Bài viết Nhiệm Vụ thống kê Là Gì thuộc chủ đề về Câu Hỏi Quanh Ta đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng TruongGiaThien.Com.Vn tìm hiểu Nhiệm Vụ thống kê Là Gì trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài viết : “Nhiệm Vụ thống kê Là Gì”

Tra cứu luận án | Tra cứu luận văn | Tra cứu đề tài NCKH

Bạn đang xem: Nhiệm vụ thống kê là gì

Đề tài KH&CN cấp Nhà nước Đề tài KH&CN cấp ĐHQG Đề tài KH&CN cấp cơ sở Đề tài NCKH của người học Hội nghị – Hội thảo
Tin NCKH Thông báo Hội nghị – Hội thảo Thông báo Đề tài – Dự án Thông báo từ TruongGiaThien.Com.VN Thông báo từ VNU

Xem thêm: 6/7 Là Cung Gì – Xem Cung Hoàng Đạo Sinh Ngày 6 Tháng 7

Phương pháp thống kê Danh mục tạp chí do HDCDGSNN công nhận Danh mục tạp chí theo chuẩn ISI, Scopus Kinh nghiệm công bố quốc tế ISI, Scopus Danh mục đề tài
Đề tài KH&CN cấp Nhà nước Đề tài KH&CN cấp ĐHQG Đề tài KH&CN cấp cơ sở Đề tài KH&CN của người học Hợp đồng với bên ngoài

Xem thêm: Lồn Là Gì – Nghĩa Của Từ Lồn Trong Tiếng Việt

CẤU TRÚC MỘT ĐỀ TÀI thống kê KHOA HỌC

A.  GIỚI THIỆU VỀ thống kê KHOA HỌC

1. KHÁI NIỆM VỀ thống kê KHOA HỌC (NCKH)

NCKH là quy trình tìm hiểu, điều tra cẩn thận dựa trên mối quan hệ logic về thông tin hay sự kiện để tìm ra thông tin mới, nâng cao hiểu biết của con người về các sự vật, hiện tượng.

2. MỤC TIÊU thống kê KHOA HỌC:

Xem xét tổng hợp kiến thức về sự vật, hiện tượng; Điều tra về một sự vật, hiện tượng đang diễn ra; Cung cấp giải pháp cho những vấn đề đang tồn tại; Khám phá và phân tích những vấn đề mới; Tìm ra những cách tiếp cận mới; Giải thích sự vật, hiện tượng mới; Tạo ra kiến thức mới; Dự báo về những vấn đề khả năng xảy ra trong tương lai; Tổng hợp tất cả những điều trên.

 

B.   GIỚI THIỆU CẤU TRÚC BÀI thống kê KHOA HỌC

1. Cấu trúc bài thống kê chung:

Tên đề tài Tóm tắt Nội dung (khả năng theo kết cấu 3 chương hoặc 5 chương) Tài liệu tham khảo Phụ lục

2.  KẾT CẤU 3 CHƯƠNG VÀ 5 CHƯƠNG TRONG PHẦN NỘI DUNG:

Giới thiệu và so sánh tổng quát 2 kiểu kết cấu:

Kết cấu 3 chương

Kết cấu 5 chương

·   Lời nói đầu

·   C1: Cơ sở lí luận về vấn đề thống kê

·   C2: Phân tích thực trạng của vấn đề được thống kê

·   C3: Nêu quan điểm, phương hướng, đề xuất giải pháp…

·   Kết luận

·   C1: Giới thiệu vấn đề thống kê (Khái quát nội dung thống kê, thực trạng vấn đề)

Bài Nổi Bật  Hợp âm Là Gì - Cách dùng Hợp âm Chuẩn

·   C2: Tổng quan tình hình thống kê (Các kết quả thống kê đã đạt được, mô hình lý thuyết và mô hình thực nghiệm đã được áp dụng)

·   C3: Phương pháp thống kê (thu thập số liệu, xây dựng mô hình…)

·   C4: Báo cáo kết quả; nhận xét đánh giá

·   C5: Kết luận, khuyến nghị, hoạch định thống kê trong tương lai

Nhận xét:  Tùy vào mục tiêu thống kê mà người viết lựa chọn bố cục kết cấu phù hợp. khả năng thay đổi ngay bố cục bài thống kê, nhưng phải có các nội dung rất cần thiết sau:

• Mở đầu: Tính cấp thiết của đề tài; Tổng quan thống kê; Mục tiêu thống kê; Đối tượng, phạm vi thống kê; Phương pháp thống kê.
• Nội dung: Cơ sở lý luận; Thực trạng và giải pháp của vấn đề; Kết quả thống kê; Đề xuất giải pháp, khuyến nghị.

C. XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG thống kê CHI TIẾT

1. CÁCH VIẾT CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG KẾT CẤU ĐỀ TÀI 3 CHƯƠNG

TÊN ĐỀ TÀI
A. MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
– Câu hỏi: Vì sao lại thống kê đề tài đó?
+ Lí do khách quan: Ý nghĩa trên lý luận và thực tiễn chung
+ Lí do chủ quan: Thực trạng nơi tác giả thống kê, mong muốn, trách nhiệm, sự hứng thú của người thống kê đối với vấn đề
– các thống kê đã được thực hiện trước đó từ đó chỉ ra điểm mới của đề tài, vấn đề mà nhóm lựa chọn.
• Trọng số trong bài thống kê: Luận giải rõ ràng tính cấp thiết của vấn đề thống kê: 10%

2. Tổng quan thống kê
Tóm tắt, nhận xét những công trình có liên quan (trong và ngoài nước) trong mối tương quan với đề tài đang thống kê:

• Những hướng thống kê chính về vấn đề của đề tài đã được thực hiện
• Những trường phái lý thuyết đã được dùng để thống kê vấn đề này
• Những phương pháp thống kê đã được áp dụng
• Những kết quả thống kê chính
• Giảm của các thống kê trước – những vấn đề cần tiếp tục thống kê

3. Mục tiêu thống kê
– Mục tiêu tổng quát và mục tiêu chi tiết: Trả lời câu hỏi “Bạn muốn làm được gì khi thực hiện đề tài?”
• Trọng số:

+ Mục tiêu thống kê rõ ràng, bám sát tên đề tài: 10%

+ Sự phù hợp giữa tên đề tài, mục đích thống kê, phương pháp thống kê và nội dung công trình: 5%

4. Đối tượng thống kê
– Là vấn đề được đặt ra thống kê.
• Lưu ý: phân biệt đối tượng thống kê và khách thể thống kê:
+ Đối tượng thống kê: thống kê cái gì? – Những hiện tượng thuộc phạm vi NC
+ Khách thể thống kê: thống kê ai? – Cá nhân/ nhóm xã hội chứa đựng vấn đề NC

5. Phạm vi thống kê
– Không gian, thời gian, lĩnh vực thực hiện thống kê.
• Lưu ý: tránh trường hợp đề tài thực hiện trên phạm vi quá rộng hoặc quá hẹp.

6. Phương pháp thống kê
– Trình bày các PPNC được dùng (Chỉ rõ PP chủ đạo, PP bổ trợ)
+ Phương pháp thu thập thông tin: khảo sát, lập bảng hỏi, đọc tài liệu,…
+ Phương pháp xử lí thông tin: định lượng, định tính, …
• Trọng số: Phần này thường được quan tâm vì là hướng đi chính của đề tài.
+ PPNC khoa học, hợp lí, đáng tin cậy, phù hợp đề tài: 5%
+ Sự phù hợp giữa tên đề tài, mục đích thống kê, phương pháp thống kê và nội dung công trình: 5%

Bài Nổi Bật  đang nợ xấu ( Non Performing Loan Là Gì Về Npl, Những Bí Mật Từ Npl Mà Bạn Cần Phải Biết

7. Cấu trúc đề tài:   Trình bày vắn tắt các chương của đề tài (khả năng không trình bày)

Công trình thống kê gồm …. trang, … bảng, …. hình và …. biểu đồ cùng …… phụ lục. Ngoài phần mở đầu và kết luận, danh mục từ viết tắt, danh mục bảng và biểu đồ, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, đề tài được kết cấu thành 3 mục như sau:
Chương 1:

Chương 2:

Chương 3:

B. NỘI DUNG thống kê

Chương 1: Cơ sở lý luận

– Khái niệm: Nêu định nghĩa, ý nghĩa của các khái niệm có liên quan đến vấn đề NC
– Vị trí, vai trò, ý nghĩa của vấn đề thống kê
• Lỗi thường gặp: SV viết y nguyên các lý thuyết, khái niệm… trong giáo trình, tài liệu mà không có sự điều chỉnh phù hợp với đề tài và dùng lời văn của mình
• Trọng số: Phần Lý luận có logic, phù hợp với tên đề tài đã chọn: 10%

Chương 2: Thực trạng, tác nhân của vấn đề thống kê
– Phân tích mô hình, đánh giá số liệu: Bao gồm mẫu thống kê, phương pháp thu thập, đặc điểm, dữ liệu, phần mềm dùng, đối chiếu cơ sở lý thuyết
• Trọng số: Số liệu minh chứng có cơ sở khoa học và đảm bảo tính cập nhật: 5%
– Giải thích: Chỉ ra tác nhân của vấn đề
• Trọng số: Nội dung phần thực trạng có gắn kết với phần lý luận, mô tả rõ thực trạng của vấn đề thống kê, những đánh giá thực trạng bao quát và có tính khoa học: 10%

Chương 3: Giải pháp
– Dự báo tình hình
– Đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề
• Trọng số:
+ Kết quả của đề tài thể hiện rõ tính sáng tạo và có đóng góp mới của tác giả: 10%
+ Khả năng ứng dụng của kết quả thống kê: 10% (các đề tài đạt giải thường được đánh giá cao ở tính ứng dụng)

C. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
– Tóm tắt nội dung, tổng hợp các kết quả thống kê
– Biện pháp triển khai áp dụng vào thực tiễn

2. Đề nghị
– Đề nghị ứng dụng trong thực tiễn và đề nghị với tổ chức, cơ quan, cá nhân riêng.
– Khuyến nghị, đề xuất hướng phát triển đề tài, nêu rõ vấn đề nào đã được giải quyết, chưa được giải quyết, vấn đề mới nảy sinh cần được NC

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO
– Nguồn tài liệu mà nhóm có dùng, bao gồm tất cả các tác giả và các công trình có liên quan đã được trích dẫn trong đề tài.
– Sắp xếp tài liệu tham khảo tiếng Việt riêng, tiếng nước ngoài riêng;
– bắt buộc trong Giải thưởng SVNCKH: trích dẫn theo quy định của Tạp chí Phát triển KH&CN.

E. PHỤ LỤC
– Lưu trữ thông tin và liệt kê những bảng số liệu liên quan, phiếu điều tra, bảng điều tra (Nếu thực hiện phiếu điều tra, bảng điều tra phải được trình bày trong phụ lục theo đúng phương pháp thức đã được dùng, nhớ đừng nên kết cấu hay hiệu đính lại).
– Vị trí của phụ lục khả năng ở đầu hoặc cuối công trình thống kê.

Bài Nổi Bật  Hõm Venus ở nữ là gì? Hõm Apollo ở nam là gì?

 

2. CÁCH VIẾT CÁC NỘI DUNG CHÍNH TRONG ĐỀ CƯƠNG KẾT CẤU ĐỀ TÀI 5 CHƯƠNG:

 

TÊN ĐỀ TÀI
TÓM TẮTCHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ thống kê
– Vấn đề được thống kê là gì?
– Đối tượng, phạm vi thống kê; sơ lược lịch sử thống kê
– Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của vấn đề được thống kê (Lí do thống kê)

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH thống kê
1. Cơ sở lý luận: Các khái niệm, định nghĩa, kiến thức nền tảng về vấn đề được thống kê
2. Thực trạng vấn đề thống kê: Khái quát các kết quả thống kê đã đạt được
– Mô hình lí thuyết của các nhà khoa học trên thế giới
– Mô hình thực nghiệm đã được áp dụng (trên thế giới và Việt Nam)
3. Phát triển giả thuyết thống kê (khả năng chuyển xuống chương 3)

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP thống kê
– Mô tả bạn đã thống kê như thế nào, trình bày các phương pháp thống kê
– Bối cảnh thống kê
– Tổng thể thống kê và chọn mẫu
– Phương pháp thu thập số liệu (báo cáo, khảo sát, bảng hỏi, phỏng vấn…)
– Phương pháp xử lí thông tin
– Xây dựng mô hình (dựa trên phân tích Kinh tế lượng, hay dựa trên việc phân tích case study,…)

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ
– Báo cáo kết quả: sau khi phân tích, xử lí dữ liệu thu được kết quả gì? (khả năng được trình bày bằng các bảng biểu, số liệu, …)
– Đánh giá, nhận xét: Kết quả có phù hợp với giả thuyết, dự kiến không? Giải thích vì sao lại có kết quả như vậy, …

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:
– Đưa ra tóm tắt tổng hợp nội dung và kết quả thống kê
2. Khuyến nghị:
– Đề xuất biện pháp áp dụng
– thống kê đã giải quyết vấn đề gì, chưa giải quyết vấn đề gì (hoặc có vấn đề mới nào nảy sinh)? Từ đó đề xuất hướng thống kê tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

một vài website hỗ trợ việc tìm tài liệu tham khảo:

www.sciencedirect.com
www.ssrn.com

Trích Nguồn : http://yrc-ftu.com

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Các câu hỏi về Nhiệm Vụ thống kê Là Gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Nhiệm Vụ thống kê Là Gì hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Nhiệm Vụ thống kê Là Gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Nhiệm Vụ thống kê Là Gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Nhiệm Vụ thống kê Là Gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Nhiệm Vụ thống kê Là Gì

Nhiệm Vụ Nghiên Cứu Là Gì

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Nhiệm #Vụ #Nghiên #Cứu #Là #Gì

Tham khảo thêm kiến thức về Nhiệm Vụ thống kê Là Gì tại WikiPedia

Bạn khả năng tìm thêm thông tin chi tiết về Nhiệm Vụ thống kê Là Gì từ trang Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment