https://Truonggiathien.com.vn/

Xem các bài viết tương tự tại : https://truonggiathien.com.vn/giai-tri/cach-hack/

Từ Khóa Liên Quan: cách build 2 danh tướng 3q, cách build 2 dt3q, build 2 dt3q, code 3q, danh tướng 3q, hack danh tướng 3q, 3q, game 3q, hack game danh tướng 3q, nhattinh, nhật tinh anh

Comments (23)

 1. Phú Hoà Trần
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 2. Thành chung
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 3. Đường Lang
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 4. BOT 2K
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 5. Nguyen Tuan
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 6. Việt Cường Nguyễn
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 7. Duy Thông Nguyễn
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 8. BEAT
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 9. Thien Phan
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 10. Hà Đặng
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 11. Trung Kiên Đào
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 12. Duy
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 13. Quang Thanh Pham
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 14. Lâm Thái
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 15. Lâm Thái
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 16. Thể Nguyên Văn
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 17. Hao Thanh
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 18. Giang Nguyen
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 19. Sơn Nguyễn Phúc
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 20. võ quang
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 21. Minh Kk
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 22. Sáng Hồ Xuân
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022
 23. Khánh Hân - FAN CỨNG LIVERPOOL
  Posted on 5 Tháng Tư, 2022

Give a Comment