Bài viết Soak Up Là Gì thuộc chủ đề về Câu Hỏi Quanh Ta đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://truonggiathien.com.vn/ tìm hiểu Soak Up Là Gì trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung về : “Soak Up Là Gì”

soak up

1. To absorb or gather moisture or liquid. A noun or pronoun can be used between “soak” and “up.” Use a paper towel to soak excess fat up after you cook the sausages. The paramedic applied a second bandage to help soak up the blood.2. By extension, to absorb or take in all or as much of something as possible. A noun or pronoun can be used between “soak” and “up.” I can”t wait to be on the beach soaking up the sun! She was captivated by the class, soaking up the teacher”s every word. I always try to soak his advice up whenever he offers it.See also: soak, up

soak something up

1.

Bạn đang xem: Soak up là gì

Lit. to gather up moisture or a liquid, using an absorbent cloth, paper, etc. Alice soaked the spill up with a sponge. she soaked up the spilled milk. 2. Lit. to absorb moisture or a liquid. Please get some paper towels to soak the spill up. The sponge soaked up the orange juice. 3. Fig. to learn or absorb some information; to learn much information. I can”t soak information up as fast as I used to be able to. The tourists will soak up anything you tell them.See also: soak, up

Bài Nổi Bật  Sapphire Crystal Là Gì - Giái Đáp: Sapphire Là Gì

soak up

1. Absorb, take in, as in I lay there, soaking up the sun, or She often went to hear poets read their work, soaking up every word. This usage, alluding to absorbing a liquid, dates from the mid-1500s. 2. Drink to excess, as in She can really soak up her beer. See also: soak, up

soak up

v.

Xem thêm: Facebook Blueprint Là Gì, Nó Quan Trọng Như Thế Nào

1. To absorb something, such as a liquid, through or as if through pores: The towel under the sink soaks the leaking water up. The quilt used to hang in the barn, and I”m afraid it soaked up some of the smell.2. To take in or accept something mentally, especially eagerly and easily: I soaked up the atmosphere as I wandered its streets. The student soaked up everything the teacher said.See also: soak, upSee also:

soak up

take into oneself like a sponge takes up water He was able to soak up a lot of knowledge when he went to the summer film seminar.

Xem thêm: Kiên Trì Tiếng Anh Là Gì, Nghĩa Của Từ : Persevere

soak up|soak

v. 1. To take up water or other liquid as a sponge does. The rag soaked up the water that I spilled. 2. To use a sponge or something like a sponge to take up liquid. John soaked up the water with the rag. 3. informal To take up into yourself in the way a sponge takes up water. Mary was lying on the beach soaking up the sun. Charles soaks up facts as fast as the teacher gives them.
so there so there! so to speak so what So what if I do? so what? so yesterday so, sue me So, sue me! So’s your old man! soak soak (one) to the skin soak (someone or something) through soak (someone or something) with (something) soak (someone) to the bone soak (something) off of (something else) soak (something) out of (something else) soak face soak in soak off soak one’s face soak out soak out of soak through soak to the skin soak up soak with soaked soaked through soaked to the bone soaked to the skin soaker soaking wet so-and-so soap soap down soap opera soap opera effect soap plant soap scum soap up soapbox soapbox orator soapy Sam sob sob (one’s) heart out sob (oneself) to sleep sob oneself to sleep sob out sob sister sob story so much as so much for so that so to speak so what so-and-so so-so soak in soak up soap opera sob story social climber sock it soda jerk soft drink soft touch softhearted
– Từ đồng nghĩa, cách dùng từ tương tự Thành ngữ, tục ngữ soak up

Bài Nổi Bật  Ra Là Gì - Nghĩa Của Từ Ra

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Các câu hỏi về Soak Up Là Gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Soak Up Là Gì hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Soak Up Là Gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Soak Up Là Gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Soak Up Là Gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Soak Up Là Gì

Soak Up Là Gì

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Soak #Là #Gì

Xem thêm dữ liệu, về Soak Up Là Gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thêm nội dung về Soak Up Là Gì từ trang Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment