Bài viết Network Id Là Gì – Sơ Lược Về Địa Chỉ Ip thuộc chủ đề về Câu Hỏi Quanh Ta đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://truonggiathien.com.vn/ tìm hiểu Network Id Là Gì – Sơ Lược Về Địa Chỉ Ip trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài viết : “Network Id Là Gì – Sơ Lược Về Địa Chỉ Ip”

Xem thêm:

On the way to become a senior Ruby developer

network tcpip ipv4 ip basic – It costs 9 mins to read

IP là một loại địa chỉ logic thuộc lớp Network của mô hình OSI (và là một thành phần quan trọng trong bộ giao thức TCP/IP), cung cấp cho chúng ta một cách đánh địa chỉ linh động, tiện dụng để dùng trong các giao thức định tuyến sau này. Hầu hết máy tính và thiết bị mạng hiện nay đang dùng phiên bản IPv4, nên trong phạm vi bài viết này chúng ta chỉ đề cập tới IPv4.

Bạn đang xem: Network id là gì

Địa chỉ IP là gì?

Để gửi thư cho nhau, ta bắt buộc phải biết địa chỉ của đối phương, các gói tin cũng vậy, luôn phải có một loại địa chỉ để xác định vị trí, từ đó trao đổi thông tin chính xác giữa máy nguồn và máy đích. Vậy nên, trong Internet các địa chỉ IP là duy nhất.

Xem thêm bài Hành trình của một gói tin

Cấu trúc của địa chỉ IP

Địa chỉ IP là một dải nhị phân dài 32 bit và chia thành 4 bộ 8 bit gọi là các Octet, gồm phần net-id dùng để xác định mạng mà thiết bị kết nối vào và phần host-id để xác định thiết bị của mạng đó.

*

Để cho đơn giản, người ta viết lại địa chỉ IP dưới dạng 4 số thập phân được cách nhau bởi dấu chấm.

Ví dụ: địa chỉ hệ thập phân tương ứng cho 11000000 10100000 00000001 00000001 sẽ là 192.168.1.1 – một địa chỉ khá quen thuộc.

Để xem địa chỉ IP của máy tính một cách đơn giản, ta khả năng dùng Command Prompt với câu lệnh ipconfig (hoặc ifconfig nếu là hệ thống Unix).

*

Subnet mask

Vậy làm sao để phân biệt được bit nào thuộc phần net-id, bit nào thuộc về host-id, đó là nhờ vào Subnet Mask, Mỗi địa chỉ IP đều đi kèm với một subnet mask, để xác định được phần net-id của địa chỉ đó. Subnet mask cũng là một dải nhị phân dài 32 bits và chia ra 4 bộ 8 bits như địa chỉ IP.

Subnet mask bao gồm phần các bits 1 và phần còn lại là các bits 0, subnet mask có bao nhiêu bit 1 thì địa chỉ IP tương ứng sẽ có bấy nhiêu bit phần net-id.

Ví dụ: với subnet mask như sau: 11111111 11111111 11111111 00000000 (255.255.255.0) bao gồm 24 bits 1, thì địa chỉ IP mang subnet mask này cũng sẽ có 24 bits phần net-id.

Bài Nổi Bật  Hào Sảng Là Gì - Thái độ Hào Sảng Trong buôn bán

khả năng viết trực tiếp như sau: 192.168.1.3 – 255.255.255.0 hoặc dùng prefix length: 192.168.1.3/24

Lưu ý, một địa chỉ IP khả năng thuộc các mạng khác nhau nếu dùng các subnet mask khác nhau. Để xác định địa chỉ IP đó thuộc mạng nào, ta chỉ cần lấy địa chỉ IP AND (bitwise) với subnet mask tương ứng.

Ví dụ: 192.168.1.3 AND 255.255.255.0 = 192.168.1.0 vậy địa chỉ 192.168.1.3/24 thuộc mạng 192.168.1.0/24

Phân lớp địa chỉ IP

Số lượng địa chỉ IP là rất lớn, nên để tiện cho việc quản lý, người ta phân hoạch toàn bộ địa chỉ IP ra thành 5 lớp khác nhau.

Lớp A

Địa chỉ lớp A dùng 1 Octet đầu tiên làm net-id, phần còn lại làm host-id. Bit đầu tiên của địa chỉ lớp A luôn là 0 nên

tổng giá trị nhỏ nhất của Octet 1: 00000000 hay 0 tổng giá trị lớn nhất của Octet 1: 01111111 hay 127 Default subnet mask: 255.0.0.0

mặc khác tổng giá trị 0 (tổng giá trị nhỏ nhất của Octet) không được dùng và tổng giá trị 127 (tổng giá trị lớn nhất của Octet) được dành ch Loopback và chẩn đoán, kiểm tra lỗi, nên dải địa chỉ lớp A sẽ từ 1.x.x.x đến 126.x.x.x

Lớp B

Địa chỉ lớp B dùng 2 Octet đầu tiên để làm net-id, 2 Octet còn lại làm host-id. 2 bits đầu tiên của địa chỉ lớp B luôn là 10 nên

tổng giá trị nhỏ nhất của Octet 1: 10000000 hay 128 tổng giá trị lớn nhất của Octet 1: 10111111 hay 191 Default subnet mask: 255.255.0.0

Vậy dải địa chỉ lớp B sẽ là từ 128.x.x.x đến 191.x.x.x

Lớp C

Địa chỉ lớp C dùng 3 Octet đầu tiên để làm net-id, Octet 4 làm host-id. 3 bits đầu tiên của địa chỉ lớp C luôn là 110 nên:

tổng giá trị nhỏ nhất của Octet 1: 11000000 hay 192 tổng giá trị lớn nhất của Octet 1: 11011111 hay 223 Default subnet mask: 255.255.255.0

Vậy dải địa chỉ lớp C bắt đầu từ 192.x.x.x đến 223.x.x.x

mặt khác còn có địa chỉ lớp D (224.x.x.x – 239.x.x.x) sẽ nói tới ở phần sau và lớp E (240.x.x.x – 254.x.x.x) dùng để thí nghiệm và thống kê.

những loại địa chỉ IP Địa chỉ Unicast

Khi bạn muốn gửi gói tin đến một máy tính chi tiết, khi đó địa chỉ để bạn gửi tới sẽ là một địa chỉ unicast. Đây đơn giản chỉ là địa chỉ IP của một thiết bị nào đó trong cùng hoặc mạng cục bộ khác.

Địa chỉ Multicast

Trường hợp muốn gửi gói tin đến nhiều máy tính, ta không thể gửi lần lượt đến tất cả các máy được. Vì thế, địa chỉ bạn cần gửi tới trong trường hợp này sẽ là một địa chỉ Multicast, địa chỉ này đại diện cho một nhóm các thiết bị.

Địa chỉ multicast này chính là các địa chỉ trong dải địa chỉ lớp D.

Địa chỉ Broadcast

Khi muốn gửi thông điệp đến tất cả các máy trong mạng nội bộ, đó là lúc ta cần dùng đến địa chỉ Broadcast. Địa chỉ Broadcast là địa chỉ có toàn bộ các bits phần host-id là 1. Khi gói tin được gửi đến địa chỉ Broadcast, thì nó sẽ được gửi tới tất cả các máy cùng mạng, tức là cùng phần net-id. Vì đại diện cho toàn bộ thiết bị trong mạng nên địa chỉ Broadcast không thể đặt được cho bất kỳ thiết bị nào.

Bài Nổi Bật  Ví Airpay là gì? Cách đăng ký Airpay đơn giản, nhanh chóng

Ví dụ: 192.168.1.255/24 là địa chỉ Broadcast của mạng 192.168.1.0/24.

Địa chỉ mạng

không những các thiết bị mới có địa chỉ IP, mà các mạng thành phần của Internet hay mạng cục bộ cũng có một địa chỉ để xác định chính xác mạng đó. Khi tất cả các bits phần Host của một địa chỉ IP là 0, thì địa chỉ đó được gọi là địa chỉ mạng của mạng đó. Vì đại diện cho mạng nên địa chỉ mạng cũng không thể đặt được cho bất kỳ thiết bị nào.

Xem thêm: Vue Js Là Gì – Giới Thiệu — Vue

Ví dụ: 192.168.1.0/24 là địa chỉ mạng của mạng 192.168.1.0/24.

Default Gateway

Như một cổng thoát hiểm, khi gói tin cần gửi đến địa chỉ không cùng mạng hiện nay, hoặc đơn giản là không biết gửi đi đâu, thì gói tin đó sẽ được gửi tới địa chỉ Default gateway, thường là một interface của Router nối trực tiếp với mạng đó. Tại đây, Router sẽ dùng các chức năng định tuyến để chuyển tiếp gói tin đi các hướng khác nhau.

Default Gateway thường là địa chỉ IP khả năng dùng đầu tiên của mạng đó.

Ví dụ: Default gateway của mạng 192.168.1.0/24 là 192.168.1.1/24.

Sự giới hạn của đia chỉ IP

Số lượng địa chỉ IP là rất lớn, nhưng không phải là vô hạn. vì thế để bảo tồn địa chỉ IP, người ta chia địa chỉ IP ra làm 2 loại là địa chỉ public và địa chỉ private.

Địa chỉ public

Là các địa chỉ độc nhất, dùng được trong môi trường Internet.

Địa chỉ private

Chỉ dùng được trong mạng cục bộ, khả năng tái dùng lại ở mạng cục bộ khác, nhưng trong một mạng thì vẫn phải mang tổng giá trị duy nhất.

Với mỗi phân lớp địa chỉ IP, thì có một dải địa chỉ dùng để làm địa chỉ private cho lớp đó:

Lớp A: Từ 10.0.0.0 đến 10.255.255.255, subnet mask 255.0.0.0 Lớp B: Từ 172.16.0.0 đến 172.31.255.255, subnet mask 255.240.0.0 Lớp C: Từ 192.168.0.0 đến 192.168.255.255, subnet mask 255.255.0.0

Khi các thiết bị dùng địa chỉ IP private trong mạng cục bộ muốn truy cập được Internet – môi trường không dùng địa chỉ private, công nghệ NAT (Network Address Translation) được cài đặt trên các thiết bị router(đã được gán 1 địa chỉ IP Public) được dùng để chuyển IP private thành IP public và ngược lại, giúp cho các thiết bị trong mạng cục bộ vẫn khả năng truy cập được Internet.

Phương pháp chia IP và Subnet mask

Cho địa chỉ 192.168.155.245/27. Xác định địa chỉ mạng, địa chỉ broadcast, dải địa chỉ khả năng dùng cho host?

Phương pháp tính

Prefix length = 27, vậy subnet mask tương ứng là 11111111 11111111 11111111 11100000 – từ đó ta xác định được số bits phần net-id của địa chỉ IP.

IP = 192.168.155.245, dạng nhị phân tương ứng là: 11000000 10101000 10011011 11110101

Giữ lại phần net-id, phần host-id set về toàn bit 0: 11000000 10101000 10011011 11100000

Ta được địa chỉ mạng, viết lại ở dạng thập phân sẽ là: 192.168.155.224/27.

Với địa chỉ Broadcast, host-id sẽ set về toàn bit 1: 11000000 10101000 10011011 11111111

Bài Nổi Bật  Successor Là Gì - Successor Trong Tiếng Tiếng Việt

Ta được địa chỉ Broadcast, viết lại ở dạng thập phân sẽ là: 192.168.155.255/27.

Vì địa chỉ mạng và địa chỉ Broadcast không được dùng cho host nên dải địa chỉ khả năng dùng ở đây là từ 192.168.155.225/27 đến 192.168.155.254/27.

Cho mạng 192.168.155.0/ 24. Chia mạng này thành các mạng con cho các phòng ban sau: Phòng A: 80 máy, phòng B: 60 máy, 2 phòng C, D: mỗi phòng 25 máy.

Phương pháp tính

Đầu tiên ta có địa chỉ IP và các bit phần net-id: 11000000 10101000 10011011 00000000 trừ địa chỉ mạng và broadcast ra, thì mạng này có tối đa 254 máy.

Ta mượn 1 phần host-id chuyển qua làm net-id, được 2 mạng con như sau:

11000000 10101000 10011011 00000000 hay 192.168.155.0/25 11000000 10101000 10011011 10000000 hay 192.168.155.128/25

Ta thấy, mạng 192.168.155.0/25 có 7 bits phần host-id, biểu diễn được 127 máy, đủ cho phòng A, nên ta gán mạng này cho phòng A.

Với địa chỉ 192.168.155.128/25, ta lại mượn 1 phần host-id chuyển qua làm net-id, được 2 mạng con như sau:

11000000 10101000 10011011 10000000 hay 192.168.155.128/26 11000000 10101000 10011011 11000000 hay 192.168.155.192/26

Tiếp tục, mạng 192.168.155.128/26 có 6 bits phần host-id, biểu diễn được 63 máy, nên ta gán cho phòng B mạng này.

Xem thêm: Psychology Là Gì – Nghĩa Của Từ Psychology

Làm tương tự với mạng 192.168.155.192/26, được 2 mạng con:

11000000 10101000 10011011 11000000 hay 192.168.155.192/27 11000000 10101000 10011011 11100000 hay 192.168.155.224/27

2 mạng con này có 5 bits phần host-id, biểu diễn được 31 máy, ta gán lần lượt cho phòng C và D.

Như vậy ta đã chia mạng 192.168.155.0/24 thành các mạng con có kích cỡ khác nhau, phù hợp với bắt buộc đề bài:

Phòng A: 192.168.155.0/25 Phòng B: 192.168.155.128/26 Phòng C: 192.168.155.192/27 Phòng D: 192.168.155.224/27

Bài viết được lấy từ nguồn http://www.stdio.vn/articles/read/122-so-luoc-ve-dia-chi-ip

TruongGiaThien.Com.VN is published by Dương Vì Phát. Using Jekyll and Cayman theme.

 

Các câu hỏi về Network Id Là Gì – Sơ Lược Về Địa Chỉ Ip

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Network Id Là Gì – Sơ Lược Về Địa Chỉ Ip hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3

Bài viết Network Id Là Gì – Sơ Lược Về Địa Chỉ Ip ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Network Id Là Gì – Sơ Lược Về Địa Chỉ Ip Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.
Nếu thấy bài viết Network Id Là Gì – Sơ Lược Về Địa Chỉ Ip rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

 

Các Hình Ảnh Về Network Id Là Gì – Sơ Lược Về Địa Chỉ Ip

Network Id Là Gì - Sơ Lược Về Địa Chỉ Ip

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Network #Là #Gì #Sơ #Lược #Về #Địa #Chỉ

Tra cứu thêm kiến thức về Network Id Là Gì – Sơ Lược Về Địa Chỉ Ip tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thêm nội dung về Network Id Là Gì – Sơ Lược Về Địa Chỉ Ip từ web Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment