Bài viết Những Điều Cần Biết Về Phụ Lục Hợp Đồng Là Gì, Phụ LụC HợP đÁ»“Ng Lã  G㬠thuộc chủ đề về Thắc Mắt đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng TruongGiaThien.Com.Vn tìm hiểu Những Điều Cần Biết Về Phụ Lục Hợp Đồng Là Gì, Phụ LụC HợP đÁ»“Ng Lã  G㬠trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung : “Những Điều Cần Biết Về Phụ Lục Hợp Đồng Là Gì, Phụ LụC HợP đÁ»“Ng Lã  G㬔

Khái niệm phụ lục hợp đồng (Annex contract) là gì? Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì? Khi nào hợp đồng phải bổ sung thêm phụ lục? Trường hợp nào phải ký phụ lục? Được phép ký phụ lục hợp đồng bổ sung tối đa bao nhiêu lần?

Phụ lục hợp đồng là gì? Khi nào hợp đồng phải bổ sung thêm phụ lục? Hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 “là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi ngay hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Đó là sự thỏa thuận giữa các bên về việc mua bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, cho thuê, mượn của cải/tài sản hoặc về việc thực hiện một công việc, theo đó làm xác lập, thay đổi ngay hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các bên trong hợp đồng. Bên cạnh những hợp đồng có nội dung rõ ràng, ngắn gọn thì có nhiều hợp đồng có nội dung dài và phức tạp.

Bạn đang xem: Phụ lục hợp đồng là gì

chính vì thế, khi giao kết hợp đồng, các bên khả năng thỏa thuận phụ lục hợp đồng kèm theo để giải thích, quy định chi tiết các điều khoản của hợp đồng. Hoặc trong quy trình thực hiện hợp đồng có nhiều vấn đề sinh ra mà các bên không dự đoán trước được dẫn tới việc loay hoay trong cách xử lý các vấn đề thì các bên cũng khả năng ký thêm phụ lục hợp đồng.

*
*

Luật sư tư vấn pháp luật về bổ sung phụ lục hợp đồng: 1900.6568

1. Phụ lục hợp đồng là gì?

Căn cứ Theo Điều 403 Bộ luật Dân sự năm 2015, hợp đồng khả năng có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một vài điều khoản của hợp đồng.

Điều 403. Phụ lục hợp đồng

1. Hợp đồng khả năng có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một vài điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

2. Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

mặt khác, căn cứ theo Điều 22 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về phụ lục hợp đồng

Điều 22. Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một vài điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một vài điều, khoản của hợp đồng lao động mà kéo theo cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một vài điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Như vậy, khả năng hiểu, phụ lục hợp đồng là văn bản được ban hành kèm theo và là một bộ phận không thể tách rời của hợp đồng.

Bài Nổi Bật  Cơ Sở Lý Luận Là Gì

Vì phụ lục hợp đồng quy định chi tiết một vài điều khoản của hợp đồng cho nên nội dung của phụ lục hợp đồng phải phụ thuộc và không được trái với nội dung của hợp đồng. Nếu phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

Trường hợp phụ lục hợp đồng bị vô hiệu thì hợp đồng vẫn có hiệu lực, mặc khác nếu hợp đồng vô hiệu một phần hoặc toàn bộ sẽ kéo theo phụ lục hợp đồng cũng bị vô hiệu tương ứng với điều khoản bị vô hiệu ở hợp đồng.

Xem thêm: Điều Trần Là Gì? Phiên Điều Trần Là Gì ? Phiên Điều Trần

Theo quy định trên ta khả năng nhận thấy phụ lục hợp đồng là phần quy định chi tiết một vài điều khoản của hợp đồng, vì thế nó là một bộ phận của hợp đồng. Phụ lục của hợp đồng có hiệu lực cùng với hiệu lực của hợp đồng. Bản phụ lục của hợp đồng được xây dựng kèm theo hợp đồng, nên nó không thể áp dụng riêng rẽ mà luôn luôn phụ thuộc và thực hiện cùng với việc thực hiện hợp đồng, nên nội dung phụ lục của hợp đồng phải phù hợp với nội dung của hợp đồng.Các bên tham gia ký kết hợp đồng không những chỉ có nghĩa vụ phải thực hiện đúng nội dung hợp đồng đã ký kết, mà còn phải thực hiện đúng các nội dung được thể hiện trong bản phụ lục của hợp đồng.

Điểm phân biệt giữa phụ lục của hợp đồng với hợp đồng phụ là chỗ: mặc dù hợp đồng phụ được lập ra cũng với mục đích là để thực hiện hợp đồng chính nhưng hợp đồng phụ có tính độc lập tương đối với hợp đồng chính và không nhất thiết phải thực hiện cùng một lúc với hợp đồng chính.

Khi tham gia ký kết hợp đồng, nếu phụ lục của hợp đồng được xây dựng cùng với quy trình thảo luận ký kết hợp đồng thì ít trường hợp phụ lục của hợp đồng lại trái với nội dung của hợp đồng. Nhưng trong trường hợp các bên đã ký kết hợp đồng mà trong quy trình thực hiện hợp đồng có một vài điều khoản chưa được rõ ràng hoặc có những vấn đề sinh ra cần được giải thích hoặc được thể hiện rõ hơn, các bên tham gia ký kết hợp đồng mới cùng nhau thảo luận và lập một bản phụ lục của hợp đồng. Trong trường hợp phụ lục của hợp đồng có nội dung trái với hợp đồng thì các bên tham gia giao kết hợp đồng sẽ phải lập một bản hợp đồng mới sửa đổi, bổ sung hợp đồng đã lập trước đó.

Đa số những loại hợp đồng thông dụng không quy định về số lần ký tối đa của phụ lục hợp đồng, miễn sao nội dung trong phụ lục không trái với hợp đồng và quy định của pháp luật.

Bài Nổi Bật  Nghiệm Thu Tiếng Anh Là Gì, (2021) ✔️ Cẩm Nang Tiếng Anh ✔️

2. Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là gì?

Phụ lục hợp đồng tiếng Anh là: ANNEX CONTRACT

3. Phân loại phụ lục hợp đồng

Có nhiều cách chia phụ lục hợp đồng khác nhau, mặc khác khi xét theo khái niệm hiện nay phụ lục hợp đồng được chia ra làm 2 loại chính:

Loại phụ lục hợp đồng 1: Đây là loại phụ lục hợp đồng được viết ra cùng với thời gian viết hợp đồng chính thức. Với loại này nó thường quy định chi tiết về công việc, ngày tháng, hàng hóa, giai đoạn, số liệu, tiêu chuẩn… những quy định này sẽ tuân theo nguyên tắc của hợp đồng chính nhưng được viết dưới dạng chi tiết và chi tiết nhất.

Loại phụ lục hợp đồng 2: Phụ lục này được lập sau hợp đồng chính nhằm mục đích sử đổi lại một hoặc một vài điều khoản thay đổi ngay theo ý kiến của hai bên sẽ ký kết. Phụ lục hợp đồng này sẽ có hiệu lực trong việc thay đổi ngay những nội dung như thời gian hợp đồng, gia hạn, điều chỉnh tăng – giảm, thêm điều kiện, xóa bỏ điều khoản…. đơn giản loại phụ lục hợp đồng này sẽ có quyền sửa đổi, xóa bỏ hoặc thêm một vài hạng mục rất cần thiết khi hai bên đã thảo luận trước khi ký hợp đồng.

Dù cả hai loại này có những nguyên tắc dùng riêng nhưng chúng đều có điểm chung là phụ lục hợp đồng đính kèm theo hợp đồng chính là không cần phải thực thi ký kết. Mặc dù đây là một thỏa thuận được cam kết nhưng trong tương lai sẽ không ai chắc chắn được nó sẽ có hiệu lực ý nghĩa pháp lý của nó khả năng bị ‘đóng băng’ tại thời điểm thỏa thuận được ký kết với nó như một tệp đính kèm (thường được viết tắt). thay đổi ngay tài liệu gốc (một bản sao y được đính kèm) sau đó thường không thay đổi ngay thỏa thuận, trừ khi đây rõ ràng là ý định.

Trong một bản hợp đồng với những điều khoản, quy định rõ ràng, nhưng vẫn có nhiều trường hợp sinh ra thêm quy tắc giữa hai bên ký kết hợp đồng, thậm chí có những điều khoản sẽ bị hủy bỏ nên một bản phụ lục hợp đồng chính là yếu tố vô cùng quan trọng trong mọi hợp đồng, giúp giải quyết mọi vướng mắc sinh ra

4. Các trường hợp phải ký bổ sung thêm phụ lục hợp đồng

Trong thực tế, khi thực hiện hợp đồng sẽ sinh ra rất nhiều vấn đề mà các bên chưa lường trước được. Khi sinh ra, các bên muốn thống nhất ý chí để tiếp tục thực hiện thì khả năng thỏa thuận ký phụ lục hợp đồng. Tùy từng nội dung thể hiện sẽ có tên gọi khác nhau. Phụ lục gia hạn hợp đồng để gia hạn thêm thời gian thực hiện hợp đồng. Phụ lục điều chỉnh hợp đồng để điều chỉnh một điều khoản hợp đồng. Ví dụ điều chỉnh tổng giá trị hợp đồng, thay đổi ngay chủ thể hợp đồng,…

Phụ lục bổ sung hợp đồng là bổ sung thêm các điều khoản sinh ra sau này như hợp đồng vận chuyển không lường trước được thời gian vận chuyển bị tắc đường khiến không giao đúng hạn. Khi sinh ra, các bên thỏa thuận được cách giải quyết và quyết định bổ sung vào hợp đồng để thực hiện những lần sau. Các phụ lục khác: Phụ lục hợp đồng tăng lương, phụ lục hợp đồng bổ sung hàng hóa,….

Bài Nổi Bật  Buddypress Là Gì - Hướng Dẫn dùng Diễn Dàn Với Bbpress

Như vậy, khả năng thấy, hợp đồng không bắt buộc phải có phụ lục mà chỉ xuất hiện trong hai trường hợp sau đây:

– Quy định chi tiết một vài điều khoản của hợp đồng. Và nội dung của phụ lục phải không được trái với nội dung của hợp đồng;

– Sửa đổi, bổ sung một vài điều khoản của hợp đồng. Loại phụ lục này thường được lập sau khi hợp đồng được lập nhằm thay đổi ngay, sửa đổi các nội dung ban đầu của hợp đồng…

Như vậy, chỉ có 02 trường hợp hợp đồng cần phải có phụ lục.

4. Được phép ký thêm phụ lục tối đa bao nhiêu lần?

Việc hợp đồng ký kết bao nhiêu phụ lục không được Bộ luật Dân sự 2015 quy định chi tiết. vì thế, khả năng hiểu, khi các bên đạt được thống nhất về việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng hoặc một vài điều khoản của hợp đồng cần được quy định chi tiết hơn thì đều khả năng lập phụ lục hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng. Riêng các điều khoản trái với nội dung trong hợp đồng sẽ không có hiệu lực trừ khi có thỏa thuận khác.

Riêng với hợp đồng lao động, Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP nêu rõ:

Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi ngay loại hợp đồng đã giao kết ngoại trừ việc kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và cán bộ công đoàn không chuyên trách.

Như vậy, những loại hợp đồng không giới hạn số lần ký phụ lục hợp đồng ngoại trừ một trường hợp duy nhất là hợp đồng lao động sửa đổi thời hạn hợp đồng lao động.

Các câu hỏi về Những Điều Cần Biết Về Phụ Lục Hợp Đồng Là Gì, Phụ LụC HợP đÁ»“Ng Lã  Gã¬


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Những Điều Cần Biết Về Phụ Lục Hợp Đồng Là Gì, Phụ LụC HợP đÁ»“Ng Lã  G㬠hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3Bài viết Những Điều Cần Biết Về Phụ Lục Hợp Đồng Là Gì, Phụ LụC HợP đÁ»“Ng Lã  G㬠! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Những Điều Cần Biết Về Phụ Lục Hợp Đồng Là Gì, Phụ LụC HợP đÁ»“Ng Lã  G㬠Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Những Điều Cần Biết Về Phụ Lục Hợp Đồng Là Gì, Phụ LụC HợP đÁ»“Ng Lã  G㬠rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Những Điều Cần Biết Về Phụ Lục Hợp Đồng Là Gì, Phụ LụC HợP đÁ»“Ng Lã  Gã¬

Những Điều Cần Biết Về Phụ Lục Hợp Đồng Là Gì, Phụ LụC HợP đÁ»“Ng Lã  Gã¬

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Những #Điều #Cần #Biết #Về #Phụ #Lục #Hợp #Đồng #Là #Gì #Phá #LáC #HáP #ÄÁNg #Lã #Gã

Tìm thêm kiến thức về Những Điều Cần Biết Về Phụ Lục Hợp Đồng Là Gì, Phụ LụC HợP đÁ»“Ng Lã  G㬠tại WikiPedia

Bạn nên xem thêm thông tin về Những Điều Cần Biết Về Phụ Lục Hợp Đồng Là Gì, Phụ LụC HợP đÁ»“Ng Lã  G㬠từ web Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment