Bài viết Đơn Chức Là Gì – Tôi Yêu Hóa Học thuộc chủ đề về Giải Đáp đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng TruongGiaThien.Com.Vn tìm hiểu Đơn Chức Là Gì – Tôi Yêu Hóa Học trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem chủ đề về : “Đơn Chức Là Gì – Tôi Yêu Hóa Học”

Những bài viết kinh điển nhiều người cùng xem:

+Đương Lượng Là Gì – Bài Tiểu Luận Đương Lượng (Hoá Học) Ppsx

+Chirality Là Gì – Trung Tâm Chiral Trong Hóa Học Là Gì

+Phản ứng Hóa Hợp Là Gì, Phản ứng Hóa Học

+Oxit Bazo Là Gì – Kiến Thức Hóa Học Lớp 9

Khi học về từng loại hợp chất hữu cơ chi tiết thì ngoài nắm được cấu tạo, tính chất hoá học của chúng thì việc viết các đồng phân cũng rất quan trọng. Đối với dạng bài trắc nghiệm thì cách tính số đồng phân sẽ hỗ trợ các em rất nhiều, tiết kiệm được thời gian trong bài kiểm tra và thi.

Bạn đang xem: đơn chức là gì

Vậy thì công thức và cách tính số đồng phân như thế nào, các em tham khảo bài viết sau đây.

*

Cách tính số đồng phân

I. Đồng phân:

1. Đồng phân là gì?

Đồng phân là những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử.

Các đồng phân của nhau có tính chất khác nhau do chúng có cấu tạo hoá học khác nhau.

Lưu ý: Các đồng phân của nhau thì có cùng phân tử khối, nhưng những chất có cùng phân tử khối thì khả năng không phải đồng phân của nhau.

Ví dụ: , nhưng chúng không cùng CTPT nên không phải đồng phân.

2. Phân loại:

Chúng ta có nhiều cách phân loại đồng phân, khả năng dựa vào trật tự kết nối, nhóm chức hay vị trí trong không gian,….

*

Cách tính số đồng phân

– Đồng phân cấu tạo:

+ Đồng phân mạch C: thu được khi thay đổi ngay trật tự kết nối của các nguyên tử C với nhau (mạch thẳng, mạch nhánh, vòng).

Ví dụ: Cùng với một công thức C4H10 ta có các đồng phân:

Bài Nổi Bật  Ldap Là Gì - Ldap vận hành Như Thế Nào

Butan 2 – metylpropan

+ Đồng phân loại nhóm chức:

Nhóm chức Loại chất
– OH Ancol
– O – Ete
– CHO Anđehit
– CO Xeton
– COOH Axit

Ví dụ: Cùng công thức C2H6O ta khả năng viết 2 đồng phân với 2 loại nhóm chức khác nhau (ancol và ete):

Ancol etylic Đimtyl ete

+ Đồng phân vị trí nhóm chức hoặc kết nối bội: vị trí của nhóm chức, nhóm thế hoặc kết nối bội trên mạch C thay đổi ngay.

Ví dụ: Đồng phân C4H8 mạch hở, trong phân th có một nối đôi:

– Đồng phân cis – trans:

Ví dụ với buten – 2 – en

Nhận thấy, khi 2 nhóm thế của nguyên tử C mang nối đôi khác nhau thì sẽ xuất hiện đồng phân hình học. Nếu các nhóm thế ( -CH3, -C2H5, -Cl,…) có phân tử khối lớn hơn nằm về cùng một phía với nối đôi sẽ là dạng cis, khác phía là dạng trans.

3. Các bước viết đồng phân:

– Tính số kết nối π và vòng:

π + v =

– Dựa vào công thức phân tử, số kết nối π+v để lựa chọn loại chất phù hợp. Thường đề sẽ cho viết đồng phân của hợp chất chi tiết.

– Viết mạch C chính:

+ Mạch hở: Không phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh,…

+ Mạch vòng: vòng không nhánh, vòng vó nhánh,….

– Gắn nhóm chức hoặc kết nối bôi (nếu có) vào mạch. Sau đó di chuyển để thay đổi ngay vị trí. Cần xét tính đối xứng để tránh trùng lặp.

– Điền H để đảm bảo hoá trị của các nguyên tố. Đối với bài trắc nghiệm thì không cần.

II. Cách tính số đồng phân:

1. Cách tính số đồng phân: Ankan

– Khái niệm: Ankan là những hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm các kết nối đơn C-C và C-H.

– CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

– Ankan chỉ có đồng phân mạch cacbon và từ C4 trở đi mới xuất hiện đồng phân.

– Công thức tính nhanh:

Áp dụng: Tính số đồng phân ankan C4H10:

Thay vì viết

Butan 2 – metylpropan

Ta dùng công thức trên với n = 4, đồng phân.

Với C5H12, ta có n = 5 số đồng phân ankan sẽ là đồng phân.

2. Cách tính số đồng phân: Anken

– Anken là những hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một kết nối đôi.

– CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

– Anken có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối đôi và đồng phân hình học.

– Mẹo tính nhanh đồng phân anken:

Xét 2C mang nối đôi, mỗi C sẽ kết nối với 2 nhóm thế (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H8: Trừ đi 2C mang nối đôi sẽ còn 2C và H nhóm thế.

Nếu đề bài bắt buộc tính đồng phân cấu tạo sẽ là: 1+1+1=3 đồng phân. Nếu bắt buộc tính đồng phân (bao gồm đồng phân hình học) sẽ là 1+1+2=4 đồng phân.

Ví dụ với C5H10: Trừ đi 2C mang nối đôi sẽ còn 3C và H nhóm thế.

Ta có 5 đồng phân cấu tạo và 6 đồng phân anken.

3. Cách tính số đồng phân: Ankin

– Ankin là những hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa một kết nối ba.

– CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

Bài Nổi Bật  Arch Là Gì - định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

– Ankin có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối ba và không có đồng phân hình học.

– Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C mang nối ba, mỗi C sẽ kết nối với 1 nhóm thế (giống hoặc khác nhau).

Ví dụ với C4H6: Trừ đi 2C mang nối ba sẽ còn 2C và H là nhóm thế.

Ta có 2 đồng phân ankin.

Xem thêm: Nvme Là Gì – ổ Cứng Ssd ưu điểm Của Nó

Ví dụ với C5H8: Trừ đi 2C mang nối đôi sẽ còn 3C và H nhóm thế.

Ta có 3 đồng phân ankin.

4. Cách tính số đồng phân: Benzen và đồng đẳng

– Đồng đẳng benzen là những hiđrocacbon thơm, trong phân tử chứa một vòng benzen.

– CTTQ: CnH2n-6 (n ≥ 6).

– Công thức tính số đồng phân:

Áp dụng: Tính số đồng phân của các hiđrocacbon thơm C7H8, C8H10, C9H12.

Ta có n = 7, thay vào công thức ta được (7-6)2 = 1

n = 8, ta được (8-6)2 = 4

n = 9, thay vào công thức (9-6)2 = 9 đồng phân.

5. Cách tính số đồng phân: Ancol

– Ancol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử chưa nhóm –OH gắn trực tiếp với C no.

– Nhóm chức ancol: -OH.

– CTTQ của ancol no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+1OH hay CnH2n+2O (n≥1).

– Ancol có đồng phân mạch C và đồng phân vị trí nhóm OH.

– Công thức tính số đồng phân:

– Áp dụng: Tính số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở từ C3 → C5

C3H7OH: 23-2 = 2 đồng phân.

Propan – 1 – ol Propan – 2 – ol

C4H9OH: 24-2 = 4 đồng phân.

C5H11OH: 25-2 = 8 đồng phân.

Lưu ý: Khi viết đồng phân ancol, nhóm OH không gắn vào C không no và 1 nguyên tử C không thể gắn 2 hay 3 nhóm OH.

6. Cách tính số đồng phân: Ete

– Ete là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nguyên tử oxi kết nối với 2 nhóm ankyl.

– CTTQ của ete no, đơn chức, mạch hở: CnH2n+2O (n≥2).

– Công thức tính số đồng phân:

– Áp dụng: Với n = 3 ta có công thức ete là C3H8O, thay vào công thức ta được: đồng phân là

Với n = 4, công thức ete là C4H10O, ta được đồng phân.

Lưu ý: Ancol và ete no, đơn chức là đồng phân về loại nhóm chức. Khi viết đồng phân nếu đề không nói đến ancol hay ete thì phải tính cả 2 loại.

7. Cách tính số đồng phân: Phenol

– Phenol là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm –OH kết nối trực tiếp với C thơm.

– CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

– Công thức tính nhanh:

– Áp dụng:

C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

Với có cùng công thức phân tử nhưng là đồng phân ancol thơm (OH gắn với C no).

8. Cách tính số đồng phân: Anđehit

– Anđehit là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm –CH = O kết nối trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

– CTTQ của anđehit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 1). Trong phân tử chứa một nối đôi ở nhóm chức CHO.

– Công thức tính nhanh:

– Áp dụng: Tính số đồng phân anđehit sau: C3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, đơn chức, mạch hở.

Bài Nổi Bật  Giới Thiệu Business Process Management Là Gì ? So Sánh Giữa Erp Và Bpm

Với C3H6O: đồng phân.

Với C4H8O: đồng phân.

9. Cách tính số đồng phân: Xeton

– Xeton là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm C = O kết nối trực tiếp với hai nguyên tử C.

– CTTQ của xeton no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO (n ≥ 3). Trong phân tử chứ một nối đôi ở nhóm chức CO.

– Công thức tính số đồng phân:

– Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

Từ công thức ta tính được: đồng phân.

Lưu ý: Anđehit và xeton có cùng công thức phân tử với nhau, nên khi đề bài chỉ cho CTPT mà không nói đến loại hợp chất nào thì phải tính cả hai.

10. Cách tính số đồng phân: Axit

– Axit cacboxylic là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm –COOH kết nối trực tiếp với nguyên tử C hoặc nguyên tử H.

– CTTQ của aaxit no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2 (n ≥ 1). Trong phân tử chứa một nối đôi ở nhóm chức COOH.

– Công thức tính số đồng phân:

– Áp dụng: Tính số đồng phân axit có CTPT C4H8O2

Theo công thức ta có: 24-3 = 2 đồng phân.

Xem thêm: Discretion Là Gì – Discretion In Vietnamese

Bảng tổng hợp:

*

Trên đây là cách tính số đồng phân của các hợp chất hữu cơ thường gặp trong chương trình Hoá 11. mặc khác, những công thức này chỉ áp dụng cho một vài trường hợp cơ bản, và có nhiều điều kiện giới hạn.

vì thế, ngoài việc vận dụng cách tính số dồng phân vào các bài tập trắc nghiệm thì các em cũng cần nắm được các bước viết đồng phân của các hợp chất khác nhau

Chuyên mục: Hỏi Đáp

 

Các câu hỏi về Đơn Chức Là Gì – Tôi Yêu Hóa Học

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Đơn Chức Là Gì – Tôi Yêu Hóa Học hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3

Bài viết Đơn Chức Là Gì – Tôi Yêu Hóa Học ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Đơn Chức Là Gì – Tôi Yêu Hóa Học Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.
Nếu thấy bài viết Đơn Chức Là Gì – Tôi Yêu Hóa Học rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

 

Các Hình Ảnh Về Đơn Chức Là Gì – Tôi Yêu Hóa Học

Đơn Chức Là Gì - Tôi Yêu Hóa Học

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Đơn #Chức #Là #Gì #Tôi #Yêu #Hóa #Học

Video cực hay về hướng dẫn cách viết đồng phân đơn chức C5H10O2 bạn nên xem một lần trong đời

Tham khảo báo cáo về Đơn Chức Là Gì – Tôi Yêu Hóa Học tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thông tin chi tiết về Đơn Chức Là Gì – Tôi Yêu Hóa Học từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment