Bài viết Nguyên Giá Là Gì – Nguyên Tắc Ghi Nhận Giá Gốc thuộc chủ đề về Câu Hỏi Quanh Ta đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng TruongGiaThien.Com.Vn tìm hiểu Nguyên Giá Là Gì – Nguyên Tắc Ghi Nhận Giá Gốc trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung về : “Nguyên Giá Là Gì – Nguyên Tắc Ghi Nhận Giá Gốc”

CTYPE html PUBLIC “-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>Cách xác định nguyên giá của cải/tài sản cố định hữu hình mua sắm, xây dựng

*

Đăng ký học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU – CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP – VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

*

*

*

Hướng dẫn cách tính Nguyên giá TSCĐ hữu hình, cách xác định nguyên giá của cải/tài sản cố định hứu hình mua sắm, xây dựng, sản xuất, được cho biếu tặng, mua trả chậm, trả góp, góp vốn …theo đúng quy định tại Thông tư45/2013/TT-BTC của Bộ tài chính.

Bạn đang xem: Nguyên giá là gì

Nguyên giá của cải/tài sản cố định hữu hình là toàn bộ các chi phí mà DN phải bỏ ra để có TSCĐ hữu hình tính đến thời điểm đưa của cải/tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng dùng.

(Theo điều 2 Thông tư45/2013/TT-BTC)

Cách xác định Nguyên giá của cải/tài sản cố định hữu hình chi tiết như sau:

(Theo Khoản 1 điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC)

1) Cách xác định Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm:

“Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa của cải/tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng dùng như: lãi tiền vay sinh ra trong quy trình đầu tư mua sắm của cải/tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.”

Như vậy:

Nguyên giá TSCĐ = Giá mua thực tế + (Các khoản thuế + Các chi phí liên quan khác)

VD: Công ty kế toán Thiên Ưng mua 1 xe Ô tô (Trị tổng giá trị: 500.000.000, thuế GTGT: 50.000.000). Tiền lệ phí trước bạ: 60.000.000. Phí làm biển kiểm soát: 20.000.000. Lệ phí đường bộ: 3.000.000. (Phí kiểm định xe: 500.000, thuế GTGT: 50.000)

Cách xác định nguyên giá xe ô tô (TSCĐ):

Bài Nổi Bật  Javabean Là Gì - Javabean Chính Xác Là Gì

Nguyên giá xe Ô tô =500.000.000 +60.000.000 +20.000.000 +3.000.000 +500.000 = 583.500.000

Cách hạch toán Nguyên giá TSCĐ trên:

– Khi nhận được hóa đơn mua xe:

Nợ 2411:500.000.000

Nợ 1332: 50.000.000

Có TK: 112, 331:550.000.000

– Hạch toánTiền lệ phí trước bạ:

Nợ 2411:60.000.000

Có TK: 111, 112:60.000.000

– Hạch toánPhí làm biển kiểm soát:

Nợ 2411: 20.000.000

Có TK: 111, 112: 20.000.000

– Hạch toánLệ phí đường bộ:

Nợ 2411: 3.000.000

Có TK: 111, 112: 3.000.000

– Hạch toán Phí kiểm định xe:

Nợ 2411:500.000

Nợ 1332: 50.000

Có TK: 111, 112:550.000

– Vì mua ô tô phải chạy thử nên hạch toán vào 2411. Khi có biên bản bàn giao cho cho Bộ phận dùng, các bạn hạch toán:

Nợ TK 2111:583.500.000

Có 2411: 583.500.000

Chú ý: Nếu hạch toán vào TK 211, tức là Ghi tăng TSCĐ -> Ngày ghi tăng TSCĐ cũng là ngày bắt đầu phải trích khấu hao dù không sử dụng nhé

Cách xác định Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm 1 số trường hợp khác:

– Trường hợp TSCĐ hữu hình mua trả chậm, trả góp:

Nguyên giá TSCĐ = Giá mua trả tiền ngay tại thời điểm mua cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng dùng như: chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ (nếu có).

– Trường hợp mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền dùng đất:

+) Thì tổng giá trị quyền dùng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này,

+) Còn TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc thì Nguyên giá = Giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa TSCĐ hữu hình vào dùng.

– Trường hợp sau khi mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với quyền dùng đất, DN dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ để xây dựng mới:

+) Thì tổng giá trị quyền dùng đất phải xác định riêng và ghi nhận là TSCĐ vô hình nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;

+) Nguyên giá của TSCĐ xây dựng mới được xác định = Giá quyết toán công trình đầu tư xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành. (Những của cải/tài sản dỡ bỏ hoặc huỷ bỏ được xử lý hạch toán theo quy định hiện hành đối với thanh lý TSCĐ.)

2) Cách xác định Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng hoặc tự sản xuất:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng=tổng giá trị quyết toán công trình khi đưa vào dùng.

Trường hợp TSCĐ đã đưa vào dùng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì DN hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành.

Bài Nổi Bật  Tham Gia Giao Thông Tiếng Anh Là Gì, Bài Luận Tiếng Anh Về Giao Thông

Nguyên giá TSCĐ hữu hình tự sản xuất=Giá thành thực tế của TSCĐ hữu hình cộng (+) các chi phí lắp đặt chạy thử, các chi phí khác trực tiếp liên quan tính đến thời điểm đưa TSCĐ hữu hình vào trạng thái sẵn sàng dùng (trừ các khoản lãi nội bộ, tổng giá trị danh mục thu hồi được trong quy trình chạy thử, sản xuất thử, các chi phí không hợp lý như vật liệu lãng phí, lao động hoặc các khoản chi phí khác vượt quá định mức quy định trong xây dựng hoặc sản xuất).

Xem thêm: Blog Là Gì – Cách Tạo Blog Với 5 Bước đơn giản

3) Cách xác định Nguyên giá TSCĐ hữu hình do đầu tư xây dựng:

Nguyên giá TSCĐ do đầu tư xây dựng cơ bảnhình thành theo phương thức giao thầu làgiá quyết toán công trình xây dựng theo quy định tại Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành cộng (+) lệ phí trước bạ, các chi phí liên quan trực tiếp khác.

– Trường hợp TSCĐ do đầu tư xây dựng đã đưa vào dùng nhưng chưa thực hiện quyết toán thì công ty hạch toán nguyên giá theo giá tạm tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành.

Đối với TSCĐ là con súc vật làm việc và/ hoặc cho danh mục, vườn cây lâu nămthì nguyên giá làtoàn bộ các chi phí thực tế đã chi ra cho con súc vật, vườn cây đó từ lúc hình thành tính đến thời điểm đưa vào khai thác, dùng.

4) Cách xác định Nguyên giá TSCĐ hữu hình nhận góp vốn, nhận lại vốn góp:

TSCĐ nhận góp vốn, nhận lại vốn góp làgiá trị do các thành viên, cổ đông sáng lập định giá nhất trí; hoặc DN và người góp vốn thoả thuận; hoặc do tổ chức chuyên nghiệp định giá theo quy định của pháp luật và được các thành viên, cổ đông sáng lập chấp thuận.

5) Cách xác định Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua theo cách thức trao đổi:

– Nguyên giá TSCĐ mua theo cách thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình không tương tự hoặc của cải/tài sản khác là tổng giá trị hợp lý của TSCĐ hữu hình nhận về, hoặc tổng giá trị hợp lý của TSCĐ đem trao đổi (sau khi cộng thêm các khoản phải trả thêm hoặc trừ đi các khoản phải thu về) cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng dùng, như: chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ (nếu có).

– Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua theo cách thức trao đổi với một TSCĐ hữu hình tương tự, hoặc khả năng hình thành do được bán để đổi lấy quyền sở hữu một của cải/tài sản tương tự là tổng giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đem trao đổi.

Bài Nổi Bật  cùng lúc ấy Tiếng Anh Là Gì, cùng lúc ấy

Xem thêm: Nat Là Gì – Phân Loại Nat

6) Cách xác định Nguyên giá TSCĐ hữu hình được tài trợ, được biếu, được tặng, do phát hiện thừa:

Nguyên giá của cải/tài sản cố định hữu hình được tài trợ, được biếu, được tặng, do phát hiện thừa = tổng giá trị theo ghi nhận thực tế của Hội đồng giao nhận hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp.

7) Cách xác định Nguyên giá TSCĐ hữu hình được cấp; được điều chuyển đến:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình được cấp, được điều chuyển đến bao gồm tổng giá trị còn lại của TSCĐ trên số kế toán ở đơn vị cấp, đơn vị điều chuyển hoặc tổng giá trị theo ghi nhận thực tế của tổ chức định giá chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật, cộng (+) các chi phí liên quan trực tiếp mà bên nhận của cải/tài sản phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng dùng như chi phí thuê tổ chức định giá; chi phí nâng cấp, lắp đặt, chạy thử…

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!

Kế toán Thiên Ưng nhiều khai giảng các khóa học kế toán thực tế tại Hà Nội: Dạy thực hành kê khai thuế, hạch toán hoàn thiệ sổ sách, lập BCTC, Quyết toán thuế thực tế chuyên sâu… Chi tiết xem tại đây: Khóa học kế toán thực hành

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Các câu hỏi về Nguyên Giá Là Gì – Nguyên Tắc Ghi Nhận Giá Gốc


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Nguyên Giá Là Gì – Nguyên Tắc Ghi Nhận Giá Gốc hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Nguyên Giá Là Gì - Nguyên Tắc Ghi Nhận Giá Gốc ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Nguyên Giá Là Gì - Nguyên Tắc Ghi Nhận Giá Gốc Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Nguyên Giá Là Gì - Nguyên Tắc Ghi Nhận Giá Gốc rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Nguyên Giá Là Gì – Nguyên Tắc Ghi Nhận Giá Gốc

Nguyên Giá Là Gì - Nguyên Tắc Ghi Nhận Giá Gốc

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Nguyên #Giá #Là #Gì #Nguyên #Tắc #Ghi #Nhận #Giá #Gốc

Tìm thêm dữ liệu, về Nguyên Giá Là Gì – Nguyên Tắc Ghi Nhận Giá Gốc tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thêm thông tin về Nguyên Giá Là Gì – Nguyên Tắc Ghi Nhận Giá Gốc từ web Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment