Bài viết Chủ Nghĩa Duy Vật Là Gì ? Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Và Duy Vật Lịch Sử thuộc chủ đề về Giải Đáp đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng TruongGiaThien.Com.Vn tìm hiểu Chủ Nghĩa Duy Vật Là Gì ? Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Và Duy Vật Lịch Sử trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung : “Chủ Nghĩa Duy Vật Là Gì ? Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Và Duy Vật Lịch Sử”

*

*

*

*

*

GIỚI THIỆU ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG Cao cấp lý luận chính trị ĐH Sau ĐH Bồi dưỡng theo chức danh TUYỂN SINH KHOA HỌC HỢP TÁC QUỐC TẾ TIN TỨC – vận hành

Chuyên đề 2: Chủ nghĩa duy vật Mác xít với việc xây dựng thế giới quan khoa học cho đội ngũ cán bộ ở nước ta hiện nay

Học viên nắm được các khái niệm, luận điểm, nội dung cơ bản về vấn đề thế giới quan của Chủ nghĩa Duy vật mác xít…

 

CHUYÊN ĐỀ 2: CHỦ NGHĨA DUY VẬT MÁC XÍT VỚI VIỆC XÂY DỰNG 

THẾ GIỚI QUAN KHOA HỌC CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

(Số tiết : lý thuyết 05, thảo luận 02)

 

1. Mục tiêu bài giảng:

+ Tư tưởng: Hiểu đúng các vấn đề về thế giới quan của chủ nghĩa duy vật macxít

+ Kiến thức: Học viên nắm được các khái niệm, luận điểm, nội dung cơ bản về vấn đề thế giới quan của Chủ nghĩa Duy vật mác xít; Nắm được nội dung phương pháp luận của chủ nghĩa Duy vật mácxít trong việc nhận thức và vận hành thực tiễn.

Bạn đang xem: Chủ nghĩa duy vật là gì

+ Kĩ năng:Phân tích được một hay nhiều vận hành của thực tiễn dựa trên các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Duy vật mác xít.

+ Thái độ: Chấp nhận nội dung lý thuyết, chủ động vận dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề của thực tiễn.

2. Chuẩn bị:

+ Vật chất: phấn, bảng, máy tính, máy chiếu…

+ Người học: Chuẩn bị tài liệu, phương tiện, dụng cụ học tập.

Bài Nổi Bật  Bể điều Hòa Tiếng Anh Là Gì, 350 ngôn từ Tiếng Anh Thông Dụng

+ Địa điểm:

Nơi học lí thuyết: giảng đường.

3. Tài liệu thống kê

1. C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, T.21, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995,

2. V.I.Lênin, Toàn tập, T. 29, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva, 1981

3. C.Mác và Ph.Ăngghen, Toàn tập, T. 20, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1994

4. Học viện chính trị- hành chính khu vực I, Khoa Triết học, Giáo trình Triết học Mác- Lênin, tập 1, Nxb CTQG, Hà Nội, 2010.

5. Học viện chính trị- hành chính khu vực I, Khoa Triết học, Giáo trình Triết học Mác- Lênin, tập 2, Nxb CTQG, Hà Nội, 2010.

7. PGS, TS Trần Thành(chủ biên), Triết học (phần 3), Các chuyên đề triết học Mác- Lênin, nxb Chính trị- Hành chính, Hà Nội, 2010.

4. Nội dung:

I. Chủ nghĩa duy vật macxit- Nội dung và đặc điểm

1.1. Chủ nghĩa duy vật macxit quan niệm về bản chất của thế giới

– Quan niệm về vật chất:

+ Quan niệm của chủ nghĩa duy vật trước Mác về vật chất.

+ Những thành tự của khoa học một cách tự nhiên cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

+ Định nghĩa vật chất của Lênin, nội dung của định nghĩa.

– Quan niệm về ý thức :

+ Nguồn gốc của ý thức : nguồn gốc một cách tự nhiên, nguồn gốc xã hội.

+ Bản chất của ý thức : tính mục đích, tính tích cực, tính chủ động và tính sáng tạo.

– Quan niệm về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức :

+ Vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức.

Xem thêm: Sau To Be Là Loại Từ Gì ? Vị Trí Của Các Từ Loại Trong Câu

+ Vai trò của sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất.

– Nguyên tắc phương pháp luận: nguyên tắc khách quan

+ Nguyên tắc tôn trọng khách quan :

+ Nguyên tắc phát huy tính năng động chủ quan

1.2. Chủ nghĩa duy vật macxit – thế giới quan khoa học

1.2.1. Thế giới quan và vai trò của thế giới quan :

– Thế giới quan, các cách thức cơ bản của thế giới quan.

Bài Nổi Bật  Thức Ăn Chăn Nuôi Tiếng Anh Là Gì, Chăn Nuôi Tiếng Anh Là Gì

– Chức năng của thế giới quan 

1.2.1. Tính khoa học của Chủ nghĩa duy vật macxit

– Chủ nghĩa duy vật mácxít được xây dựng trên cơ sở khái quát những thành tự của khoa học một cách tự nhiên.

– Chủ nghĩa duy vật mácxít được xây dựng trên cơ sở khái quát những thành tự của khoa học xã hội và sự phát triển của thực tiễn xã hội.

– Chủ nghĩa duy vật macxít là kết quả của sự kế thừa những tư tưởng tinh hoa của nhân loại.

II. Xây dựng thế giới quan khoa học cho đội ngũ cán bộ ở nước ta hiện nay.

2.1. Vai trò của thế giới quan khoa học đối với đội ngũ cán bộ hiện nay

– Trang bị thế giới quan duy vật.

– Hình thành năng lực tư duy khoa học.

– Khắc phục và ngăn chặn bệnh chủ quan duy ý chí.

2.2. Chủ nghĩa duy vật mác xít với việc bồi dưỡng thế giới quan khoa học cho đội ngũ cán bộ trong giai đoạn hiện nay

– Đội ngũ cán bộ cần quán triệt quan điểm duy vật biện chứng vào trong quy trình nhận thức và vận hành thực tiễn.

– Đội ngũ cán bộ cần phát huy khả năng sáng tạo của mình trong quy trình nhận thức và vận hành thực tiễn.

– Đội ngũ cán bộ cần tăng cường khả năng phê phán và tự phê phán trong quy trình nhận thức.

– Đội ngũ cán bộ cần nâng cao khả năng vận dụng các tri thức vào trong qua trình vận hành thực tiễn.

5. Vấn đề thảo luận:

Sự khác biệt cơ bản giữa quan niệm của chủ nghĩa duy vật trước mác với quan niệm của Lênin về phạm trù vật chất?

– Làm rõ quan niệm của triết học Mác- Lênin về lý luận phản ánh.

– Phân biệt nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan?

6. Nội dung ôn tập:

– Định nghĩa vật chất của Lênin và nội dung của định nghĩa?

Bài Nổi Bật  In Fact Là Gì - Sự Khác Biệt Giữa Actually Và In Fact

– Quan niệm của triết học Mác- Lênin về ý thức, bản chất của ý thức?

– Quan niệm của triết học Mác- Lênin về mối quan hệ giữa vật chất và ý thức?

– Ý nghĩa phương pháp luận của mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức?

– Vận dụng nguyên tắc khách quan phân tích quy trình vận hành thực tiễn ở cơ sở?

Các câu hỏi về Chủ Nghĩa Duy Vật Là Gì ? Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Và Duy Vật Lịch Sử


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Chủ Nghĩa Duy Vật Là Gì ? Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Và Duy Vật Lịch Sử hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Chủ Nghĩa Duy Vật Là Gì ? Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Và Duy Vật Lịch Sử ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Chủ Nghĩa Duy Vật Là Gì ? Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Và Duy Vật Lịch Sử Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Chủ Nghĩa Duy Vật Là Gì ? Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Và Duy Vật Lịch Sử rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Chủ Nghĩa Duy Vật Là Gì ? Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Và Duy Vật Lịch Sử

Chủ Nghĩa Duy Vật Là Gì ? Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Và Duy Vật Lịch Sử

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Chủ #Nghĩa #Duy #Vật #Là #Gì #Chủ #Nghĩa #Duy #Vật #Biện #Chứng #Và #Duy #Vật #Lịch #Sử

Tra cứu tin tức về Chủ Nghĩa Duy Vật Là Gì ? Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Và Duy Vật Lịch Sử tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thông tin về Chủ Nghĩa Duy Vật Là Gì ? Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng Và Duy Vật Lịch Sử từ web Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment