Bài viết Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố Là Gì, Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố thuộc chủ đề về Câu Hỏi Quanh Ta đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng TruongGiaThien.Com.Vn tìm hiểu Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố Là Gì, Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài viết : “Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố Là Gì, Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố”

Các thông tin về chi phí là thông tin quan trọng cùng với doanh thu để xác định lợi nhuận của công ty. Vậy các thông tin về chi phí được trình bày như thế nào trong chế độ kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế.

Bạn đang xem: Chi phí sản xuất buôn bán theo yếu tố là gì

Theo chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam

Theo quy định trong chế độ công ty hiện hành thì thông tin về chi phí của công ty được trình bày ở hai báo cáo: Báo cáo kết quả buôn bán và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Theo VAS 21 – Trình bày báo cáo tài chính:

“60. công ty phân loại các khoản chi phí theo chức năng cần phải cung cấp những thông tin bổ sung về tính chất của các khoản chi phí, ví dụ như chi phí khấu hao và chi phí lương làm công nhân viên”.

Như vậy theo chuẩn mực kế toán Việt Nam thì trên báo cáo kết quả buôn bán, chi phí sản xuất buôn bán được phân loại theo chức năng: Các chi phí nằm trong giá thành danh mục, dịch vụ, hàng hóa đã tiêu thụ được báo cáo ở chỉ tiêu giá vốn hàng bán. Các chi phí sinh ra cho quy trình tiêu thụ danh mục được trình bày ở chỉ tiêu chi phí bán hàng. Các chi phí quản lý toàn công ty được trình bày tại chỉ tiêu chi phí quản lý công ty. Thuyết minh báo cáo tài chính cần trình bày thông tin chi tiết về chi phí sản xuất buôn bán theo yếu tố.

Chi phí sản xuất buôn bán theo yếu tố trong công ty thương mại không bao gồm giá vốn của hàng hóa bán ra. Do vậy trong loại hình công ty này tổng chi phí sản xuất buôn bán theo yếu tố không bằng tổng chi phí phân loại theo chức năng trên báo cáo kết quả buôn bán (giá vốn + chi phí bán hàng + chi phí quản lý công ty).

Công thức mối quan hệ giữa tổng chi phí sản xuất buôn bán theo yếu tố và các khoản mục trên Báo cáo kết quả buôn bán của DNTM như sau:

Tổng chi phí sản xuất buôn bán theo yếu tố = Chi phí mua hàng sinh ra trong kỳ (Tổng sinh ra bên Nợ TK 1562 trong kỳ) + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý công ty.

Bài Nổi Bật  Lens Fix Là Gì - Tại Sao Nên dùng Ống Kính Lens Fix

Trong công ty sản xuất, tổng chi phí sản xuất buôn bán theo yếu tố trên Thuyết minh báo cáo tài chính cũng khả năng không bằng tổng Giá vốn hàng bán + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý công ty trên Báo cáo kết quả buôn bán nếu có sự chênh lệch đầu kỳ và cuối kỳ của thành phẩm và danh mục dở dang. Công thức về mối quan hệ giữa tổng chi phí sản xuất buôn bán theo chức năng (trên Báo cáo kết quả buôn bán) và tổng chi phí sản xuất buôn bán theo yếu tố (trên Thuyết minh báo cáo tài chính):

Giá vốn hàng bán + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý công ty

= Chi phí vật liệu + Chi phí nhân công + Chi phí khấu hao và phân bổ + Chi phí dịch vụ mua ngoài + Chi phí bằng tiền khác + (Chênh lệch thành phẩm, danh mục dở dang đầu kỳ – cuối kỳ).

Xem thêm: Văn Thuyết Minh Là Gì, Khái Niệm Về Văn Thuyết Minh

Hoặc Tổng chi phí sản xuất buôn bán theo yếu tố = Giá vốn hàng bán + Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý DN + Chênh lệch thành phẩm/danh mục dở dang CK/ĐK.

(Công thức trên khả năng cần điều chỉnh một vài ngoại lệ như khi có thành phẩm làm ra được dùng làm TSCĐ hoặc dụng cụ,…).

*

Theo chuẩn mực kế toán quốc tế

IAS 1 đoạn 99 quy định “Đơn vị cần trình bày thông tin chi phí ghi nhận trên báo cáo lãi lỗ dùng cách phân loại chi phí hoặc theo chức năng hoặc theo yếu tố, tùy theo cách thức nào cung cấp thông tin đáng tin cậy và phù hợp hơn”.

Theo cách trình bày chi phí trên báo cáo lãi lỗ theo yếu tố, các công ty tổng hợp các chi phí được ghi nhận vào báo cáo lãi lỗ tùy theo bản chất (hay yếu tố như khấu hao, chi phí mua vật liệu, chi phí vận chuyển, chi phí nhân viên, chi phí quảng cáo) mà không cần phân bổ chúng theo chức năng. Ví dụ về cách trình bày thông tin về chi phí theo yếu tố trên báo cáo kết quả buôn bán như sau: (xem hình)

*

Với cách trình bày chi phí trên báo cáo lãi lỗ theo chức năng (hay phương pháp giá vốn hàng bán), chi phí được phân loại theo chức năng của chúng như giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý công ty. Phương pháp này cung cấp thông tin phù hợp hơn cho người dùng hơn cách phân loại theo yếu tố nhưng việc phân bổ chi phí theo chức năng khả năng kéo theo việc phân bổ một cách tùy tiện và liên quan đến việc áp dụng các xét đoán chuyên môn. Ví dụ về cách phân loại chi phí theo chức năng trên báo cáo lãi lỗ như sau: (Xem hình)

*
*

IAS 1 cũng quy định trường hợp công ty trình bày chi phí theo chức năng, công ty cần công bố thêm chi phí theo yếu tố như khấu hao và phân bổ, chi phí nhân viên,…

Bài Nổi Bật  Lid Là Gì - Nghĩa Của Từ Lid Trong Tiếng Việt

Việc lựa chọn giữa cách trình bày chi phí theo chức năng hay theo yếu tố trên báo sao lãi lỗ phụ thuộc vào yếu tố lịch sử và các nhân tố thuộc về ngành và bản chất của đơn vị. Bởi vì cả hai phương pháp trình bày đều có các Giảm đối với những loại đơn vị khách nhau, chuẩn mực bắt buộc nhà quản lý cần lựa chọn cách trình bày sao cho đáng tin cậy và phù hợp hơn. mặc khác do thông tin về chi phí theo yếu tố hữu ích trong việc dự báo dòng tiền trong tương lai, các thông tin công bố bổ sung về cách phân loại theo yếu tố là rất cần thiết khi đơn vị áp dụng cách phân loại chi phí theo chức năng trên báo cáo lãi lỗ.

Trên đây là phương pháp quy định hiện hành của chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam và quốc tế về chi phí trên báo cáo kết quả buôn bán (báo cáo lãi lỗ).

Trong khi chuẩn mực kế toán cho phép các đơn vị lựa chọn cách thức trình bày thông tin chi phí trên báo cáo lãi lỗ theo chức năng hoặc yếu tố để đem lại thông tin đáng tin cậy và phù hợp cho người dùng, chế độ kế toán Việt Nam bắt buộc trên báo cáo kết quả buôn bán thì chi phí cần được trình bày theo các phân loại theo chức năng, và chi phí theo yếu tố được trình bày trong Thuyết minh báo cáo tài chính. Việc quy định cách trình bày thông tin chi phí như vậy khả năng hiểu được là do thông lệ kế toán ở Việt Nam. mặc khác trong một vài trường hợp như các công ty dịch vụ, việc phân loại chi phí theo chức năng là rất khó, đòi hỏi có sự xét đoán chuyên môn và nhiều khi việc phân chia chi phí giữa các chức năng mang tính tùy tiện!

Do thông tin về chi phí theo yếu tố hữu ích trong việc dự báo dòng tiền trong tương lai nên chúng cần được công bố trong báo cáo tài chính. Người dùng báo cáo tài chính cần hiểu về cơ sở của các quy định để dùng các thông tin trên báo cáo tài chính một thích hợp cho mong muốn của mình, và người lập báo cáo tài chính cần nắm được để cung cấp thông tin tài chính đáng tin cậy và phù hợp cho người dùng.

Bài Nổi Bật  Rau Răm Tiếng Anh Là Gì

Xem thêm: Webdrama Là Gì – Web Drama Là Gì

Việc trình bày và phân loại chi phí trên báo cáo tài chính là để đáp ứng cho các đối tượng bên ngoài. Để đáp ứng cho nhà quản trị nội bộ thì chi phí cần được phân loại theo các cách thức thích hợp tùy theo mục đích dùng của nhà quản trị (different costs for different purposes) như phân loại chi phí theo vận hành, phân loại chi phí theo sự ứng xử của chi phí, phân loại chi phí theo khả năng kiểm soát của nhà quản lý (kiểm soát được và không kiểm soát được), theo tính chất thích hợp (chi phí thích hợp và chi phí không thích hợp),..

ĐĂNG KÍ KHÓA ĐÀO TẠO BEHIND THE NUMBERS CUỐI CÙNG TRONG NĂM 2019: https://www.TruongGiaThien.Com.VN/dang-ky/

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Các câu hỏi về Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố Là Gì, Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố Là Gì, Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố Là Gì, Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố Là Gì, Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố Là Gì, Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố Là Gì, Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố

Chi Phí Sản Xuất Kinh Doanh Theo Yếu Tố Là Gì, Chi Phí Sản Xuất Kinh Doanh Theo Yếu Tố

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Chi #Phí #Sản #Xuất #Kinh #Doanh #Theo #Yếu #Tố #Là #Gì #Chi #Phí #Sản #Xuất #Kinh #Doanh #Theo #Yếu #Tố

Tra cứu tin tức về Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố Là Gì, Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu nội dung về Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố Là Gì, Chi Phí Sản Xuất buôn bán Theo Yếu Tố từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment