Bài viết Liquid Assets Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích thuộc chủ đề về Hỏi Đáp đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng TruongGiaThien.Com.Vn tìm hiểu Liquid Assets Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung về : “Liquid Assets Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích”

của cải/tài sản thanh khoản (tiếng Anh: Liquid Asset) là của cải/tài sản khả năng đơn giản chuyển đổi thành tiền mặt trong một khoảng thời gian ngắn, bao gồm những thứ như tiền mặt, các công cụ thị trường tiền tệ và các chứng khoán trên thị trường.
30-10-2019 Thị trường thanh khoản (Liquid Market) là gì? Thanh khoản và biến động 26-12-2019 Những hàng hóa thanh khoản cao (Liquid Commodities) là gì? Các đặc điểm cần lưu ý 17-09-2019 Bẫy thanh khoản (Liquidity Trap) là gì? Bẫy thanh khoản tại Nhật Bản 06-09-2019 Cầu thanh khoản (Liquidity Demand) là gì? 26-08-2019 Tính thanh khoản (Liquidity) là gì? Tính thanh khoản trong chứng khoán là gì? 

(Ảnh minh họa: Wallstreetmojo)

của cải/tài sản thanh khoản

Khái niệm

của cải/tài sản thanh khoản trong tiếng Anh là Liquid Asset.

Bạn đang xem: Liquid assets là gì

của cải/tài sản thanh khoản là của cải/tài sản khả năng đơn giản chuyển đổi thành tiền mặt trong một khoảng thời gian ngắn, bao gồm những thứ như tiền mặt, các công cụ thị trường tiền tệ và các chứng khoán trên thị trường.

Cả cá nhân và công ty đều khả năng quan tâm đến việc theo dõi của cải/tài sản lưu động chiếm một phần tổng giá trị ròng của cải/tài sản.

Đối với mục đích kế toán tài chính, một của cải/tài sản thanh khoản của công ty được báo cáo trên bảng cân đối kế toán là của cải/tài sản lưu động (Current assets).

Đặc điểm của của cải/tài sản thanh khoản

của cải/tài sản thanh khoản là tiền mặt hoặc của cải/tài sản khả năng đơn giản chuyển đổi thành tiền mặt.

Về mặt thanh khoản, tiền mặt có tính thanh khoản cao nhất vì đó là mục tiêu cuối cùng của mọi người.

của cải/tài sản khả năng được chuyển đổi thành tiền mặt trong một thời gian ngắn cũng tương tự như tiền mặt vì chủ sở hữu của cải/tài sản khả năng nhanh chóng và đơn giản nhận được tiền mặt trong một trao đổi giao dịch.

của cải/tài sản thanh khoản thường được xem là tiền mặt và khả năng được gọi là các khoản cũng như tiền vì chủ sở hữu tin rằng của cải/tài sản khả năng đơn giản đổi thành tiền mặt bất cứ lúc nào.

Nói chung, phải có những điều kiện để của cải/tài sản thanh khoản được coi là có tính thanh khoản. của cải/tài sản thanh khoản phải ở trong một thị trường thanh khoản, với một vài lượng lớn người mua sẵn có. Quyền sở hữu phải đảm bảo và đơn giản chuyển đổi. Trong một vài trường hợp, thời gian chuyển đổi thành tiền mặt sẽ khác nhau.

Bài Nổi Bật  8 Điều Bạn Nên Biết Để Phòng Tránh

Các của cải/tài sản có tính thanh khoản cao nhất là tiền mặt và chứng khoán vì chúng khả năng được giao dịch ngay lập tức để đổi lấy tiền mặt.

Các công ty cũng khả năng tìm đến các của cải/tài sản với khả năng chuyển đổi thành tiền mặt là bằng hoặc ít hơn một năm dưới dạng thanh khoản. Các của cải/tài sản này được gọi là của cải/tài sản lưu động của công ty. Nhờ đó mà phạm vi của cải/tài sản thanh khoản mở rộng hơn, bao gồm các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Nhìn chung, của cải/tài sản lưu động rất quan trọng đối với các cá nhân và công ty vì chúng là nguồn tiền mặt đầu tiên được dùng để đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán.

Bảng cân đối kế toán

Trong kế toán tài chính, bảng cân đối kế toán chia của cải/tài sản thanh khoản thành của cải/tài sản lưu động và của cải/tài sản dài hạn với phương pháp phân cấp theo thanh khoản.

của cải/tài sản lưu động của công ty là của cải/tài sản mà một công ty mong muốn chuyển đổi tiền mặt trong thời hạn một năm. của cải/tài sản lưu động có các khung thời gian chuyển đổi thanh khoản khác nhau tùy thuộc vào loại của cải/tài sản. Tiền mặt được coi là loại của cải/tài sản có tính thanh khoản cao nhất.

Tiền mặt là tiền hợp pháp mà một cá nhân hoặc công ty khả năng dùng để thanh toán các nghĩa vụ trách nhiệm. Các khoản cũng như tiền và chứng khoán khả năng chuyển đổi thành tiền mặt trong một thời gian rất ngắn, thường ngay lập tức trên thị trường mở. Các của cải/tài sản lưu động khác cũng khả năng bao gồm các khoản phải thu và hàng tồn kho.

Trên bảng cân đối kế toán, của cải/tài sản trở nên ít thanh khoản hơn theo hệ thống phân cấp của chúng. Như vậy, phần của cải/tài sản dài hạn của bảng cân đối kế toán bao gồm các của cải/tài sản không thanh khoản. Những của cải/tài sản này dự kiến sẽ chuyển đổi thành tiền mặt trong một năm trở lên. Đất đai, đầu tư bất động sản, thiết bị và máy móc được coi là loại của cải/tài sản không thanh khoản vì phải mất nhiều năm để chuyển đổi thành tiền mặt hoặc hoàn toàn không thể chuyển đổi thành tiền mặt.

Nhiều của cải/tài sản dài hạn, không có tính thanh khoản thường đòi hỏi phải xem xét khấu hao vì chúng không đơn giản được bán để đổi thành tiền mặt và tổng giá trị của chúng bị hao mòn trong khi quy trình dùng.

Bài Nổi Bật  Yêu Nghiệt Là Gì

Ví dụ về của cải/tài sản thanh khoản

Ví dụ về của cải/tài sản thanh khoản được nắm giữ bởi cả cá nhân và công ty bao gồm:

– Tiền mặt

– của cải/tài sản thị trường tiền tệ

– Chứng khoán vốn trên thị trường

– Chứng khoán nợ trên thị trường

– Kho bạc nhà nước đáo hạn không quá một năm hoặc giao dịch tích cực trên thị trường thứ cấp

– Các quĩ tương hỗ

– Các quĩ đầu tư ETF

– Khoản phải thu

– Hàng tồn kho

Phân tích của cải/tài sản thanh khoản

Trong buôn bán, của cải/tài sản thanh khoản rất quan trọng để quản lí hiệu suất nội bộ và các báo cáo bên ngoài. Một công ty có nhiều của cải/tài sản thanh khoản hơn khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ lớn hơn khi đến hạn.

Xem thêm: Liquid Là Gì – Nghĩa Của Từ Liquid

Các công ty có các chiến lược quản lí lượng tiền mặt trên bảng cân đối kế toán để thanh toán hóa đơn và quản lí các khoản chi tiêu rất cần thiết.

Các ngành như ngân hàng có một lượng tiền và các khoản cũng như tiền rất cần thiết mà công ty phải nắm giữ để tuân thủ các qui định của ngành.

Có một vài tỉ lệ quan trọng các nhà phân tích dùng để phân tích tính thanh khoản, thường được gọi là tỉ lệ khả năng thanh toán. Hai trong số những tỉ lệ thường nhật nhất là tỉ lệ thanh toán nhanh (Quick ratio) và tỉ lệ thanh toán ngắn hạn (Curent ratio).

Thị trường thanh khoản và thị trường không thanh khoản

Cả cá nhân và công ty đều phải đối diện với thị trường thanh khoản và thị trường không thanh khoản.

Tiền mặt có tính thanh khoản cao và tiền mặt phân tách sự khác biệt của thị trường thanh khoản và không thanh khoản, nhưng cũng khả năng có một vài cân nhắc khác.

của cải/tài sản thanh khoản phải có một thị trường được thiết lập trong đó có đủ người mua và người bán tồn tại để của cải/tài sản khả năng đơn giản chuyển đổi thành tiền mặt.

Giá thị trường của của cải/tài sản cũng nhớ đừng nên thay đổi ngay quá nhiều để không kéo theo thanh khoản ít hơn hoặc tính thanh khoản cao hơn cho những người tham gia thị trường theo sau.

Thị trường chứng khoán là một ví dụ về thị trường thanh khoản vì số lượng lớn người mua và người bán kéo theo việc chuyển đổi khả năng đơn giản chuyển đổi thành tiền mặt.

Thanh khoản khả năng thay đổi ngay theo tùy loại chứng khoán, dựa trên vốn hóa thị trường và giao dịch khối lượng cổ phiếu trung bình.

Thị trường ngoại hối được coi là thị trường thanh khoản cao nhất trên thế giới vì nó tổ chức trao đổi hàng nghìn tỉ USD mỗi ngày, khiến không một cá nhân nào gây tác động tỉ giá hối đoái.

Bài Nổi Bật  Mtg Là Gì - Nghĩa Của Từ Mtg

Các thị trường thanh khoản khác bao gồm thị trường hàng hóa và thị trường nợ thứ cấp.

Thị trường không thanh khoản

Thị trường không thanh khoản có những ràng buộc riêng. Những yếu tố này khả năng quan trọng đối với các cá nhân và nhà đầu tư khi phân bổ của cải/tài sản thanh khoản so với của cải/tài sản không thanh khoản và đưa ra các quyết định đầu tư.

Ví dụ, một chủ sở hữu bất động sản khả năng muốn bán một của cải/tài sản để trả các nghĩa vụ nợ. Thanh khoản bất động sản khả năng thay đổi ngay tùy thuộc vào của cải/tài sản và thị trường nhưng nó không phải là một thị trường thanh khoản cao như chứng khoán.

Như vậy, chủ sở hữu của cải/tài sản khả năng cần phải chấp nhận một mức giá thấp hơn để bán được của cải/tài sản một cách nhanh chóng. Việc bán nhanh khả năng có một vài tác động tiêu cực đến thanh khoản thị trường nói chung.

Một loại của cải/tài sản không có tính thanh khoản gây ra tranh cãi khác khả năng bao gồm mức lương cố định của cá nhân, khả năng được thanh lí hoặc giao dịch nhưng ít chủ động hơn.

Xem thêm: Cầu Phong Là Gì – công dụng Của Cầu Phong Li Tô

Nhìn chung, trong việc xem xét các của cải/tài sản không thanh khoản, các nhà đầu tư thường áp dụng một vài loại phí bảo hiểm thanh khoản đòi hỏi lợi suất và lợi nhuận cao hơn cho rủi ro thanh khoản.

(Theo Investopedia)

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Các câu hỏi về Liquid Assets Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Liquid Assets Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3Bài viết Liquid Assets Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Liquid Assets Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Liquid Assets Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Liquid Assets Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Liquid Assets Là Gì - Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Liquid #Assets #Là #Gì #Định #Nghĩa #Ví #Dụ #Giải #Thích

Tra cứu thêm tin tức về Liquid Assets Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích tại WikiPedia

Bạn khả năng tham khảo thêm nội dung về Liquid Assets Là Gì – Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích từ web Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment