Bài viết Liên Tịch Là Gì – Đặc Điểm Thông Tư Liên Tịch thuộc chủ đề về Hỏi Đáp đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://truonggiathien.com.vn/ tìm hiểu Liên Tịch Là Gì – Đặc Điểm Thông Tư Liên Tịch trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung về : “Liên Tịch Là Gì – Đặc Điểm Thông Tư Liên Tịch”

Những bài viết kinh điển nhiều người cùng xem:

+Thông Tư Liên Tịch Tiếng Anh Là Gì ? Thông Tư Là Gì Nghị Định Là Gì

+tòa án tiếng anh là gì

+Viện Kiểm Sát Tiếng Anh Là Gì, Câu Hỏi Dân Ngành Luật Cần Biết

+Chức Năng, Nhiệm Vụ Viện Kiểm Sát Là Gì, Please Wait

Tất cả quận huyện Quận 1,Quận 2,Quận 3,Quận 4,Quận 5.Quận 6,Quận 7,Quận 8,Quận 9,Quận 10,Quận 11,Quận 12,Quận Bình Thạnh,Quận Phú Nhuận,Quận Tân Bình,Quận Tân Phú,Quận Gò Vấp,Quận Thủ Đức,Quận Bình Tân,Huyện Củ Chi,Huyện Cần Giờ, Nhà Bè,Huyện Bình Chánh
Tất cả hướng Chưa xác định Hướng Tây Nam,Hướng Tây Bắc,Hướng Đông Nam,Hướng Đông Bắc,Hướng Đông,Hướng Tây Hướng Nam Hướng Bắc
Quận 1,Quận 2,Quận 3,Quận 4,Quận 5,Quận 6,Quận 7,Quận 8,Quận 9,Quận 10,Quận 11,Quận 12,Quận Bình Thạnh,Quận Phú Nhuận,Quận Tân Bình,Quận Tân Phú,Quận Gò Vấp,Quận Thủ Đức,Quận Bình Tân,Huyện Củ Chi,Huyện Cần Giờ,Huyện Hóc Môn,Huyện Nhà Bè,Huyện Bình Chánh

Định Nghĩa Thông Tư Là Gì?

Thông tư là văn bản giải thích, hướng dẫn thực hiện những văn bản của nhà nước ban hành, thuộc phạm vi quản lí của một ngành nhất định. Thông tư do Bộ hay cơ quan ngang Bộ ban hành, thường do Bộ trưởng hay chủ tịch ký. mặt khác, thông tư cũng khả năng do nhiều Bộ ngành có liên quan cùng ban hành để áp dụng trong phạm vi liên quan tới các bộ phận đó.

Bạn đang xem: Liên tịch là gì

Thông tư tiếng anh làCircular

 

*

 

Thông tư bao gồm

Thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao được ban hành để thực hiện việc quản lý các Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự về tổ chức và những vấn đề khác được Luật tổ chức Tòa án nhân dân và luật khác có liên quan giao.

Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao được ban hành để quy định, những vấn đề được Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và luật khác có liên quan giao.

Thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được ban hành thông tư để quy định:

Chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết củaỦy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ;Biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình.

Thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành thông tư liên tịch để quy định về việc phối hợp giữa các bộ phận này trong việc thực hiện trình tự, hồ sơ tố tụng.

Bài Nổi Bật  Cách dùng bluetooth tethering là gì, nghĩa của từ tether

Việc xây dựng, ban hành Thông tư của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ được quy định chi tiết tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. chi tiết như sau :

Soạn thảo thông tư

1.Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ chỉ đạo việc xây dựng, ban hành thông tư; phân công đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì phối hợp với tổ chức pháp chế trong trường hợp tổ chức pháp chế không chủ trì soạn thảo và các đơn vị có liên quan tổ chức soạn thảo thông tư.

2.Trong quy trình soạn thảo thông tư, bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì soạn thảo phải lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản; nêu những vấn đề cần xin ý kiến phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến và xác định chi tiết địa chỉ tiếp nhận ý kiến; đăng tải toàn văn dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và cổng thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ trong thời gian ít nhất là 60 ngày.

Tùy theo tính chất và nội dung của dự thảo thông tư, bộ, cơ quan ngang bộ khả năng lấy ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ khác, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các bộ phận, tổ chức khác, các chuyên gia, nhà khoa học. Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản chậm nhất là 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị góp ý kiến.

3.Đơn vị được phân công soạn thảo chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thống kê, tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo thông tư.

Thẩm định dự thảo thông tư

1.Tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm thẩm định dự thảo thông tư trước khi trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Đối với thông tư có quy định tác động trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người dân, công ty, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực hoặc do tổ chức pháp chế chủ trì soạn thảo thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thành lập hội đồng tư vấn thẩm định có sự tham gia của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học.

2.giấy tờ gửi thẩm định bao gồm:

a)Tờ trình về dự thảo thông tư;

b)Dự thảo thông tư;

c)Bản tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo; bản chụp ý kiến góp ý;

d)Báo cáo đánh giá tác động; bản đánh giá hồ sơ hành chính trong trường hợp được luật giao quy định hồ sơ hành chính; báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (nếu có);

đ)Tài liệu khác (nếu có).

Tài liệu quy định tại điểm a và điểm b khoản này được gửi bằng bản giấy, tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử.

3.Nội dung thẩm định tập trung vào những vấn đề sau đây:

a)Sự rất cần thiết ban hành thông tư; đối tượng, phạm vi điều chỉnh của thông tư;

b)Sự phù hợp của nội dung dự thảo thông tư với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước;

c)Tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo thông tư với hệ thống pháp luật; tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

d)Sự rất cần thiết, tính hợp lý, chi phí tuân thủ các hồ sơ hành chính trong dự thảo thông tư, nếu trong dự thảo thông tư có quy định hồ sơ hành chính; việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo thông tư, nếu trong dự thảo thông tư có quy định liên quan đến vấn đề bình đẳng giới;

đ)Điều kiện bảo đảm về nguồn nhân lực, tài chính để thi hành thông tư;

e)Ngôn ngữ, kỹ thuật và trình tự, hồ sơ soạn thảo văn bản.

4.Báo cáo thẩm định phải thể hiện rõ ý kiến của tổ chức pháp chế về nội dung thẩm định quy định tại khoản 3 Điều này.

Bài Nổi Bật  App Inventor Là Gì - App Inventor For Android

Báo cáo thẩm định phải được gửi đến đơn vị chủ trì soạn thảo chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ gửi thẩm định.

5.Đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thống kê, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý dự thảo.

giấy tờ dự thảo thông tư trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ

1.Tờ trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ về dự thảo thông tư.

2.Dự thảo thông tư.

3.Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định.

4.Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của dự thảo.

5.Báo cáo đánh giá tác động; bản đánh giá hồ sơ hành chính trong trường hợp được luật giao quy định hồ sơ hành chính; báo cáo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới (nếu có).

7.Tài liệu khác (nếu có).

Tài liệu quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này được gửi bằng bản giấy, tài liệu còn lại được gửi bằng bản điện tử.

Xem thêm: Idgaf Là Gì – Idgaf Có Nghĩa Là Gì

Trình tự xem xét, ký ban hành thông tư

1.Đơn vị chủ trì soạn thảo báo cáo Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ về dự thảo thông tư.

Trong trường hợp dự thảo còn vấn đề có ý kiến khác nhau giữa các đơn vị thì tổ chức pháp chế chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thống nhất ý kiến trước khi trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Căn cứ vào ý kiến tại cuộc họp này, đơn vị chủ trì soạn thảo phối hợp với tổ chức pháp chế, các đơn vị có liên quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo thông tư trình Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

2.Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ xem xét, ký ban hành thông tư.

Xây dựng, ban hành thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

1.Dự thảo thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tổ chức và chỉ đạo việc soạn thảo.

2.Đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật liên quan đến dự thảo; thống kê thông tin, tư liệu có liên quan; chuẩn bị đề cương, biên soạn và chỉnh lý dự thảo; tổ chức lấy ý kiến; chuẩn bị tờ trình và tài liệu có liên quan đến dự thảo.

Dự thảo thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao trong thời gian ít nhất là 60 ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

Tùy theo tính chất và nội dung của dự thảo, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quyết định gửi dự thảo thông tư để lấy ý kiến của Tòa án nhân dân địa phương, Tòa án quân sự và cơ quan, tổ chức có liên quan.

3.Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

4.Chánh án Tòa án nhân dân tối cao chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến góp ý, xem xét và ký ban hành thông tư.

Xây dựng, ban hành thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

1.Dự thảo thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức và chỉ đạo việc soạn thảo.

2.Đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật liên quan đến dự thảo; thống kê thông tin, tư liệu có liên quan; chuẩn bị đề cương, biên soạn và chỉnh lý dự thảo; tổ chức lấy ý kiến; chuẩn bị tờ trình và tài liệu có liên quan đến dự thảo.

Dự thảo thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thời gian ít nhất là 60 ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

Bài Nổi Bật  Thuốc Mỡ Là Gì - Các Phương Pháp Bào Chế, Lựa Chọn Tá Dược

Tùy theo tính chất và nội dung của dự thảo, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định gửi dự thảo thông tư để lấy ý kiến Viện kiểm sát nhân dân địa phương, Viện kiểm sát quân sự và cơ quan, tổ chức có liên quan.

3.Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

4.Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo việc tiếp thu ý kiến góp ý, xem xét và ký ban hành thông tư.

Thông tư liên tịch là gì?

Thông tư liên tịch là thông tư do các bộ, cơ quan ngang bộ hoặc giữa các bộ phận đó với tổ chức chính trị – xã hội phối hợp ban hành.

Thông tư liên tịch tiếng anh làJoint Circular

Xây dựng, ban hành thông tư liên tịch

1.Dự thảo thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thỏa thuận, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo.

2.Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổ chức soạn thảo dự thảo.

3.Dự thảo được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời gian ít nhất là 60 ngày để cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến.

Dự thảo thông tư liên tịch giữa Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; thông tư liên tịch giữa Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải được lấy ý kiến các thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, thành viên Ủy ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

4.Cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm thống kê ý kiến góp ý để chỉnh lý dự thảo.

5.Dự thảo được thông qua khi có sự thống nhất ý kiến của các bộ phận có thẩm quyền ban hành thông tư liên tịch.

Xem thêm: Bê Tông Cốt Thép Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng Tiếng Anh Ngành Xây Dựng

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ cùng ký ban hành thông tư liên tịch.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

 

Các câu hỏi về Liên Tịch Là Gì – Đặc Điểm Thông Tư Liên Tịch

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Liên Tịch Là Gì – Đặc Điểm Thông Tư Liên Tịch hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3

Bài viết Liên Tịch Là Gì – Đặc Điểm Thông Tư Liên Tịch ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Liên Tịch Là Gì – Đặc Điểm Thông Tư Liên Tịch Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.
Nếu thấy bài viết Liên Tịch Là Gì – Đặc Điểm Thông Tư Liên Tịch rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

 

Các Hình Ảnh Về Liên Tịch Là Gì – Đặc Điểm Thông Tư Liên Tịch

Liên Tịch Là Gì - Đặc Điểm Thông Tư Liên Tịch

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Liên #Tịch #Là #Gì #Đặc #Điểm #Thông #Tư #Liên #Tịch

Video cực hay về tòa án và viện kiểm sát nhân dân bạn nên xem một lần trong đời

Xem thêm dữ liệu, về Liên Tịch Là Gì – Đặc Điểm Thông Tư Liên Tịch tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thông tin chi tiết về Liên Tịch Là Gì – Đặc Điểm Thông Tư Liên Tịch từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment