Bài viết Strategies Là Gì – Strategy Là Gì, Nghĩa Của Từ Strategy thuộc chủ đề về Thắc Mắt đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://truonggiathien.com.vn/ tìm hiểu Strategies Là Gì – Strategy Là Gì, Nghĩa Của Từ Strategy trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài : “Strategies Là Gì – Strategy Là Gì, Nghĩa Của Từ Strategy”

Khi học tiếng Anh, người Việt chúng ta nhất là giai đoạn mới học không thể tránh được việc dịch từ, cụm từ từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Và để học nghĩa hay kiểm tra nghĩa của từ thì việc dùng từ điển Anh-Việt đương nhiên người học không thể không làm

Bạn đang xem: Strategies là gì

*

Khi học tiếng Anh, người Việt chúng ta nhất là giai đoạn mới học không thể tránh được việc dịch từ, cụm từ từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Và để học nghĩa hay kiểm tra nghĩa của từ thì việc dùng từ điển Anh-Việt đương nhiên người học không thể không làm. Đối với từ strategy, trong Từ điển Anh-Việt của Viện Ngôn ngữ học xuất bản năm 1993 từ này có 3 nghĩa: 1/ (nghệ thuật) vạch kế hoạch và chỉ huy một cuộc hành quân trong chiến tranh hoặc chiến dịch, chiến lược, 2/ (tài năng) vạch kế hoạch hoặc quản lý một công ty, điều hành một công việc tốt; 3/ Kế hoạch hoặc chính sách nhằm một mục đích nhất định, chiến lược (tr.1694), Trong Từ điển Việt-Anh của Viện Ngôn ngữ (2007, tr.213) từ tiếng Anh có nghĩa cũng như chiến lượcstrategystrategy dường như không được dùng ở mục từ nào khác nữa. Nói cách khác, trong hai cuốn từ điển đó strategy gần như chỉ mang nghĩa chiến lược. mặc khác, có một thực tế, trong khi học và dịch tiếng Anh chúng ta gặp rất nhiều cụm từ có từ strategy, ví dụ:  the strategy to win a game, reading strategies, cooking strategy, babysitting strategies,v.v. người học cảm thấy bối rối, không biết nên hiểu và dịch thế nào sang tiếng Việt nghĩa của những cụm từ đó cho đúng. Bởi lẽ, người Việt chúng ta chắc hẳn không ai nói, chẳng hạn, *chiến lược nấu ăn (cooking strategy) hay *chiến lược trông trẻ (babysitting strategies).

*

 
Từ điển Dictionary of Contemporary English for Advanced Learners (2010, tr.1742) giải thích nghĩa từ strategy: 1) a planned series of actions for achieving something, 2) the skill of planning the movements of armies in a war, 3) skilful planning. Theo Từ điển Oxford Advanced Learner’s Dictionary (1995, tr.1179), strategy có 2 nghĩa: 1.a) a plan designed for a particular purpose, b) the process of planning something or carrying out a plan in a skilful way, 2) the art of planning and directing military activity in a battle or war. Qua hai cuốn từ điển Anh-Anh nêu trên, chúng ta khả năng thấy ý nghĩa chủ đạo của từ strategyplan hoặc planning (kế hoạch, việc lập kế hoạch). mặc khác, Từ điển Longman Dictionary of the English Language (1988, tr.1481) strategy có một vài nghĩa sau: 1a1) the science and art of employing all the resources of a nation or group of nations to carry out agreed policies in peace or war, 2) the science and art of military command exercised to meet the enemy in combat under dangerous conditions > Hơn nữa, Từ điển đồng nghĩa, trái nghĩa Roget’s International Thesaurus edited by Robert L. Chapman (1992, tr.304) mục 382 khi nói về từ plan, chỉ ra rằng plan khả năng đồng nghĩa với method, way hoặc procedure. Đặc biệt, cũng trong từ điển Dictionary of Contemporary English for Advanced Learners (2010, tr.1742), trong mục thesaurus gồm 8 từ đồng nghĩa, strategy được so sánh với method, way, means, approach, technique, tactics, mode, (tr.1100), trong đó từ way (cách làm việc gì đó) là từ không trang trọng thường được dùng trong lối nói mỗi ngày, từ mehod (phương pháp làm việc gì đó) trang trọng hơn: a way of doing something, especially one that is well-known and often used, ví dụ: experimental method (phương pháp thực nghiệm) và từ strategy: a set of carefully planned methods for achieving something that is difficult and may take a long time. Qua những dẫn chứng nêu trên, khả năng thấy rằng từ strategy có nhiều nghĩa nhưng một vài nét nghĩa chính. Đó là:

Xem thêm: Done Là Gì

*

1. Là một kế hoạch bao gồm một loạt các công viêc thực hiện nhằm đạt được kết quả,2. Chiến lược: kỹ năng/khoa học/nghệ thuật lập kế hoạch để kêu gọi nhiều nguồn lực nhằm thực hiện các chính sách.3. Cách/phương pháp làm một việc gì đó.Sau đây là một vài ví dụ về những nét nghĩa chính của từ strategy:debt payoff strategies (kế hoạch trả nợ), production strategies (chiến lược sản xuất), greeting strategies (cách thức/nghi thức chào hỏi), thinking strategies (phương pháp tư duy), management strategies (phương thức quản lý), scoring strategies (chiến thuật/kỹ thuật ghi điểm/giành điểm), 10 strategies for making a good impression: (10 cách tạo ấn tượng tốt), learning strategies (cách thức / phương pháp học tập), 7 thinking strategies (7 cách phát triển tư duy). III. Sự khác biệt về nghĩa phương pháp/cách của từ strategymethod
Theo công ty chúng tôi, khi dịch sang tiếng Việt mặc dù strategymethod đều mang nghĩa phương pháp nhưng chúng có một vài nét nghĩa không giống nhau. Từ method (phương pháp) chỉ phương pháp KHI bạn làm một việc gì đó, cách làm. Ví dụ, phương pháp giao tiếp (communicative method), đây là phương pháp/cách học ngoại ngữ, KHI bạn thực hành các vận hành giao tiếp trong các tình huống khác nhau bằng ngoại ngữ (chủ yếu là nói hoặc viết), bạn sẽ học được ngoại ngữ đó. mặc khác, strategy (phương pháp) là phương pháp NẾU bạn muốn hay có kế hoạch làm việc gì đó, công việc này thường điều kiện, phải tiến hành trong thời gian khá dài, gồm các bước khởi đầu và kết quả cuối cùng / kế hoạch. Ví dụ, communication strategies là phương pháp/kế hoạch NẾU bạn muốn phát triển kỹ năng giao tiếp, theo đó bạn phải luyện tập, thực hành một loạt các vận hành giao tiếp thì mới đạt được mục đích
Nói cách khác, phương pháp (method), mang tính kinh nghiệm thực tế, khái quát, nói tới cách thức làm việc đã được kiểm nghiệm. Trái lại, phương pháp (strategy) lại mang tính kế hoạch, chi tiết, khả năng mới với người nghe hoặc đọc. Đây là phương pháp làm mang tính cân nhắc, hướng dẫn cách thực hiện một vài việc trong hoàn cảnh nhất định để đạt được mục đích công việc. Theo đó, nếu bạn MUỐN / CÓ KẾ HOẠCH làm việc nào đó thì bạn phải thực hiện những vận hành kèm theo, có như vậy mới đạt được kết quả. Với nét nghĩa này, từ strategy khả năng dùng ở dạng số nhiều mang nghĩa chung chung, hoặc khả năng dùng với số đếm khi mang nghĩa chi tiết (cách, kỹ thuật, phương thức, chiến thuật,v,v,).

Xem thêm: Cán Cân Thanh Toán Quốc Tế ( Balance Of Payment Là Gì

IV. Kết luận Tư duy con người giữa các dân tộc là giống nhau mặc khác ngôn ngữ và văn hóa lại khác nhau. Do vậy, khi dịch tiếng Anh sang tiếng Việt (Anh-Việt) nói chung và dịch từ strategy nói riêng, người dịch phải hiểu được ý muốn nói của người nói hoặc viết, còn dịch là gì và dịch như thế nào lại phải dựa vào ngôn từ, văn hóa của người Việt, cố gắng sao cho người Việt dùng từ thế nào chúng ta dịch như thế. Cho nên, nếu strategy trong tiếng Anh được dùng cũng như với nghĩa chiến lược trong tiếng Việt thì chúng ta hãy dùng nghĩa đó còn nếu không thì tùy tình huống chi tiết, dựa vào tiếng mẹ đẻ, chúng ta khả năng dùng các nghĩa cũng như một cách linh động: cách, phương pháp, chiến thuật, phương thức,v.v. Bởi lẽ, mục đích chúng ta dịch là để cho người Việt không biết tiếng Anh hiểu chứ không phải cho người Việt biết tiếng Anh hay người Anh học tiếng Việt! Tài liệu tham khảo1. Dictionary of Contemporary English for Advanced Learners (2010), Pearson Education Limited, 3th impression2. Longman Dictionary of the English Language (1988), Longman Group, UK3. Oxford Advanced Learner’s Dictionary (1995), Oxford University Press4. Robert L. Chapman (Ed.).(1992), Roget’s International Thesaurus, HarperCollins Publishers, NY5. Viện Ngôn ngữ học, (2007), Từ điển Việt-Anh, Nhà xb TP HCM6. Viện Ngôn ngữ học, (2007), Từ điển Việt-Anh, Nhà xb Từ điển Bách khoa

Chuyên mục: Hỏi Đáp

Các câu hỏi về Strategies Là Gì – Strategy Là Gì, Nghĩa Của Từ Strategy


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Strategies Là Gì – Strategy Là Gì, Nghĩa Của Từ Strategy hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Strategies Là Gì - Strategy Là Gì, Nghĩa Của Từ Strategy ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Strategies Là Gì - Strategy Là Gì, Nghĩa Của Từ Strategy Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Strategies Là Gì - Strategy Là Gì, Nghĩa Của Từ Strategy rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Strategies Là Gì – Strategy Là Gì, Nghĩa Của Từ Strategy

Strategies Là Gì - Strategy Là Gì, Nghĩa Của Từ Strategy

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Strategies #Là #Gì #Strategy #Là #Gì #Nghĩa #Của #Từ #Strategy

Tra cứu thêm báo cáo về Strategies Là Gì – Strategy Là Gì, Nghĩa Của Từ Strategy tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thêm thông tin chi tiết về Strategies Là Gì – Strategy Là Gì, Nghĩa Của Từ Strategy từ web Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Bài Nổi Bật  Bandwidth ( Băng Thông Mạng Là Gì ? Công Thức Tính Băng Thông?

Give a Comment