Bài viết Cổ Phần Phổ Thông Là Gì ? Phân Biệt những loại Cổ Đông Trong Công Ty Cổ Phần thuộc chủ đề về Giải Đáp đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng TruongGiaThien.Com.Vn tìm hiểu Cổ Phần Phổ Thông Là Gì ? Phân Biệt những loại Cổ Đông Trong Công Ty Cổ Phần trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung : “Cổ Phần Phổ Thông Là Gì ? Phân Biệt những loại Cổ Đông Trong Công Ty Cổ Phần”

Ở phần trước của chuyên mục hỏi đáp công ty, công ty chúng tôi đã giới thiệu qua về những loại cổ phần trong công ty cổ phần trong đó có cổ phần phổ thông vậy trong bài viết này, Việt Luật xin được đi sâu tìm hiểu cổ phần phổ thông, những vấn đề pháp lý về chuyển nhượng cổ phần phổ thông, quy trình chuyển nhượng loại cổ phần này sẽ như thế nào để thấy được sự phát triển không ngừng của loại hình công ty này.

Bạn đang xem: Cổ phần phổ thông là gì

Cổ phần phổ thông là gì?

 Cổ phần là vấn đề pháp lý cơ bản của công ty cổ phần. Cổ phần mang bản chất là quyền của cải/tài sản được thể hiện bằng cổ phiếu, nó là phần chia nhỏ nhất của vốn điều lệ của công ty. Vốn điều lệ chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần Cổ phần phổ thông là cổ phần bắt buộc phải có của công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là cổ đông phổ thông. Là chủ sở hữu của công ty cổ phần nên họ có quyền quyết định những vấn đề rất quan trọng liên quan đến công ty cổ phần

*
*

Cổ phần phổ thông là gì

Chuyển nhượng cổ phần phổ thông

Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, cổ phần bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi. Công ty cổ phần bắt buộc là phải có cổ phần phổ thông. Cổ phần phổ thông không được chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Nhưng cổ phần ưu đãi khả năng chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Điểm d khoản 1 Điều 114 Luật công ty năm 2020 quy định quyền của cổ đông phổ thông như sau:

“1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây: d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và khoản 1 Điều 126 của Luật này”; – Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 của Luật công ty năm 2020 và Điều lệ công ty có quy định Giảm chuyển nhượng cổ phần.

Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký công ty, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu như được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

Bài Nổi Bật  khả năng Thay Lá Gelatin Bằng Gì, Lá Gelatin Là Gì

Sau thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký công ty thì cổ đông sáng lập sẽ được tự do chuyển nhượng cổ phần nếu Điều lệ công ty có quy định Giảm về chuyển nhượng cổ phần

giấy tờ chuyển nhượng cổ phần phổ thông

Theo quy định tại Luật công ty năm 2020 quy định về chuyển nhượng cổ phần như sau:

“Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 119 và Điều lệ công ty có quy định Giảm chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định Giảm về chuyển nhượng cổ phần thì những quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp thực hiện chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, giấy tờ và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán”.

Như vậy, giấy tờ chuyển nhượng cổ phần này sẽ được thực hiện theo hợp đồng thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, do vậy không bắt buộc phải thực hiện việc niêm yết ra thị trường chứng khoán, cổ đông chuyển nhượng cổ phần khả năng lựa chọn một trong hai cách thức chuyển nhượng nêu trên.

Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của công ty.

Bài Nổi Bật  tìm hiểu thông tin về Tiêu Chuẩn Khí Thải Euro 4 Là Gì ? Tiêu Chuẩn Khí Thải Của Động Cơ Euro 4 Là Gì

Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từchối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

Xem thêm: Thi Công Tiếng Anh Là Gì ? Định Nghĩa Của Từ Thi Công Trong Từ Điển Lạc Việt

Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại công ty cho người khác; dùng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của công ty.

Trường hợp cổ đông chuyển nhượng một vài cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại.

Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

giấy tờ chuyển nhượng cổ phần phải thông báo với sở kế hoạch đầu tư được thực hiện như sau:

Thứ nhất, công ty soạn giấy tờ chuyển nhượng – nộp giấy tờ tại cơ quan đăng ký buôn bán

Thành phần giấy tờ bao gồm:

Thông báo thay đổi ngay thông tin đăng ký doanh nghiệpBiên bản họp đại hội đồng cổ đông;Quyết định của đại hội đồng cổ đôngThông báo lập sổ đăng ký cổ đông;Danh sách cổ đông sáng lập sau thay đổi ngay;Giấy CMND, còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân người nhận chuyển nhượng;Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức nhận chuyển nhượng (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền củaNgười đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;Hợp đồng chuyển nhượng, Biên bản thanh lý hoặc giấy tờ khác có tổng giá trị chứng minh việc chuyển nhượng hoàn tất;Quyết định góp vốn của tổ chức nhận chuyển nhượng;Giấy uỷ quyền hoặc giấy giới thiệu cho người nộp giấy tờ.Chứng minh thư hoặc hộ chiếu công chứng của người nộp giấy tờ

Sau khi hoàn tất giấy tờ chuyển nhượng công ty tiến hành nộp giấy tờ tại sở kế hoạch và đầu tư.

Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy tờ hợp lệ, phòng đăng ký buôn bán phải cấp giấy xác nhận thay đổi ngay hoặc thông báo rõ nội dung giấy tờ cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho công ty.

Bài Nổi Bật  20/7 Là Cung Gì - Khám Phá Một Cự Giải Sâu Sắc, Biết Chữa Lành

Lưu ý: công ty phải nộp thông báo thay đổi ngay tới sở kế hoạch đầu tư không quá 10 ngày kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng.

Thứ hai, Công bố thông tin thay đổi ngay đăng ký công ty

Sau khi Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký công ty mới, công ty phải làm giấy tờ công bố thông tin tại sở kế hoạch đầu tư.

Công bố thông tin là giấy tờ bắt buộc khi thay đổi ngay đăng ký công ty.

Kết quả công ty nhận được:

– Giấy xác nhận về việc thay đổi ngay nội dung đăng ký công ty; – Biên lai công bố và giấy biên nhận công bố thông tin; – giấy tờ nội bộ công ty;

Lưu ý: Khi cổ đông sáng lập chuyển nhượng hết cổ phần thông tin về cổ đông sán g lập đó sẽ không mất đi trên giấy xác nhận và thông tin về số cổ phần sở hữu sẽ là 0. giấy tờ cần làm sau khi chuyển nhượng:

Các câu hỏi về Cổ Phần Phổ Thông Là Gì ? Phân Biệt những loại Cổ Đông Trong Công Ty Cổ Phần


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Cổ Phần Phổ Thông Là Gì ? Phân Biệt những loại Cổ Đông Trong Công Ty Cổ Phần hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Cổ Phần Phổ Thông Là Gì ? Phân Biệt những loại Cổ Đông Trong Công Ty Cổ Phần ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Cổ Phần Phổ Thông Là Gì ? Phân Biệt những loại Cổ Đông Trong Công Ty Cổ Phần Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Cổ Phần Phổ Thông Là Gì ? Phân Biệt những loại Cổ Đông Trong Công Ty Cổ Phần rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Cổ Phần Phổ Thông Là Gì ? Phân Biệt những loại Cổ Đông Trong Công Ty Cổ Phần

Cổ Phần Phổ Thông Là Gì ? Phân Biệt Các Loại Cổ Đông Trong Công Ty Cổ Phần

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Cổ #Phần #Phổ #Thông #Là #Gì #Phân #Biệt #Các #Loại #Cổ #Đông #Trong #Công #Cổ #Phần

Tham khảo thêm tin tức về Cổ Phần Phổ Thông Là Gì ? Phân Biệt những loại Cổ Đông Trong Công Ty Cổ Phần tại WikiPedia

Bạn khả năng tìm nội dung về Cổ Phần Phổ Thông Là Gì ? Phân Biệt những loại Cổ Đông Trong Công Ty Cổ Phần từ web Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment