Bài viết Mục Đích Của Địa Chỉ Mạng Là Gì ? (Còn Gọi Là Địa Chỉ Mạng Con) thuộc chủ đề về Giải Đáp đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://truonggiathien.com.vn/ tìm hiểu Mục Đích Của Địa Chỉ Mạng Là Gì ? (Còn Gọi Là Địa Chỉ Mạng Con) trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem chủ đề về : “Mục Đích Của Địa Chỉ Mạng Là Gì ? (Còn Gọi Là Địa Chỉ Mạng Con)”

Địa chỉ IP và Subnet mask đều là những số liệu được máy tính dùng để thiết lập cài đặt địa chỉ mạng cho nó. IP tồn tại duy nhất và được gán cho một thiết bị trong mạng internet, còn subnet mask là mặt nạ mạng với mục đích phân chia mạng con

Nội dung

2 Cấu tạo của một địa chỉ IP3 Khi thuê máy chủ chúng ta có cần quan tâm đến chỉ số subnet hay không ?

IP address ( Địa chỉ IP ) là gì?

IP Address là một vài duy nhất được gán cho một thiết bị trong một mạng. Các thiết bị này khả năng là một máy tính, router, smartphone,…vv. IP Address là một vài 32 Bit và được chia thành 4 phần mỗi phần 8 Bit và ngăn cách nhau bởi dấu chấm (.

Bạn đang xem: Địa chỉ mạng là gì

).

*

Có 3 cách để biểu diễn một địa chỉ IP:

Dạng thập phân : 130.57.30.56Dạng nhị phân : 10000010. 00111001.00011110.00111000Dạng Hecxa : 82 39 1E 38

Chúng ta thì thường dùng địa chỉ dưới dạng số thập phân, nhưng máy tính thì thường dùng địa chỉ IP dưới dạng số nhị phân.

Cấu tạo của một địa chỉ IP

Một địa chỉ IP bao giờ cũng có hai phần là địa chỉ mạng ( Network Address ) và địa chỉ máy ( Node Address ).

*

Network Address là một vài duy nhất dùng để xác định một mạng. Mỗi máy tính trong một mạng bao giờ cũng có cùng một địa chỉ mạng.Node Address là một vài duy nhất được gán cho một máy tính trong một mạng

một vài địa chỉ IP đặc biệt

1- Nếu địa chỉ của Network Address toàn là các Bit 0 nghĩa là nó đại diện cho mạng đó (this network)

2- Nếu địa chỉ của Network Address toàn là các Bit 1 nghĩa là nó đại diện cho tất cả các mạng

3- Địa chỉ mạng là 127 đựơc gọi là địa chỉ LoopBack được thiết kế cho mỗi máy (local node), thường dùng cho việc tự kiểm tra mà không gây tác động giao dich trên mang ví dụ ping 127.0.0.1

Bài Nổi Bật  Vì Sao Cây Mận Không Có Trái Và Phải Làm Gì, Làm Thế Nào Để Mận Ra Hoa

4 – Tất cả các Bit của Node Address toàn là 0 – this node

5 – Tất cả các Bit của Node Address toàn là 1 – Tất cả các máy trong một mạng nào đó

6 – Tất cả địa chỉ IP là toàn Bit 0 – Được dùng bởi RIP protocol

7 – Tất cả địa chỉ IP là toàn Bit 1 – Địa chỉ truyền tin (Broadcast) cho tất cả các máy trong một mạng.

Các lớp trong dải địa chỉ IP

IP Address được chia thành 5 lớp là A,B,C,D,E.

Hai lớp D và E đang để dự trữ, chỉ còn 3 lớp A,B,C là đang dùng

Lớp: A

Định dạng: Mạng.Node.Node.Node

Bit đầu tiên: 0

Ở đây ta nhận thấy là ngoại trử Bit đầu tiên của địa chỉ IP là 0 – dùng để xác định là mạng lớp A, còn lại 7 Bit khả năng nhận các tổng giá trị 1 hoặc 0 => tổ hợp chập được 2 mũ 7 vị trí => có 128 mạng cho lớp A. Nhưng theo quy định là nếu tất cả các Bit của địa chỉ mạng là 0 sẽ không đựơc dùng => còn 127 mạng cho lớp A. Nhưng địa chỉ 127 là địa chỉ có toàn Bit 1 trong Network Address => cũng không dùng được địa chỉ này => Lớp A chỉ còn 126 lớp mạng bắt đầu từ 1 -126 => Khi nhìn vào một địa chỉ IP ta chỉ cần nhin vào Bit đầu tiên nếu biểu diễn ở dạng nhị phân là số 0 thì đó chính là mạng lớp A, còn nếu ở dạng thập phân thi nó nằm trong khoảng từ 1- 126.

Thế số máy tính trong mỗi mạng lớp A là bao nhiêu ? ta cũng khả năng tính được là 2 mũ 24 – 2 =16,777,214 máy trong mạng lớp A

Lớp: B

Định dạng: Mạng.Mạng.Node.Node

Hai Bit đầu tiên: 10

Tương tự như cách tính với lớp A ta cũng có số mạng của lớp B sẽ là 2 mũ 14 = 16384 mạng lớp B – cũng như với số thập phân là 128 – 191.

Và số máy trong mỗi mạng lớp A là 2 mũ 16 -2 = 65,534 máy.

Xem thêm: Thành Ngữ Tiếng Anh Thông Dụng: Down To Earth Nghĩa Là Gì, Nghĩa Của Từ Down

=> Một địa chỉ IP mà hai Bit đầu tiên là 10 hay ở dạng thập phân mà là 128 – 191 thì đó là máy tính trong mạng lớp B

Lớp : C

Định dạng: Mạng.Mạng.Mạng.Node

Ba Bit đầu tiên: 110

=> Số mạng lớp C sẽ là 2,097,152 mạng và 254 máy trong một mạng

=> Một địa chỉ IP mà các Bit đầu tiên là 110 hay ở dạng thập phân mà là 192 – 223 thì đó là máy tính trong mạng. lớp C.

InterNIC và IANA đã đưa ra một vài dải địa chỉ IP gọi là private address dùng để thiết lập cho các mạng cục bộ không kết nối với Internet. Theo RFC 1597 thì 3 dải đó là:

10.0.0.0 với Subnet mask là 255.0.0.0172.16.0.0 với Subnet mask là 255.255.0.0192.168.0.0 với Subnet mask là 255.255.255.0

=> Bạn khả năng dùng bất cứ địa chỉ nào trong dải này để thiết lập cho mạng của bạn.

Bài Nổi Bật  Vì Sao Không Có Giải Nobel Toán Học? ? Vì Sao Không Có Giải Nobel Toán Học

Bắt đầu từ win98 trở đi Microsoft đưa ra một cơ chế gọi là Automatic private IP Addressing (APIPA) – Trên một mạng nhỏ không có DHCP hay trên một mạng mà DHCP bị Down thì máy Client DHCP khả năng dùng cách giải đáp tên NetBIOS nút B để cấp cho Card mạng của nó một địa chỉ IP duy nhất từ một không gian địa chỉ đặc biệt 169.254.0.1 đến 169.254.255.254. Sau đó máy này khả năng dùng TCP/IP để liên lạc với một máy khác bất kỳ mà đựơc kết nối cùng Hub của mạng LAN và cũng dùng cơ chế APIPA => sau này nếu bạn nhìn thấy IP có dạng 169.254.x.x thì nghĩa là DHCP Server của bạn đã Down rồi.

Khi thuê máy chủ chúng ta có cần quan tâm đến chỉ số subnet hay không ?

Subnet Mask là gì?

*

Thường thì mỗi tổ chức, công ty hay quốc gia được InterNIC cấp cho một vài địa chỉ IP nhất định và nó có các máy tính đặt ở các vùng khác nhau. Cách tốt nhất để quản lý là chia ra thành các mạng nhỏ và kết nối với nhau bởi router. Những mạng nhỏ như thế gọi là Subnets.

Mục đích phân chia mạng con subnet mask

Giảm giao dịch trên mạng: lúc này các router điều khiển các gói tin trên mạng, chỉ có gói tin nào có địa chỉ đích ở ngoài mới được chuyển ra.Quản lý mạng đơn giản hơn, dễ kiểm tra khi có sự cố và xác định được tác nhân gây ra lỗi hơn là trong một mạng lớn.

Một điều quan trọng là mỗi một subnet vẫn là một phần của mạng nhưng nó cũng cần được phân biệt với các subnet khác bằng cách thêm vào một định danh nào đó. Định danh này được gọi là subnet address. Để phân chia thành các mạng subnet, trước hết cần định rõ số lượng subnet của mạng và số thiết bị trong mỗi subnet, trong lúc đó router trên mỗi một subnet chỉ cần biết các thông tin địa chỉ của mỗi máy trên một subnet mà nó quản lý

Chia Subnet Mask như thế nào?

Ta đã biết rằng mỗi máy tính trong một mạng chi tiết nào đó thì phải có cùng một địa chỉ mạng => địa chỉ mạng không thể thay đổi ngay đựơc => chỉ còn cách lấy một phần địa chỉ Node Address để làm đinh danh cho mỗi Subnet. => Điều này khả năng thực hiện đựơc bằng cách gán cho mỗi máy tính một Subnet mask. Subnet mask là một vài 32 Bit gồm các Bit 1 và 0 – Các Bit 1 ở các vị trí của Network Address hoặc Subnet mask còn các Bit 0 ở vị trí của Node Address còn lại.

*

Không phải là tất cả các mạng đều cần có Subnet và vì thế không cần dùng Subnet – Trong trường hợp này người ta nói là dùng Subnet mask mặc định ( default Subnet mask )

Bài Nổi Bật  Cà phê Pods là gì? Mua cà phê Pods ở đâu chuẩn nhất?

Lớp A Subnet mask là 255.0.0.0

Lớp B Subnet mask là 255.255.0.0

Lớp C Subnet mask là 255.255.255.0

Công thức dùng để tính số subnet lớn nhất và số Host lớn nhất khả năng xuất hiện trong một Subnet sẽ là :

Số subnet lớn nhất ( trong một mạng ) = 2^ Bit 1 ( trong subet mask ) – 2

Số Host lớn nhất ( trong một Subnet ) = 2^ bit 0 ( trong subet mask ) – 2

Để cho dễ hiểu xin minh họa qua ví dụ sau: Giả sử ta có một địa chỉ IP cho toàn bộ hệ thống mạng của ta là 132.8.18.60 => Đây là một địa chỉ lớp B và ta có biểu diễn của nó theo dạng

địa chỉ mạng. địa chỉ mạng. địa chỉ Host. địa chỉ Host

1000 0100 . 0000 1000 . 0001 0010 . 0011 1100

=> Nó có 16 Bit cho địa chỉ mạng và 16 Bit cho địa chỉ Host => ta khả năng lấy một vài Bit trong phần địa chỉ Host để làm Subnet Mask.

Giả sử ta cần chia mạng của ta thành 14 mạng con => ta cần xác định lấy mấy Bit của địa chỉ Host làm Sub net mask : 14 + 2 = 16 = 2^4 => cần 4 Bit

Ta có Subnet Mask : 1111 1111. 1111 1111. 1111 0000 0000 0000

Và ta cũng tính được luôn số Host trong mỗi Subnet là 2 ^12 -2 = 4094.

Mong rằng bài viết trên giúp bạn định nghĩa được địa chỉ IP và Subnet Mask. Chúc các bạn thành công!

Các câu hỏi về Mục Đích Của Địa Chỉ Mạng Là Gì ? (Còn Gọi Là Địa Chỉ Mạng Con)


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Mục Đích Của Địa Chỉ Mạng Là Gì ? (Còn Gọi Là Địa Chỉ Mạng Con) hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Mục Đích Của Địa Chỉ Mạng Là Gì ? (Còn Gọi Là Địa Chỉ Mạng Con) ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Mục Đích Của Địa Chỉ Mạng Là Gì ? (Còn Gọi Là Địa Chỉ Mạng Con) Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Mục Đích Của Địa Chỉ Mạng Là Gì ? (Còn Gọi Là Địa Chỉ Mạng Con) rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Mục Đích Của Địa Chỉ Mạng Là Gì ? (Còn Gọi Là Địa Chỉ Mạng Con)

Mục Đích Của Địa Chỉ Mạng Là Gì ? (Còn Gọi Là Địa Chỉ Mạng Con)

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Mục #Đích #Của #Địa #Chỉ #Mạng #Là #Gì #Còn #Gọi #Là #Địa #Chỉ #Mạng #Con

Tham khảo thêm kiến thức về Mục Đích Của Địa Chỉ Mạng Là Gì ? (Còn Gọi Là Địa Chỉ Mạng Con) tại WikiPedia

Bạn hãy xem thêm thông tin chi tiết về Mục Đích Của Địa Chỉ Mạng Là Gì ? (Còn Gọi Là Địa Chỉ Mạng Con) từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment