Bài viết Kết Quả Nào Là Đúng Khi Đổi Số Thập Phân 87 Ra Hệ Thập Phân Là Gì ? thuộc chủ đề về Câu Hỏi Quanh Ta đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://truonggiathien.com.vn/ tìm hiểu Kết Quả Nào Là Đúng Khi Đổi Số Thập Phân 87 Ra Hệ Thập Phân Là Gì ? trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài : Kết Quả Nào Là Đúng Khi Đổi Số Thập Phân 87 Ra Hệ Thập Phân Là Gì ?”

Bài viết nổi bật:

+Mới nhất 2022 Vì Sao Không Có Giải Nobel Toán Học? ? Vì Sao Không Có Giải Nobel Toán Học

+Mới nhất 2022∑ Trong Toán Học Là Gì Và Ý Nghĩa Của Nó ? Chuỗi (Toán Học)

+Mới nhất 2022R Là Tập Hợp Số Gì, R Là Gì Trong Toán Học

+Mới nhất 2022Quỹ Tích Là Gì – Hướng Dẫn Giải một vài Bài Toán Quỹ Tích

Hệ thập lục phân là gì và tại sao nó được dùng nhiều trong điện toán? Tôi biết rằng máy tính dùng 0 và 1 để lưu trữ dữ liệu, vậy tại sao chúng ta dùng thập lục phân?

Nếu không lạc đề, làm thế nào một câu hỏi cơ bản như vậy không phải là một bản sao y 5 năm sau khi bắt đầu Siêu người dùng?

PeterMortensen Ngay cả kỳ lạ, nó thậm chí còn chưa được hỏi trên bất kỳ trang web chị em nào, ít nhất, không phải là tôi khả năng tìm thấy.

Hệ thập lục phân là một hệ thống số rất thường nhật trong điện toán. Bạn khả năng đã nghe nói về nhị phân trước đây, chỉ có 1s và 0.

Bạn đang xem: Hệ thập phân là gì

Đổi Số Thập Phân 87 Ra Hệ Thập Phân

87 (tám mươi bảy) là một số tự nhiên ngay sau 86 và ngay trước 88 và được đổi thành các dạng thập phân sau đây
87
Bát phân 1278
Thập nhị phân 7312
Thập lục phân 5716
Nhị thập phân 4720

Một vài dạng thường gặp

Đổi các số nhị phân 110100012, 110012, và 111100012. Chúng lần lượt tương ứng với 20910, 2510, và 24110.

Hệ thập phân

Con người chủ yếu dùng hệ thống thập phân (cơ sở 10), trong đó chúng ta có 10 chữ số:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9

Mặc dù, máy tính không vận hành bằng hệ thống thập phân. Chúng có trạng thái nhị phân (một cái gì đó là đúng hoặc sai) và vì thế vận hành trong cơ sở 2 (số nhị phân thường có tiền tố 0b) với các chữ số duy nhất là 0 và 1.

Trong những ngày trước, bát phân (hoặc cơ sở 8) đã được dùng. Thật tốt vì “10” trong cơ sở 8 là “0b1000” ở dạng nhị phân (10 ở số thập phân là 1010 ở dạng nhị phân). Octal thường có tiền tố “0o” khi viết số (nhưng có tiền tố chỉ là “0” trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình). Nó được gọi là cơ sở 8 vì chúng ta có tám chữ số.

Octal vẫn đang được dùng cho đến ngày nay, chủ yếu là khi thiết lập quyền trong Unix và Linux

Thời gian trôi qua, công ty chúng tôi cần một cách đơn giản hơn để thể hiện số lượng lớn hơn, vì sức mạnh tính toán và không gian đang tăng lên nhanh chóng. Nó trở thành tiêu chuẩn để dùng thập lục phân , hoặc cơ sở 16, bởi vì 16, như 8 là lũy thừa 2, giúp đơn giản thực hiện chuyển đổi từng chữ số (xem nhận xét này. Bởi vì có 16 chữ số, chữ cái đã được dùng cho các chữ số khác. mặt khác, hex thường có tiền tố là 0x.

Bài Nổi Bật  Synthesis Là Gì - Nghĩa Của Từ Synthesize

Số hex cũng hữu ích vì số hex là 4 bit (số 1 bát phân khả năng đại diện cho 2), và vì thế hai số trong một byte. Trong hầu hết các trình soạn thảo hex , đây là phương pháp một byte được biểu diễn.

Bài viết nổi bật:

+Mới nhất 2022 Vì Sao Không Có Giải Nobel Toán Học? ? Vì Sao Không Có Giải Nobel Toán Học

+Mới nhất 2022∑ Trong Toán Học Là Gì Và Ý Nghĩa Của Nó ? Chuỗi (Toán Học)

+Mới nhất 2022R Là Tập Hợp Số Gì, R Là Gì Trong Toán Học

+Mới nhất 2022Quỹ Tích Là Gì – Hướng Dẫn Giải một vài Bài Toán Quỹ Tích

Đếm

Trong cơ sở 10, chúng ta có 10 chữ số. Sau 9, chúng ta phải làm gì? công ty chúng tôi hết số. công ty chúng tôi tạo một vị trí “hàng chục” ở bên trái của số ban đầu, có 1 và cực phải trở thành 0. Điều tương tự cũng xảy ra trong thập lục phân:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, 10, 11, v.v.

Cho đến khi công ty chúng tôi nhận được 0x1F, và sau đó quy trình lặp lại cho đến 0xFF (255 ở dạng thập phân) và sau đó công ty chúng tôi nhận được 0x100. Thông tin thêm về đếm khả năng được tìm thấy ở đây .

Dưới đây là biểu đồ hiển thị các chuyển đổi giữa thập phân, thập lục phân, bát phân và nhị phân:

Hướng dẫn chuyển đổi thập phân sang nhị phân

Các bước chuyển đổi:

 1. Chia số cho 2.
 2. Lấy thương số nguyên cho lần lặp tiếp theo.
 3. Lấy phần còn lại cho chữ số nhị phân.
 4. Lặp lại các bước cho đến khi thương số bằng 0.

Các ví dụ minh họa

Ví dụ hệ thập phân: 1234 = 1 * 10^3 + 2 * 10^2 + 3 * 10^1 + 4 * 10^0
Ví dụ hệ nhị phân: 101 = 1 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0
Cách chuyển:
Ví dụ với n = 8, Ở mỗi bước ta thực hiện phép chia dư cho 2 để lấy số dư và sau đó thực hiện chia cho 2 cho tới khi n == 0.
0, 4 => 8 % 2 * 10 ^ 0
0, 2 => 4 % 2 * 10 ^ 1
0, 1 => 2 % 2 * 10 ^ 2
1, 0 => 1 % 2 * 10 ^ 3
=> Hệ nhị phân của 8 là 1000.
Bài 37. Đổi số thập phân sang nhị phân và ngược lại 1

Ví dụ 1

Chuyển 13 10 sang nhị phân:

Chia
cho 2
Thương số Phần còn lại Bit #
13/2 6 1
6/2 3 1
3/2 1 1 2
1/2 1 3

Vậy 13 10 = 1101 2

Ví dụ số 2

Chuyển 174 10 sang nhị phân:

Chia
cho 2
Thương số Phần còn lại Bit #
174/2 87
87/2 43 1 1
43/2 21 1 2
21/2 10 1 3
10/2 5 4
5/2 2 1 5
2/2 1 6
1/2 1 7

Vậy 174 10 = 10101110 2

Bảng chuyển đổi thập phân sang nhị phân

Số thập phân Số nhị phân Số Hex
1 1 1
2 10 2
3 11 3
4 100 4
5 101 5
6 110 6
7 111 7
8 1000 8
9 1001 9
10 1010 A
11 1011 B
12 1100 C
13 1101 D
14 1110 E
15 1111 F
16 10000 10
17 10001 11
18 10010 12
19 10011 13
20 10100 14
21 10101 15
22 10110 16
23 10111 17
24 11000 18
25 11001 19
26 11010 1A
27 11011 1B
28 11100 1C
29 11101 1D
30 11110 1E
31 11111 1F
32 100000 20
64 1000000 40
128 10000000 80
256 100000000 100

Đổi số nhị phân sang thập phân

Chuyển số nhị phân sang thập phân.
Hệ thập phân: 1234 = 1 * 10^3 + 2 * 10^2 + 3 * 10^1 + 4 * 10^0
Hệ nhị phân: 101 = 1 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0
Vậy nếu ta có số 1110 ở hệ nhị phân => Ta có 0 + 2 + 4 + 8 = 14 ở hệ thập phân.
Bài 37. Đổi số thập phân sang nhị phân và ngược lại 2
Viết số nhị phân và danh sách lũy thừa của 2 từ phải sang trái. Giả sử như với số nhị phân 100110112. Đầu tiên, hãy viết số này. Tiếp đến, viết dãy lũy thừa của 2 từ phải sang trái. Bắt đầu từ 2, cho giá trị “1”. Tăng dần số mũ qua từng giá trị lũy thừa. Dừng lại khi số phần tử trong danh sách bằng số chữ số có trong số nhị phân. 10011011 có tám chữ số nên danh sách của chúng ta có tám phần tử, là: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1.
Tiêu đề ảnh Convert from Binary to Decimal Step 2
Viết các chữ số trong số nhị phân xuống bên dưới phần tử tương ứng của nó trong danh sách lũy thừa của 2. Trong bài toán ví dụ, ta chỉ việc lần lượt viết 10011011 dưới các số 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, và 1. Chữ số “1” nằm cuối số nhị phân tương ứng với “1” nằm ngoài cùng bên phải của dãy lũy thừa của hai. Bạn cũng có thể viết các chữ số trong số nhị phân lên trên nếu thích. Điều quan trọng là chúng phải tương xứng với có phần tử trong dãy lũy thừa của 2.
Tiêu đề ảnh Convert from Binary to Decimal Step 3
Nối chữ số trong số nhị phân với lũy thừa của 2 tương ứng với nó. Từ bên phải, vẽ đường nối từng chữ số của số nhị phân với lũy thừa của 2 ngay trên nó. Đầu tiên là chữ số đầu tiên của số nhị phân với 2 mũ 1. Tiếp đến, chữ số thứ hai với 2 mũ 2. Tiếp tục cho đến hết. Nhờ vậy, bạn có thể thấy được mối liên hệ giữa hai bộ số.
 1. Tiêu đề ảnh Convert from Binary to Decimal Step 4
  4

  Viết xuống giá trị cuối cùng. Với chữ số 1, viết lũy thừa của 2 tương ứng với nó ngay dưới đường gạch ngang bên dưới. Nếu đó là chữ số 0, hãy viết 0 ngay dưới đường ngang.

  • Bởi “1” tương ứng với “1”, giá trị cuối cùng của ta sẽ là “1”. “2” tương ứng với “1” nên giá trị cuối cùng sẽ là “2”. “4” tương ứng với “0” nên giá trị cuối cùng sẽ là “0”. “8” tương ứng với “1” nên giá trị cuối cùng là “8” và “16” tương ứng với “1” nên ta có “16”. “32” tương ứng với “0” và trả về “0”. “64” tương ứng với “0” nên giá trị cuối cùng là “0” trong khi “128” tương ứng với “1” nên ta có 128.
 2. Tiêu đề ảnh Convert from Binary to Decimal Step 5
  5
  Cộng các giá trị cuối cùng. Giờ, hãy cộng các số được viết dưới đường gạch ngang. Ta có: 128 + 0 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 155. Đây là số thập phân tương ứng với số nhị phân 10011011.
 3. Tiêu đề ảnh Convert from Binary to Decimal Step 6
  6
  Viết tổng tìm được cùng cơ số của nó. Trong bài toán ví dụ, đó sẽ là 15510, cho biết đây là đáp án theo hệ thập phân. Càng quen chuyển đổi từ nhị phân sang thập phân, bạn càng dễ nhớ lũy thừa của 2 và việc chuyển đổi càng trở nên nhanh chóng.
 4. Tiêu đề ảnh Convert from Binary to Decimal Step 7
  7

  Dùng phương pháp này để chuyển số nhị phân có dấu phẩy sang dạng thập phân. Bạn có thể dùng phương pháp này cho cả những số nhị phân như 1,12. Chỉ cần nhớ rằng số nằm bên trái dấu phẩy thuộc phần đơn vị, như bình thường, còn số nằm bên phải dấu phẩy thuộc phần “nửa”, hay 1 x (1/2).

  • “1” bên trái dấu phẩy tương đương 2, hay 1. 1 bên phải dấu phẩy tương đương 2-1, hay ,5. Cộng 1 với ,5 ta có 1,5, chính là 1,12 khi được biểu diễn theo ký pháp thập phân.

Bài viết nổi bật:

Bài Nổi Bật  Kết Quả Học Tập Tiếng Anh Là Gì, Bảo Lưu Kết Quả Học Tập

+Mới nhất 2022 Vì Sao Không Có Giải Nobel Toán Học? ? Vì Sao Không Có Giải Nobel Toán Học

+Mới nhất 2022∑ Trong Toán Học Là Gì Và Ý Nghĩa Của Nó ? Chuỗi (Toán Học)

+Mới nhất 2022R Là Tập Hợp Số Gì, R Là Gì Trong Toán Học

+Mới nhất 2022Quỹ Tích Là Gì – Hướng Dẫn Giải một vài Bài Toán Quỹ Tích

Các câu hỏi về Kết Quả Nào Là Đúng Khi Đổi Số Thập Phân 87 Ra Hệ Thập Phân Là Gì ?

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Kết Quả Nào Là Đúng Khi Đổi Số Thập Phân 87 Ra Hệ Thập Phân Là Gì ? hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3

Bài viết Kết Quả Nào Là Đúng Khi Đổi Số Thập Phân 87 Ra Hệ Thập Phân Là Gì ? ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Kết Quả Nào Là Đúng Khi Đổi Số Thập Phân 87 Ra Hệ Thập Phân Là Gì ? Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.
Nếu thấy bài viết Kết Quả Nào Là Đúng Khi Đổi Số Thập Phân 87 Ra Hệ Thập Phân Là Gì ? rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Bài viết nổi bật:

+Mới nhất 2022 Vì Sao Không Có Giải Nobel Toán Học? ? Vì Sao Không Có Giải Nobel Toán Học

Bài Nổi Bật  Remove Là Gì

+Mới nhất 2022∑ Trong Toán Học Là Gì Và Ý Nghĩa Của Nó ? Chuỗi (Toán Học)

+Mới nhất 2022R Là Tập Hợp Số Gì, R Là Gì Trong Toán Học

+Mới nhất 2022Quỹ Tích Là Gì – Hướng Dẫn Giải một vài Bài Toán Quỹ Tích

Các Hình Ảnh Về Kết Quả Nào Là Đúng Khi Đổi Số Thập Phân 87 Ra Hệ Thập Phân Là Gì ?

Kết Quả Nào Là Đúng Khi Đổi Số Thập Phân 87 Ra Hệ Thập Phân Là Gì ?

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Kết #Quả #Nào #Là #Đúng #Khi #Đổi #Số #Thập #Phân #Hệ #Thập #Phân #Là #Gì

Bài viết nổi bật:

+Mới nhất 2022 Vì Sao Không Có Giải Nobel Toán Học? ? Vì Sao Không Có Giải Nobel Toán Học

+Mới nhất 2022∑ Trong Toán Học Là Gì Và Ý Nghĩa Của Nó ? Chuỗi (Toán Học)

+Mới nhất 2022R Là Tập Hợp Số Gì, R Là Gì Trong Toán Học

+Mới nhất 2022Quỹ Tích Là Gì – Hướng Dẫn Giải một vài Bài Toán Quỹ Tích

Video cực hay về cách đỏi thập phân ra nhị phân, thập lục phân,… cực hay bạn nên xem 1 lần trong đời

Tham khảo kiến thức về Kết Quả Nào Là Đúng Khi Đổi Số Thập Phân 87 Ra Hệ Thập Phân Là Gì ? tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu nội dung về Kết Quả Nào Là Đúng Khi Đổi Số Thập Phân 87 Ra Hệ Thập Phân Là Gì ? từ web Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Xem thêm:

Ngôn ngữ lập trình Pascal là gì?

Ngôn ngữ lập trình Erlang là gì? Ngôn ngữ lập trình siêu khó

kết quả nào là đúng khi đổi số thập phân 87 ra hệ nhị phân
dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số 87 trong hệ thập phân
dãy bit nào dưới đây biểu diễn nhị phân của số 87 trong hệ thập phân
biểu diễn nhị phân của số 87 trong hệ thập phân
dãy bit biểu diễn nhị phân của số 87 trong hệ thập phân
số 87 trong hệ thập phân
dãy bit nào biểu diễn nhị phân của số 87 trong hệ thập phân
đổi số thập phân 87 ra hệ nhị phân
dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số 87 trong hệ thập phân?
dãy bit nào dưới đây biểu diễn số 87

dãy bit nào dưới đây biểu diễn nhị phân của số 87 trong hệ thập phân
dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số 87 trong hệ thập phân
dãy bit nào dưới đây biểu diễn số 87
kết quả nào là đúng khi đổi số thập phân 87 ra hệ nhị phân
dãy bit nào dưới đây biểu diễn nhị phân của số 87 trong hệ thập phân:
dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số 87 trong hệ thập phân.
biểu diễn nhị phân của số 87 trong hệ thập phân
dãy bit biểu diễn nhị phân của số 87 trong hệ thập phân
dãy bit nào biểu diễn nhị phân của số 87 trong hệ thập phân
dãy bit nào dưới đây biểu diễn nhị phân của số

kết quả nào là đúng khi đổi số thập phân 0.125 ra hệ nhị phân lấy đến 4 chữ số lẻ
số 11011 hệ 2 đổi sang hệ 10 ta được
cho số ở hệ thập phân là 47, số ở hệ nhị phân tương đương là:
chuyển số thập phân có dấu phẩy sang nhị phân
hệ 10 là gì

Give a Comment