Bài viết Hợp Chất Ion Là Gì thuộc chủ đề về Thắc Mắt đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://truonggiathien.com.vn/ tìm hiểu Hợp Chất Ion Là Gì trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài : “Hợp Chất Ion Là Gì”

Bài viết kinh điển nhiều người cũng xem:

+Phản ứng Hóa Hợp Là Gì, Phản ứng Hóa Học

+Oxit Bazo Là Gì – Kiến Thức Hóa Học Lớp 9

+ Vì Sao Clorua Vôi Có Tính Tẩy Màu, Tôi Yêu Hóa Học

+Tính Chất Hoá Học, Công Thức Cấu Tạo Của Lipit Là Gì

+Xeton Là Gì – Tính Chất Hóa Học Của Andehit

+Phản ứng Thế Là Gì, Phản ứng Thế Trong Hóa Học

Video cực hay về liên kết ion bạn nên xem một lần trong đời

Kiến Guru chia sẻ tới các em học sinh mẫu đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa có đáp án 2020. Mẫu đề thi bao gồm 12 câu trắc nghiệm và 3 bài tập tự luận, làm không quá 90 phút. Đề thi bám sát với chương trình của Bộ Giáo Dục năm học 2019-2020. Kèm theo đấy là hướng dẫn phương pháp, lời giải chi tiết giúp các em ôn tập tốt cho kì thi sắp tới.

Bạn đang xem: Hợp chất ion là gì

I. Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa có đáp án (Thời gian: 90 phút)

Phần 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Có bao nhiêu anion các ion sau: Na+,

*

A. 5. B. 3. C. 1. D. 2.

Câu 2. kết nối ion là kết nối được hình thành bởi điều gì?

A. Sự góp chung các electron độc thân.

B. Sự cho nhận cặp electron hoá trị.

C. Lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện trái dấu.

C. Lực hút tĩnh điện giữa các ion dương và electron tự do.

Câu 3. Điện hóa trị của nguyên tố Cl trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm IA là:

A. 0 B. 2+ C. 1- D. 1+.

Câu 4. Trong phân tử của hợp chất nào sau đây có kết nối ion?

*

Câu 5. Phân tử Br2 có kết nối hóa học thuộc loại kết nối nào sau đây:

A. kết nối cộng hóa trị không cực. B. kết nối cộng hóa trị có cực.

B. kết nối ion. D. kết nối hiđro.

Câu 6. Trong phân tử HF, HCl, HBr, HI đều có chung 1 dạng kết nối đó là:

A. kết nối ion.

B. kết nối cộng hóa trị có cực.

C. kết nối cộng hóa trị không cực.

D. kết nối đôi.

Câu 7. Cho độ âm điện của các nguyên tố sau: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); Na (0,93). Hợp chất nào sau đây là hợp chất ion?

*

Câu 8. Trong phân tử S

*

, số oxi hóa của S là:

Bài Nổi Bật  Utf-8 Là Gì - Unicode — Unicode, Utf

A. +2 B. +4 C. +6 D. -1

Câu 9. Trong phản ứng

*

công dụng với

*

tạo ra danh mục

*

, NO và

*

thì một phân tử

*

sẽ

A. Nhường 1 electron.

B. Nhận 1 electron.

C. Nhường 3 electron.

D. Nhường 2 electron.

Câu 10. Trong phản ứng: CO +

*

→ Fe +

*

CO đóng vai trò là:

A. Chất oxi hóa.

B. Vừa chất oxi hóa, vừa là chất khử.

C. Oxit trung tính.

D. Chất khử.

Câu 11. Cho các phản ứng sau:

*

Các phản ứng trong đó HCl thể hiện tính oxi hóa là

A. (2) và (3).

B. (1) và (2).

C.

Xem thêm: Brainstorm Là Gì – 5 Nguyên Tắc Cơ Bản Khi Brainstorm

(1) và (4).

D. (3) và (4).

Câu 12. Tổng hệ số cân bằng (nguyên, tối giản) trong phương trình là bao nhiêu:

*

A. 26 B. 28 C. 27 D. 29

Phần 2: TỰ LUẬN (7 ĐIỂM)

Câu 1: (2,5 điểm)

Cho biết:

Kí hiệu nguyên tố O (Z=8) Ca (Z=20) Cl (Z=17) H (Z=1)
Độ âm điện 3,44 1,00 3,16 2,20

1. Viết cấu hình electron nguyên tử của oxi, canxi và clo.

2. Xét phân tử

*

– Tính hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử Ca và Cl. Cho biết loại kết nối trong phân tử

*

.

– Mô tả sự hình thành kết nối trong phân tử

*

3. Xét hai phân tử HCl và

*

. Dựa vào hiệu độ âm điện, hãy cho biết phân tử nào có liên kết liên kết cộng hóa trị phân cực? Viết công thức electron và công thức cấu tạo của phân tử đó.

Câu 2 (3 điểm): Cân bằng các phản ứng oxi hoá khử sau theo phương pháp thăng bằng electron. Xác định chất oxi hóa, chất khử trong mỗi phản ứng.

*

Câu 3 (1,5 điểm). Hàm lượng khối lượng cho phép của lưu huỳnh trong nhiên liệu là 0,30%. Để xác định hàm lượng lưu huỳnh trong một loại nhiên liệu người ta lấy 100,0 g nhiên liệu đó và đốt cháy hoàn toàn. Khí tạo thành chỉ chứa cacbon đioxit, lưu huỳnh đioxit và hơi nước được dẫn vào nước tạo ra 500,0 ml dung dịch. Biết rằng tất cả lưu huỳnh đioxit đã tan vào dung dịch. Lấy 10,0 ml dung dịch này cho công dụng vừa đủ với 12,5 ml dung dịch

*

M. danh mục phản ứng thu được sau phản ứng có

*

a/ Viết phương trình hóa học giữa S

*

và dung dịch

*

b/ Tính hàm lượng phần trăm (về khối lượng) của lưu huỳnh trong loại nhiên liệu nói trên. Nhiên liệu đó có được phép dùng không?

II. Đáp án chi tiết đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa có đáp án

Phần 1: TRẮC NGHIỆM

1.B 2.C 3.C 4.A 5.A 6.B
7.A 8.B 9.A 10.D 11.A 12.D

Câu 1:

Phương pháp:

– Anion là các ion mang điện tích âm

– Cation là các ion mang điện tích dương

Cách giải:

Các anion là

*

Câu 2:

Phương pháp:

kết nối ion là kết nối được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

Câu 3:

Phương pháp:

Trong hợp chất ion, hóa trị của một nguyên tố bằng điện tích của ion và được gọi là điện hóa trị của nguyên tố đó.

Cách giải:

Trong hợp chất ion, Cl nhận 1e tạo thành

*

→ Cl có điện hóa trị là 1-

Câu 4:

Phương pháp:

kết nối ion là kết nối được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

Bài Nổi Bật  Tra Từ Rau Câu Tiếng Anh Là Gì ? Rau Câu In English

Cách giải:

Hợp chất trong phân tử có kết nối ion là

*

được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa 2 ion NH4+ và Cl-

Câu 5:

Phương pháp:

– kết nối cộng hóa trị trong đó cặp electron chung không bị lệch về phía nguyên tử nào gọi là kết nối cộng hóa trị không phân cực.

→ kết nối hóa học trong phân tử là kết nối cộng hóa trị không cực

Câu 6:

Phương pháp:

– kết nối cộng hóa trị trong đó cặp electron chung lệch về phía 1 nguyên tử (có độ âm điện lớn hơn) gọi là kết nối cộng hóa trị có cực hay kết nối cộng hóa trị phân cực.

→ kết nối trong phân tử HF, HCl, HBr, HI đều là các kết nối cộng hóa trị có cực.

Câu 7:

Phương pháp:

– Nếu 0≤ΔX

– Nếu 0,4≤ΔX

– Nếu ΔX≥1,7 là kết nối ion

Với ΔX là hiệu độ âm điện của 2 nguyên tố.

Cách giải:

ΔNaF = 3,98−0,93 = 3,05>1,7 → kết nối trong phân tử NaF là kết nối ion.

Δ

*

= 2,55−2,2 = 0,35

Δ

*

= 3,44−2,2 = 1,24 → 0,4≤Δ

*

Δ

*

=3,44−2,55=0,89 → 0,4≤Δ

*

Câu 8:

Phương pháp:

– Số oxi hóa của nguyên tố trong các đơn chất bằng không.

– Trong một phân tử, tổng số oxi hóa của các nguyên tố bằng 0.

– Số oxi hóa của các ion đơn nguyên tử bằng điện tích của ion đó.

– Trong hầu hết hợp chất, số oxi hóa của H là +1, trừ một vài trường hợp như hiđrua kim loại (NaH,

*

,…). Số oxi hóa của O bằng -2 trừ trường hợp

*

và peoxit

*

Cách giải:

Gọi số oxi hóa của S trong phân tử

*

là x

→ x+2.(−2) = 0 → x = +4.

Câu 9:

Phương pháp:

Viết các quy trình trao đổi electron và kết luận.

Cách giải:

*
*

trong CO nhường 2e tạo thành

*

nên CO đóng vai trò là chất khử.

Câu 11:

Phương pháp:

– Chất khử là chất nhường electron.

– Chất oxi hóa là chất nhận electron.

Cách giải:

(1) HCl là chất khử

(2) HCl là chất oxi hóa

(3) HCl là chất oxi hóa

(4) HCl là chất khử

Câu 12:

Phương pháp:

– Xác định số oxi hóa của những nguyên tố có số oxi hóa thay đổi ngay

– Viết quy trình oxi hóa và quy trình khử, cân bằng mỗi quy trình.

– Tìm hệ số thích hợp sao cho tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hóa nhận.

– Đặt hệ số của chất oxi hóa và chất khử vào sơ đồ phản ứng. Hoàn thành phương trình hóa học.

Cách giải:

*

Vậy tổng hệ số = 5 + 12 + 5 + 1 + 6 = 29

Phần 2: TỰ LUẬN

Bài 1:

Phương pháp:

1. Các bước viết cấu hình electron nguyên tử

– Điền lần lượt các electron vào các phân lớp theo thứ tự tăng dần mức năng lượng.

– Sắp xếp lại theo thứ tự các lớp và phân lớp theo nguyên tắc từ trong ra ngoài

– Xem xét phân lớp nào khả năng đạt đến bão hòa hoặc bán bão hòa thì có sự sắp xếp lại các electron ở các phân lớp (chủ yếu là d và f)

2.

– Xét quy trình hình thành cation và anion tương ứng.

– Hai ion tạo thành mang điện tích trái dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, tạo nên phân tử.

Bài Nổi Bật  " Phóng Viên Tiếng Anh Là Gì, Phóng Viên Nhiếp Ảnh Tiếng Anh Là Gì

Cách giải:

1. Viết cấu hình electron của các nguyên tử

– O (z = 8):

*

– Ca (z = 20):

*

– Cl (z = 17):

*

2.

– Δ

*

=3,16−1=2,16≥1,7 → kết nối trong phân tử

*

là kết nối ion.

– Nguyên tử Ca nhường 2 electron tạo thành cation

*

Ca→

*

+2e

Nguyên tử Cl nhận 1 electron tạo thành anion Cl-

Cl+1e→Cl−

Cation

*

kết nối với 2 anion Cl- tạo thành phân tử

*
*

+2Cl−→

*

3.

Xét phân tử HCl:

0,4

Xét phân tử H2O:

0,4

Phân tử Công thức electron Công thức cấu tạo
HCl
*
H – Cl
H2O
*
H – O – H

Bài 2:

Phương pháp:

– Xác định số oxi hóa của những nguyên tố có số oxi hóa thay đổi ngay

– Viết quy trình oxi hóa và quy trình khử, cân bằng mỗi quy trình.

– Tìm hệ số thích hợp sao cho tổng số electron do chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hóa nhận.

– Đặt hệ số của chất oxi hóa và chất khử vào sơ đồ phản ứng. Hoàn thành phương trình hóa học.

Cách giải:

*

Bài 3:

Phương pháp:

a. Viết phương trình phản ứng

b.

– Tính số mol của

*

, từ phương trình suy ra số mol

*

xuất hiện trong 10 ml dung dịch

– Lập tỷ lệ, tính được số mol

*

xuất hiện trong 500 ml dung dịch

– Bảo toàn nguyên tố S, số mol S trong 100 gam nhiên liệu bằng số mol

*

xuất hiện trong 500 ml dung dịch

– Tính hàm lượng % về khối lượng của S trong 100 gam nhiên liệu.

Cách giải:

a. 5

*

+2

*

+2

*

*

+2

*

+2

*

b.

*

=5.10−3.0,0125=

*

mol

Theo phương trình:

*

= 5/2.

*

= 5/2.

*

=

*

(mol)

Vậy số mol S trong 10 ml dung dịch công dụng với dung dịch

*

*

mol

Suy ra số mol S trong 500 ml dung dịch là

*

Vậy số mol S xuất hiện trong 100 gam nhiên liệu là

*

mol

=> hàm lượng S trong nhiên liệu =

*

.32/100.100%=0,25%

Vậy nhiên liệu trên được phép dùng.

Xem thêm: đồng Bộ Là Gì – Nghĩa Của Từ đồng Bộ

Trên đây là Đề thi học kì 1 lớp 10 môn Hóa có đáp án chi tiết. Kiến Guru mong rằng Mẫu đề thi kèm phương pháp, đáp án chi tiết sẽ giúp các em có ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

 

Các câu hỏi về Hợp Chất Ion Là Gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Hợp Chất Ion Là Gì hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3

Bài viết Hợp Chất Ion Là Gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Hợp Chất Ion Là Gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.
Nếu thấy bài viết Hợp Chất Ion Là Gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

 

Các Hình Ảnh Về Hợp Chất Ion Là Gì

Hợp Chất Ion Là Gì

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Hợp #Chất #Ion #Là #Gì

Xem thêm thông tin về Hợp Chất Ion Là Gì tại WikiPedia

Bạn khả năng tham khảo thêm thông tin chi tiết về Hợp Chất Ion Là Gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment