Bài viết Oxy Hóa Là Gì? Chất Oxi Hóa Là Gì ? Liệu Pháp Chống Oxy Hóa Tốt Nhất !! thuộc chủ đề về Giải Đáp đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng TruongGiaThien.Com.Vn tìm hiểu Oxy Hóa Là Gì? Chất Oxi Hóa Là Gì ? Liệu Pháp Chống Oxy Hóa Tốt Nhất !! trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài : “Oxy Hóa Là Gì? Chất Oxi Hóa Là Gì ? Liệu Pháp Chống Oxy Hóa Tốt Nhất !!”

Hôm nay Kiến Guru xin gửi đến các bạn lý thuyết phản ứng oxi hóa khử lớp 10 và giải các bài tập trang 83 sách giáo khoa hóa lớp 10. Bài viết tổng hợp toàn bộ lý thuyết liên quan đến oxi hóa-khử và hướng dẫn giải bài tập trang 83 sách giáo khoa một cách chi tiết. Mong rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn củng cố lại kiến thức của mình. Mời các bạn cùng khám phá bài viết:

I. Phản ứng oxi hóa – khử lớp 10

Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học, trong đó có sự chuyển electron giữa các chất trong phản ứng hay phản ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó có sự thay đổi ngay số oxi hóa của một vài nguyên tố.

Bạn đang xem: Chất oxi hóa là gì

– Chất khử (chất bị oxh) là chất nhường electron

– quy trình oxh (sự oxh) là quy trình nhường electron.

– quy trình khử (sự khử) là quy trình thu electron.

Ví dụ:

*

quy trình thay đổi ngay số oxi hóa:

Fe0→ Fe2++ 2e

– Nguyên tử sắt là chất khử. Sự làm tăng số oxi hóa của sắt được gọi là sự oxi hóa nguyên tử sắt.

– Nguyên tử sắt nhường electron, là chất khử. Sự nhường electron của nguyên tử sắt được gọi là sự oxi hóa nguyên tử sắt.

Cu2+ + 2e → Cu

– Số oxi hóa của đồng giảm từ +2 xuống 0. Ion đồng là chất oxi hóa. Sự làm sụt giảm số oxi hóa của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

Bài Nổi Bật  Pod Là Gì - Những ý Nghĩa Của Pod

– Ion đồng nhận electron, là chất oxi hóa. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

⇒ Phản ứng của sắt với dung dịch đồng sunfat cũng là phản ứng oxi hóa – khử vì tồn tại cùng lúc ấy sự oxi hóa và sự khử.

II. Lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa khử lớp 10

Bước 1:Xác định số oxi hóa của các nguyên tố để tìm chất oxi hoá và chất khử.

Bước 2:Viết quy trình oxi hóa và quy trình khử, cân bằng mỗi quy trình.

Bước 3:Tìm hệ số thích hợp cho chất oxh và chất khử sao cho tổng số electron cho bằng tổng số electron nhận.

Bước 4:Đặt hệ số của các chất oxh và khử vào sơ đồ phản ứng, từ đó tính ra hệ số các chất khác. Kiểm tra cân bằng số nguyên tử của các nguyên tố và cân bằng điện tích hai vế để hoàn thành PTHH.

III. Ý nghĩa của phản ứng oxi hóa khử lớp 10

– Phản ứng oxi hóa – khử là một trong số những quy trình quan trọng nhất của thiên nhiên:

Sự hô hấp, quy trình thực vật hấp thụ khí cacbonic phóng ra oxi, sự trao đổi chất và hàng loạt quy trình sinh học khác đều có cơ sở là các phản ứng oxi hóa – khử.

– mặt khác: Sự đốt cháy nhiên liệu trong các động cơ, các quy trình điện phân, các phản ứng xảy ra trong pin và trong ăcquy đều bao gồm sự oxi hóa và sự khử.

Hàng loạt quy trình sản xuất như luyện kim, chế tạo hóa chất, chất dẻo, dược phẩm, phân bón hóa học, … đều không thực hiện được nếu thiếu các phản ứng oxi hóa – khử.

IV. Hướng dẫn giải bài tập phản ứng oxi hóa khử lớp 10 trang 83.

Bài 1:Cho phản ứng sau:

A. 2HgO 2Hg + O2.

B. CaCO3 CaO + CO2.

C. 2Al(OH)3Al2O3 + 3H2O.

D. 2NaHCO3Na2CO3 + CO2 + H2O.

phản ứng oxi hóa – khử là đáp án nào

Lời giải:

Những phản ứng theo đề bài cho, phản ứng oxi hóa – khử là : A.

2HgO 2Hg + O2.

Hg2++ 2e → Hg0

2O2-→ O2+ 4e

Còn các phản ứng khác không phải là phản ứng oxi hóa khử

Bài 2:Cho các phản ứng sau:

A. 4NH3 + 5O2→ 4NO + 6H2O.

B. 2NH3 + 3Cl2→ N2 + 6HCl.

C. 2NH3 + 3CuO → 3Cu + N2+ 3H2O.

Bài Nổi Bật  Booking Bar Là Gì

D. 2NH3 + H2O2+ MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4.

Xem thêm: Thực Đơn Ăn Dặm Blw Là Gì ? Phương Pháp Ăn Dặm Tự Chỉ Huy Blw Cho Bé 6 Tháng

Ở phản ứng nào NH3không đóng vai trò chất khử?

Lời giải:

Phản ứng NH3không đóng vai trò chất khử.

D. 2NH3 + H2O2 + MnSO4 → MnO2 + (NH4)2SO4.

Do N không thay đổi ngay số oxi hóa trước và sau phản ứng.

Bài 3:Trong số các phản ứng sau:

A. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O.

B. N2O5 + H2O → 2HNO3.

C. 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O.

D. 2Fe(OH)3 → Fe2O3+ 3H2O.

Phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử.

Lời giải:

Trong các phản ứng trên chỉ có phản ứng C là phản ứng oxi hóa – khử vì có sự thay đổi ngay số oxi hóa của các nguyên tố.

*

Bài 4:Trong phản ứng 3NO2 + H2O → 2HNO3 + NO. NO2 đóng vai trò gì?

A. Chỉ là chất oxi hóa.

B. Chỉ là chất khử.

C. Là chất oxi hóa, nhưng cùng lúc ấy cũng là chất khử.

D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

NO2 đóng vai trò vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử: C đúng

*

Bài 5:Phân biệt chất oxi hóa và sự oxi hóa, chất khử và sự khử. Lấy thí dụ để minh họa.

Lời giải:

Chất oxi hóa là chất nhận electron.

Sự oxi hóa một chất là làm cho chất đó nhường electron.

Chất khử là chất nhường electron.

Sự khử một chất là sự làm cho chất đó thu electron.

Ví dụ:

*

– Nguyên tử Fe nhường electron, là chất khử. Sự nhường electron của Fe được gọi là sự oxi hóa nguyên tử sắt.

– Ion đồng nhận electron, là chất oxi hóa. Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

Bài 6: Thế nào là phản ứng oxi hóa – khử? Lấy ba thí dụ.

Lời giải:

Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng.

Thí dụ:

*

Bài 7:Lập phương trình phản ứng oxi hóa – khử sau đây theo phương pháp thăng bằng electron:

a) Cho MnO2 công dụng với dung dịch axit HCl đặc, thu được MnCl2, Cl2 và H2b) Cho Cu công dụng với dung dịch axit HNO3 đặc, nóng thu được Cu(NO3)2, NO2, H2c) Cho Mg công dụng với dung dịch axit H2SO4 đặc, nóng thu được MgSO4, S và H2

Lời giải:

Các phương trình hóa học là.

*

Bài 8:Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượn ion bạc xuất hiện trong 85ml dung dịch AgNO30,15M?

Bài Nổi Bật  Câu Đơn Là Gì - Câu Đơn Tiếng Việt Lớp 5

Lời giải:

*

Phương trình hóa học của phản ứng:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2+ 2Ag

Theo pt:

*

mCutham gia phản ứng: 0,006375 × 64 = 0,408 g.

Lý thuyết phản ứng oxi hóa khử lớp 10 và giải các bài tập trang 83 sách giáo khoa hóa lớp 10 do kiến biên soạn nhằm giúp cho các bạn có thêm tài liệu và giải các bài tâp trang 83 hiệu quả nhất. Kiến thức về phản ứng oxi hóa-khử rất là hay và thú vị. Kiến mong rằng các bạn hãy xem nó 1 cách nghiêm túc để cho các bạn có được kinh nghiệm và kiến thức cần nắm nha. Chúc các bạn thành công

Các câu hỏi về Oxy Hóa Là Gì? Chất Oxi Hóa Là Gì ? Liệu Pháp Chống Oxy Hóa Tốt Nhất !!


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Oxy Hóa Là Gì? Chất Oxi Hóa Là Gì ? Liệu Pháp Chống Oxy Hóa Tốt Nhất !! hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Oxy Hóa Là Gì? Chất Oxi Hóa Là Gì ? Liệu Pháp Chống Oxy Hóa Tốt Nhất !! ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Oxy Hóa Là Gì? Chất Oxi Hóa Là Gì ? Liệu Pháp Chống Oxy Hóa Tốt Nhất !! Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Oxy Hóa Là Gì? Chất Oxi Hóa Là Gì ? Liệu Pháp Chống Oxy Hóa Tốt Nhất !! rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Oxy Hóa Là Gì? Chất Oxi Hóa Là Gì ? Liệu Pháp Chống Oxy Hóa Tốt Nhất !!

Oxy Hóa Là Gì? Chất Oxi Hóa Là Gì ? Liệu Pháp Chống Oxy Hóa Tốt Nhất !!

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Oxy #Hóa #Là #Gì #Chất #Oxi #Hóa #Là #Gì #Liệu #Pháp #Chống #Oxy #Hóa #Tốt #Nhất

Tham khảo thêm dữ liệu, về Oxy Hóa Là Gì? Chất Oxi Hóa Là Gì ? Liệu Pháp Chống Oxy Hóa Tốt Nhất !! tại WikiPedia

Bạn khả năng tham khảo thêm thông tin chi tiết về Oxy Hóa Là Gì? Chất Oxi Hóa Là Gì ? Liệu Pháp Chống Oxy Hóa Tốt Nhất !! từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment