Bài viết Đề Thi Tiếng Anh Là Gì thuộc chủ đề về Giải Đáp đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng TruongGiaThien.Com.Vn tìm hiểu Đề Thi Tiếng Anh Là Gì trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài viết : “Đề Thi Tiếng Anh Là Gì”

Chủ đề từ vựng tiếng Anh về thi cử có rất nhiều từ vựng liên quan, bạn khả năng tham khảo bài viết dưới đây để nâng cao hơn vốn từ vựng của mình nha.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh là gì

Những kỳ thi liên tiếp khiến bạn không ít mỏi mệt và stress phải không nào. Nhưng đây cũng là chủ đề quen thuộc mà bạn thường gặp ở đời sống mỗi ngày. Từ chủ đề này bạn khả năng học được nhiều từ mới tiếng Anh đó. Cùng tìm hiểu từ vựng tiếng Anh chủ đề thi cử nha.

*

Từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề thi cử, học tập

1. Từ vựng tiếng Anh trước kỳ thi

– exam: kỳ thi

– revise = ôn thi

Ex: I have to revise for my French test tomorrow. (Tôi phải ôn bài cho bài kiểm tra tiếng Pháp ngày mai.)

– swot up = revise = (cách gọi thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy chắc là mình đã ôn kĩ kiến thức cho kì kiểm tra vào tuần tới.)

Bài Nổi Bật  Hod Là Gì - ý Nghĩa Của Từ Hod

– cram = (cách gọi thông tục) nhồi nhét kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish test on next Monday. (John học dồn để thi tiếng Tây Ban Nha vào thứ Hai tới.)

– learn by heart / memorise = học thuộc lòng

Ex: We were told to learn the speech by heart for homework.

Xem thêm: Lifeline Là Gì – Nghĩa Của Từ Lifeline

Xem thêm: Ponzi Là Gì – Mô Hình Ponzi Ponzi Scheme

(Bài tập về nhà là công ty chúng tôi phải học thuộc lòng bài phát biểu này.)

*

Bạn muốn nói “đạt kết quả cao trong thi cử” bằng tiếng Anh thì nói như thế nào?

2. Từ vựng tiếng Anh trong khi thi

– cheat / copy / use a crib sheet = quay cóp

Ex: Kids have always found ways of cheating in school exams. (Bọn trẻ luôn tìm cách để gian lận trong các kì thi.)

– get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going to get a good mark in the entrance examination. (Tôi sẽ đạt kết quả tốt trong kì thi tuyển sinh ĐH.)

– get a bad / low mark = thi không tốt

Ex: I’m afraid of getting a bad mad. (Tôi sợ mình thi không tốt.)

– pass with flying colours = đậu thi với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa huấn luyện sĩ quan thật sự vất vả nhưng anh ấy đã đậu với điểm số cao.)

– scrape a pass = chỉ vừa đủ đậu

Bài Nổi Bật  Game Online Là Gì - Game Online Và Sức Khỏe Tâm Thần

Ex: I just managed to scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ vừa đủ điểm để đậu thôi. Bài thi thật sự khó quá.)

3. Các từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề thi cử

– take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

– cheat /tʃit/: gian lận

– Qualification /,kwalifi’keiSn/: bằng cấp

– Graduate /’grædjut/: tốt nghiệp

– retake /,ri:’teik/ : thi lại

– test taker /test teikə(r)/ : sĩ tử, người thi

– examiner /ig´zæminə/: người chấm thi

*

Chủ đề thi cử trong tiếng Anh có rất nhiều từ vựng hay

– mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

– pass /pæs /: điểm trung bình

– credit / ˈkredɪt/: điểm khá

– distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

– high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

– pass (an exam) /pæs/: đỗ

– materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

– term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ

– test /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

– poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém (xếp loại hs)

– Graduation examination (n): kỳ thi tốt nghiệp

– do your homework/revision/a project on something:Làm bài tập về nhà/ôn tập/làm đồ án

– work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài luận/luận án/khóa luận/bài được giao/bài thi

– finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn tất luận văn/khóa luận/bài thống kê

– hand in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài tập về nhà/bài luận/bài tập được giao/bài thi

– study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn bị/ôn tập/học nhồi nhét cho bài kiểm tra/bài thi

Bài Nổi Bật  Prerequisites Là Gì - Nghĩa Của Từ Prerequisite

– take/do/sit a test/an exam: làm bài kiểm tra/bài thi

– straight A: luôn dẫn đầu lớp

– plodder: cần cù bù thông minh

Bạn khả năng tham khảo thêm nhiều chủ đề từ vựng tiếng Anh trên trang TruongGiaThien.Com.VN để bổ sung thêm vốn từ vựng của mình nha.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Các câu hỏi về Đề Thi Tiếng Anh Là Gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Đề Thi Tiếng Anh Là Gì hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3Bài viết Đề Thi Tiếng Anh Là Gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đề Thi Tiếng Anh Là Gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Đề Thi Tiếng Anh Là Gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Đề Thi Tiếng Anh Là Gì

Đề Thi Tiếng Anh Là Gì

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Đề #Thi #Tiếng #Anh #Là #Gì

Tham khảo tin tức về Đề Thi Tiếng Anh Là Gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm nội dung chi tiết về Đề Thi Tiếng Anh Là Gì từ web Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment