Bài viết Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh Là Gì, Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh thuộc chủ đề về Thắc Mắt đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng TruongGiaThien.Com.Vn tìm hiểu Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh Là Gì, Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài viết : “Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh Là Gì, Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh”

Trường học là một phần quan trọng ở đời sống mỗi ngày của chúng ta cho dù bạn là học sinh hay là giáo viên. Danh sách đồ dùng học tập Tiếng Anh kèm theo hình ảnh dưới đây sẽ giúp bạn nâng cao vốn từ vựng về trường học.

Từ vựng tiếng anh về đồ dùng học tập

(Looseleaf) paper /ˌluːsˈliːf/ /ˈpeɪ.pɚ/ Giấy đóng
(Text) book /ˈtekst.bʊk/ Sách giáo khoa
Ballpoint pen /ˌbɑːl.pɔɪnt ˈpen/ Bút bi
Board /bɔːrd/ Bảng
Book/ Textbook /bʊk/ | /ˈtekst.bʊk/ Sách giáo khoa
Brush /brʌʃ/ Bút lông
Bulletin board Bảng tin, báo tường
Calculator /ˈkæl.kjə.leɪ.t̬ɚ/ Máy tính
Chalk /tʃɑːk/ Phấn
Chalk tray /tʃɑːk treɪ/ Khay để phấn
Chalkboard /ˈtʃɑːk.bɔːrd/ Bảng
Clock /klɑːk/ Đồng hồ
Computer Máy tính
Desk /desk/ Bàn học
Eraser /ɪˈreɪ.sɚ/ Cục tẩy
Flag /flæɡ/ Lá cờ
Glue /ɡluː/ Hồ dán
Graph paper /ˈɡræf ˌpeɪ.pɚ/ Giấy nháp
Hall /hɑːl/ Hành lang ở cửa vào
Locker /ˈlɑː.kɚ/ Tủ khóa
Loudspeaker /ˈlaʊdˌspiː.kɚ/ Loa
Map /mæp/ Bản đồ
Notebook, notebook paper /ˈnoʊt.bʊk/ /ˈnoʊt.bʊk ˈpeɪ.pɚ/ Vở, sổ ghi chép
Overhead projector /ˌoʊ.vɚ.hed prəˈdʒek.tɚ/ Máy chiếu
Pen /pen/ Bút bi, bút mực nước
Pencil /ˈpen.səl/ Bút chì
Pencil eraser /ˈpen.səl ɪˈreɪ.sɚ/ Cục tẩy bút chì
Pencil sharpener /ˈpen.səl ˌʃɑːr.pən.ɚ/ Gọt bút chì
Ring binder /ˈrɪŋ ˌbaɪn.dɚ/ Vòng gắn kết
Ruler /ˈruː.lɚ/ Thước kẻ
Seat/ Chair /siːt/ | /tʃer/ Ghế ngồi
Spiral notebook /ˌspaɪr.əl ˈnoʊt.bʊk/ Vở gáy xoắn
Teacher’s desk /ˌtiː.tʃɚz desk/ Bàn giáo viên
Thumbtack /ˈθʌm.tæk/ Đinh bấm
Bài Nổi Bật  Số Kết Nối Tối Đa Cho Mỗi 1 Access Point (Điểm Wi Fi), Số Lượng Tối Đa Máy Truy Cập Vào 1 Điểm Wifi

Đồ dùng đối với trường học

Desk /desk/ Bàn
Chair /tʃer/ Cái ghế
Book /bʊk/ Sách
Notebook /ˈnoʊt.bʊk/ Sổ tay
Pencil case /ˈpen.səl ˌkeɪs/ Hộp bút
Backpack /ˈbæk.pæk/ Ba lô
Scissors /ˈsɪz.ɚz/ Cây kéo
Compass /ˈkʌm.pəs/ La bàn
Pins /pɪn/ Chốt, đinh ghim
Clip /klɪp/ Cái kẹp
Pencil /ˈpen.səl/ Bút chì
Coloured pencil (UK) – Colored pencils (US) /ˈkʌl.ɚd ˈpen.səl/ Bút chì màu
Pencil sharpener /ˈpen.səl ˌʃɑːr.pən.ɚ/ Cái gọt bút chì
Stapler /ˈsteɪ.plɚ/ Ghim bấm
Calculator /ˈkæl.kjə.leɪ.t̬ɚ/ Máy tính
Ballpoint /ˌbɑːl.pɔɪnt ˈpen/ Bút bi
Highlighter /ˈhaɪˌlaɪ.t̬ɚ/ Bút highlight
Rubber (UK) – Eraser (US) /ˈrʌb.ɚ/ | /ɪˈreɪ.sɚ/ Cục tẩy
Scotch tape /ˌskɑːtʃ ˈteɪp/ Băng dính
Paint /peɪnt/ Sơn, màu
Palette /ˈpæl.ət/ Bảng màu
Paint brush /ˈpeɪnt.brʌʃ/ Bút tô màu
Protractor /prəˈtræk.tɚ/ Thước đo góc
Set square /ˈset ˌskwer/ Thước ê-ke
Ruler /ˈruː.lɚ/ Cây thước
Glue /ɡluː/ Keo dán hồ
Beaker /ˈbiː.kɚ/ Cốc bêse (dùng trong phòng TN)
Flask /flæsk/ Bình thót cổ (dùng trong phòng TN)
Test tube /ˈtest ˌtuːb/ Ống nghiệm
Funnel /ˈfʌn.əl/ Cái phễu (dùng trong phòng TN)
Binder /ˈbaɪn.dɚ/ Bìa rời (báo, tạp chí)
Computer /kəmˈpjuː.t̬ɚ/ Máy vi tính
Paper /ˈpeɪ.pɚ/ Giấy
File holder /faɪl ˈhoʊl.dɚ/ Tập giấy tờ
Map /mæp/ Bản đồ
Magnifying glass /ˈmæɡ.nə.faɪ.ɪŋ ˌɡlæs/ Kính lúp
Clock /klɑːk/ Đồng hồ
Blackboard /ˈblæk.bɔːrd/ Bảng đen
Globe /ɡloʊb/ Quả địa cầu
*

Tên các loài hoa bằng tiếng anh

Với bài viết về từ vựng đồ dùng học tập Tiếng Anh, bạn sẽ khả năng học tất cả các từ và cụm từ mà bạn sẽ cần để khả năng phát triển mạnh trong một trường học ở một quốc gia nói tiếng Anh. Điều này cũng sẽ giúp bạn đơn giản khả năng đi làm việc vặt mỗi ngày quanh trường và hiểu những gì người khác nói, đơn giản hơn.

Bài Nổi Bật  Key Là Gì - Nghĩa Của Từ Key Trong Tiếng Việt

Các câu hỏi về Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh Là Gì, Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh Là Gì, Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh Là Gì, Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh Là Gì, Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh Là Gì, Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh Là Gì, Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh

Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh Là Gì, Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Đồ #Dùng #Học #Tập #Tiếng #Anh #Là #Gì #Đồ #Dùng #Học #Tập #Tiếng #Anh

Tham khảo thêm dữ liệu, về Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh Là Gì, Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh tại WikiPedia

Bạn khả năng tham khảo thêm nội dung về Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh Là Gì, Đồ Dùng Học Tập Tiếng Anh từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Bài Nổi Bật  Ho Tức Ngưc Khó Thở Là Bệnh Gì ? Ho Kèm Tức Ngực Khó Thở Là Biểu Hiện Của Bệnh Gì

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment