Bài viết Điều Lệ Công Ty Là Gì ? Điều Lệ công ty Là Gì thuộc chủ đề về Câu Hỏi Quanh Ta đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://truonggiathien.com.vn/ tìm hiểu Điều Lệ Công Ty Là Gì ? Điều Lệ công ty Là Gì trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem chủ đề về : “Điều Lệ Công Ty Là Gì ? Điều Lệ công ty Là Gì”

https://www.youtube.com/watch?v=tps://www.youtube.com/watch

Các việc làm trong xã hội ngày nay đều phải tuân thủ những quy định của pháp luật để tránh bị sai phạm gây ra mất trật tự xã hội. Mỗi lĩnh vực, ngành, nghề buôn bán lại có những văn bản quy phạm pháp luật riêng để điều chỉnh.Trong lĩnh vực công ty, cùng với những quy định pháp luật điều chỉnh các vấn đề có liên quan đến công ty mà công ty luôn phải chấp hành thì Điều lệ công ty là một trong số những văn bản quan trọng nhất trong việc điều hành và quản lý công ty.

Vậy điều lệ công ty là gì? Nó có vai trò gì và có những nguyên tắc ra sao? Đây là vấn đề rất cần được quan tâm bởi nó là một trong số những điều kiện rất cần thiết khi bạn muốn thành lập công ty.

Bạn đang xem: Điều lệ công ty là gì

Mục lục nội dung (click để đọc nhanh nội dung bài viết):

Điều lệ công ty là gì?

Điều lệ công ty là bản thỏa thuận giữa những người chủ sở hữu công ty với nhau, là sự cam kết, ràng buộc các thành viên trong một luật lệ chung, được soạn thảo căn cứ trên những khuôn mẫu chung của pháp luật, để ấn định các nguyên tắc về cách thức thành lập, quản lý, vận hành và giải thể của công ty.

Đặc điểm của Điều lệ công ty

Điều lệ công ty được xem như là bản hiến pháp của mỗi công ty. Nếu Hiến pháp là luât cơ bản và quan trọng nhất của mỗi quốc gia thì Điều lệ công ty được xem là luật cơ bản nhất của công ty.

Điều lệ công ty là căn cứ pháp lý đầu tiên và quan trọng nhất khi có tranh chấp xảy ra, được đưa ra làm cơ sở để các bộ phận Nhà nước có thẩm quyền giải quyết tranh chấp và các vấn đề sinh ra của công ty.Điều lệ công ty do công ty tự lập nên, có nội dung căn cứ theo các quy định về pháp luật công ty và không được trái với các quy định pháp luật. Việc xác lập, sửa đổi, bổ sung và hủy bỏ Điều lệ của công ty phải thực hiện tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Điều lệ công ty bao gồm Điều lệ khi đăng ký công ty và Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trong quy trình vận hành của công ty.

*

Đặc điểm của điều lệ công ty

Nội dung của điều lệ công ty

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Luật công ty 2014, Điều lệ công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty và tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có).Vốn điều lệ của công ty; đối với công ty cổ phần cần thêm nội dung tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần.Ngành, nghề buôn bán của công ty.Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh nêu là công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập nếu là công ty cổ phần.Phần vốn góp và tổng giá trị vốn góp của mỗi thành viên nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập nếu là công ty cổ phần. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, đối với công ty hợp danh; quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đối với những người trong điều kiện thành lập công ty cổ phần. Người đại diện theo pháp luật của công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạncông ty cổ phần. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ. Thể thức thông qua quyết định, nghị quyết của công ty.Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong vận hành buôn bán.Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên trong danh nghiệp.Những trường hợp thành viên có quyền bắt buộc công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc mua lại cổ phần đối với công ty cổ phần.  Các trường hợp giải thể công ty, trình tự giải thể và giấy tờ thanh lý của cải/tài sản công ty.Thể thức sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty.

*

Nội dung của điều lệ công ty

Bài Nổi Bật  Sql Server Là Gì - Bài 1: Tổng Quan Về Sql Server

Điều lệ công ty ngoài các nội dung chủ yếu được quy định như trên, công ty có quyền quy định thêm một vài điều khoản khác, tùy theo đặc trưng của công ty mình, xuất phát từ thực tiễn tổ chức, quản lý và vận hành buôn bán của công ty.

Nguyên tắc khi xây dựng Điều lệ công ty là gì?

Để khả năng soạn thảo nên một bản Điều lệ công ty hoàn chỉnh và phù hợp với quy định của pháp luật, công ty buộc phải dựa theo nguyên tắc dưới đây:

Thứ nhất, Điều lệ phải đảm bảo có đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định của Luật công ty 2014, không được trái với các quy định của pháp luật công ty và pháp luật có liên quan như Luật công ty,Bộ luật dân sự, Luật Thương mại, pháp luật về thuế và kế toán,… Thứ hai, khi soạn thảo Điều lệ công ty phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận, Điều lệ là một hợp đồng nhiều bên, quy định quyền và nghĩa vụ của các bên, các chủ sở hữu công ty, quy định về việc tổ chức, quản lý và hoạt đồng của công ty.Thứ ba, Điều lệ khi đăng ký công ty phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật công ty 2014:Các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.Chủ sở hữu công ty là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu công ty là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.Thành viên là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.Cổ đông sáng lập là cá nhân và người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức đối với công ty cổ phần.Thứ tư, khi muốn sửa đổi, bổ sung Điều lệ thì Điều lệ công ty mới bắt buộc phải có họ, tên và chữ ký của những người sau đây theo quy định tại Khoản 3 Điều 25 Luật công ty 2014 :Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh.Chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.Người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần.

Xem thêm: Tiếng Anh Cho Thuê Tiếng Anh Là Gì ? Nghĩa Của Từ : Rent

*

Nguyên tắc khi xây dựng Điều lệ công ty là gì?

Loại hình công ty nào cần có Điều lệ công ty?

Đây là câu hỏi thắc mắc của không ít người, bởi họ thường nghĩ liệu có phải công ty nào cũng cần Điều lệ hay không? công ty tư nhân có cần Điều lệ công ty hay không?

Bài Nổi Bật  Bookcare Là Gì - Mua Bọc Sách Plastic ở đâu

ACC xin trả lời bạn như sau:

Theo quy định của Luật công ty năm 2014, các những loại hình công ty bắt buộc phải có Điều lệ công ty gồm:

Công ty cổ phần. Công ty hợp danh.Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Đối với công ty tư nhân thì sao? Theo quy định tại Điều 20 Luật công ty 2014 và Điều 21 Nghị định 78/2014/NĐ – CP của Chính phủ về Đăng ký công ty quy định về giấy tờ đăng ký công ty của công ty tư nhân bao gồm các giấy tờ: Giấy đề nghị đăng ký công ty và bản sao y Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ công ty tư nhân.

Như vậy, Luật công ty 2014 không có quy định về việc công ty tư nhân phải có Điều lệ công ty nên công ty tư nhân không bắt buộc phải có Điều lệ.

Tại sao cần có Điều lệ công ty?

Chúng ta khả năng thấy rằng pháp luật đã thừa nhận vai trò quan trọng của Điều lệ công ty bởi khi đọc Luật công ty 2014, chắc hẳn bạn sẽ thấy được sự lặp đi lặp lại rất rất nhiều lần của các cụm từ như: “trong trường hợp điều lệ công ty không có quy định khác thì…”, “trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác”, “do điều lệ công ty quy định”,… và nhiều các điều khoản khác có liên quan đến Điều lệ công ty.

Hầu hết trong các vận hành của công ty và các tranh chấp sinh ra thì những quy định của Điều lệ công ty sẽ được ưu tiên áp dụng nếu nội dung đó của Điều lệ không trái với quy định của pháp luật. Những vai trò của Điều lệ công ty chi tiết như sau:

Điều lệ công ty giúp cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên trong công ty.

Điều này thể hiện qua việc nội dung Điều lệ công ty sẽ ghi nhận phần vốn góp và tổng giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạnđối với công ty hợp danh; ghi nhận số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

*

Tại sao cần có điều lệ công ty

cùng lúc ấy, Điều lệ còn quy định các nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế, phương án xử lý lỗ trong buôn bán.

Tất cả những điều này nhằm giúp đảm bảo lợi ích cho các thành viên và qua đó, mỗi thành viên cũng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tương ứng của mình với công ty. Điều lệ chính là nơi các đối tượng liên quan tìm thấy quyền lợi và nghĩa vụ của mình.

Điều lệ công ty có chức năng tạo cơ chế vận hành cho công ty.

Điều lệ công ty sẽ quy định cơ cấu tổ chức, quản lý của công ty để từ đó công ty có được hệ thống tổ chức chặt chẽ, có sự phân quyền rõ ràng sẽ khiến cho vận hành của công ty thuận lợi và hiệu quả hơn rất nhiều.

Những nội dung được quy định trong Điều lệ công ty sẽ tạo ra cơ chế vận hành, quản lý công ty, các thành viên của công ty theo đó phải tuân thủ, chấp hành nghiêm chỉnh những quy định của Điều lệ công ty, đẩy nhanh sự vận hành ổn định và phát triển cho công ty. Đó luôn là điều mong muốn của mỗi công ty.

Điều lệ công ty làm căn cứ giải quyết tranh chấp nội bộ công ty

Tranh chấp nội bộ công ty là điều không thể tránh khỏi trong tiến trình vận hành và phát triển của mỗi công ty. Bởi công ty là một tổ chức được thành lập nên từ nhiều chủ thế, có quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng đối với công ty.

Những tranh chấp này chỉ áp dụng theo Luật công ty 2014 và pháp luật khác có liên quan để giải quyết là chưa đủ và chưa tối ưu. Vì pháp luật hay quy định chung chung cho các công ty, mà mỗi công ty lại là một tổ chức có những đặc thù riêng, có cơ chế vận hành riêng, mỗi người chủ sở hữu lại có nghệ thuật buôn bán và nguyên tắc lãnh đạo riêng. Điều lệ của công ty sẽ phần nào phản ánh được những điều đặc thù ấy.

Bài Nổi Bật  Assertive Là Gì - Nghĩa Của Từ Assertive

Cho nên, phương thức, nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ giữa các công ty là hoàn toàn không giống nhau, nếu mỗi công ty không có Điều lệ tổ chức và vận hành riêng thì sẽ điều kiện hơn cho việc giải quyết mâu thuẩn khi có tranh chấp xảy ra.

Điều lệ sinh ra chính là căn cứ để giải quyết những tranh chấp sinh ra trong quy trình vận hành, giúp quản lý ổn định.

Điều lệ công ty quy định những vấn đề cốt lõi của công ty để cho mọi đối tượng khả năng tham khảo khi rất cần thiết.

Các thành viên, cổ đông công ty khi nhìn vào Điều lệ thì sẽ biết được quyền và nghĩa vụ của mình cũng như quyền và nghĩa vụ của các thành viên, cổ đông khác.

*

Tại sao cần có Điều lệ công ty?

Người không phải thành viên công ty khi đọc Điều lệ công ty khả năng biết được công ty này đang làm gì, người đại diện theo pháp luật của công ty là ai, cơ cấu tổ chức ra sao, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, thành viên như thế nào, quy định về góp vốn, về phương pháp tính thù lao, tiền lương, những nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ sinh ra,…

Lưu ý khi xây dựng Điều lệ công ty

Mỗi công ty sẽ có một bản Điều lệ riêng phù hợp với cơ cấu tổ chức, tình hình thực tế của công ty mình, tránh các trường hợp sao chép điều lệ của công ty khác. Điều lệ cần được soạn thảo dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận giữa các thành viên công ty, thông qua các cuộc họp và biểu quyết theo quy định, do người có quyền hạn ký xác nhận vào điều lệ. Pháp luật trao cho công ty quyền tự quyết trong việc xây dựng Điều lệ công ty, nhưng công ty vẫn phải tuân thủ sự tự do trong khuôn khổ, nghĩa là nội dung của Điều lệ công ty cần đáp ứng đủ theo quy định của pháp luật và cùng lúc ấy, các quy định đấy không được trái với pháp luật cũng như không xâm phạm quyền và lợi của các bên thứ ba khác.

*

Lưu ý khi xây dựng Điều lệ công ty

Trên đây là những tư vấn của ACC về những quy định của pháp luật hiện hành về Điều lệ công ty. ACC hy vọng rằng khả năng giải đáp được câu hỏi Điều lệ công ty là gì của quý khách và giúp quý khách khả năng vận dụng những kiến thức trên để xây dựng cho công ty bạn một bản Điều lệ chuẩn xác, phù hợp nhất.

Các câu hỏi về Điều Lệ Công Ty Là Gì ? Điều Lệ công ty Là Gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Điều Lệ Công Ty Là Gì ? Điều Lệ công ty Là Gì hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Điều Lệ Công Ty Là Gì ? Điều Lệ công ty Là Gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Điều Lệ Công Ty Là Gì ? Điều Lệ công ty Là Gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Điều Lệ Công Ty Là Gì ? Điều Lệ công ty Là Gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Điều Lệ Công Ty Là Gì ? Điều Lệ công ty Là Gì

Điều Lệ Công Ty Là Gì ? Điều Lệ Doanh Nghiệp Là Gì

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Điều #Lệ #Công #Là #Gì #Điều #Lệ #Doanh #Nghiệp #Là #Gì

Xem thêm báo cáo về Điều Lệ Công Ty Là Gì ? Điều Lệ công ty Là Gì tại WikiPedia

Bạn nên xem thông tin về Điều Lệ Công Ty Là Gì ? Điều Lệ công ty Là Gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment