Bài viết Thiết Chế Văn Hóa Là Gì thuộc chủ đề về Hỏi Đáp đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng TruongGiaThien.Com.Vn tìm hiểu Thiết Chế Văn Hóa Là Gì trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung về : “Thiết Chế Văn Hóa Là Gì”

Thiết chế văn hóa đang hằng ngày, hằng giờ đồng hành với cuộc sống nhân dân và là một phần không thể thiếu của xã hội. Nó đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội,… của đất nước.Bạn đang xem: Thiết chế văn hóa là gì

 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam, thiết chế văn hóa là chỉnh thể văn hóa hội tụ đầy đủ các yếu tố: cơ sở vật chất, bộ máy tổ chức, nhân sự, quy chế vận hành, nguồn kinh phí; chỉ riêng ngôi nhà hoặc công trình văn hóa chưa đủ để gọi là thiết chế văn hóa”.

Cơ sở vật chất là yếu tố dễ thấy nhất trong hệ thống thiết chế văn hóa và nó cũng có mối liên lạc biện chứng với những yếu tố phi vật thể. Yếu tố cơ sở vật chất trong hệ thống thiết chế văn hóa, ngoài điện, đường, trường, trạm, còn có hệ thống cơ sở văn hóa, thể thao đáp ứng cộng đồng thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch quản lý bao gồm nhà văn hóa – khu thể thao ở thôn và cũng như, trung tâm văn hóa – thể thao ở xã, phường, thị trấn, quận, huyện, thành phố, tỉnh; hệ thống cơ sở văn hóa, thể thao đáp ứng thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, bao gồm: nhà thiếu nhi, cung thiếu nhi hoặc trung tâm vận hành thanh, thiếu nhi; hệ thống cơ sở văn hóa, thể thao đáp ứng làm công nhân, viên chức, người lao động bao gồm: nhà văn hóa lao động, cung văn hóa lao động, trung tâm văn hóa – thể thao ở khu chế xuất, khu công nghiệp và trong các công ty lớn; hệ thống cơ sở văn hóa, thể thao thuộc các bộ, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang, các cơ sở văn hóa, thể thao được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa, được quy định về nguyên tắc quản lý và hoạch định phát triển. Những cơ sở vật chất trên đây phải đi liền với trang thiết bị, tổ chức bộ máy, số lượng và trình độ cán bộ. Có như vậy, hệ thống thiết chế văn hóa mới phát huy hết vai trò quan trọng của mình.

Trước hết, hệ thống thiết chế văn hóa đáp ứng mong muốn sáng tạo, học tập, trao đổi, hưởng thụ, gìn giữ văn hóa, luyện tập thể dục thể thao của các tầng lớp nhân dân. Cơ sở vật chất của hệ thống thiết chế văn hóa tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân nhiều đến sinh hoạt, trao đổi thông tin, rèn luyện thân thể để có sức khỏe làm việc, lao động, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, học hỏi lẫn nhau và thắt chặt thêm tình đoàn kết. Những điều này sẽ không có được nếu hệ thống thiết chế văn hóa yếu kém, thiếu thốn, lạc hậu, tạm bợ. Thực tế đã chỉ ra rằng rằng, nhiều tổng giá trị văn hóa quý báu của dân tộc, như hát xoan, hát bội, đờn ca tài tử, quan họ,… đã được giữ gìn, nuôi dưỡng, phát huy từ thế hệ này sang thế hệ khác từ những nhà văn hóa, trung tâm văn hóa giản dị của xã, thôn,… mà không nhất thiết phải là ở các nhà hát, sân khấu lớn với trang thiết bị hiện đại.

Thứ hai, hệ thống thiết chế văn hóa giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức các vận hành tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương; là cơ sở vật chất, công cụ trực tiếp và đắc lực của cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo quần chúng thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Các quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước có đến được với đại đa số quần chúng nhân dân hay không một phần quan trọng là nhờ ở hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở. Đây cũng là nơi để nhân dân “tăng thêm sức đề kháng” đối với những luận điệu sai trái, chống phá cách mạng, chống phá Đảng và Nhà nước… trong tình hình nước ta vẫn phải cảnh giác, đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Bài Nổi Bật  Vì Sao Xem Qua Facebook Không Tăng View Video Facebook Mới Nhất 2021

Thứ ba, các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa chính là nơi để nâng cao cuộc sống tinh thần và hiểu biết về pháp luật của nhân dân, từ đó giảm thiểu các tệ nạn xã hội, như ma túy, mại dâm, trộm cắp, vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm cảnh quan đô thị,… Các buổi sinh hoạt văn hóa ở cơ sở cũng chính là môi trường thuận lợi để nhân dân mạnh dạn đóng góp ý kiến với các cấp ủy đảng, chính quyền, góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Mỗi công dân tốt, mỗi gia đình văn hóa ngay tại địa phương chính là một viên gạch để xây dựng ngôi nhà Tổ quốc. Điều này đã, đang và sẽ được chứng minh từ hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa khi bà con nhân dân chủ yếu chỉ gần gũi với già làng, trưởng bản, cán bộ xã,…

Thứ tư, các thiết chế văn hóa đang góp phần phát triển xã hội một cách bền vững. Cơ sở vật chất của hệ thống thiết chế văn hóa là nơi tổ chức các vận hành văn hóa phù hợp với tư tưởng, chuẩn mực đạo đức, lối sống và nhất là phong tục, tập quán của từng vùng, miền, dân tộc,… Một xã hội muốn phát triển bền vững đòi hỏi không những có kinh tế vững mạnh mà còn phải đặc biệt quan tâm đến văn hóa. Con người không những có mong muốn ăn, mặc, đi lại,… mà đang ngày càng hướng tới lối sống đúng mực, chất lượng cuộc sống tốt hơn. Các thiết chế văn hóa hiện có đang phát huy công dụng này.

Thứ năm, hệ thống thiết chế văn hóa có ý nghĩa đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, nhất là trong việc xây dựng nông thôn mới. Trong 19 tiêu chí để được công nhận là nông thôn mới có tiêu chí: nhà văn hóa và khu thể thao xã đạt chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tỷ lệ thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là 100%. Tiêu chí này, một mặt, góp phần xây dựng nông thôn mới; mặt khác, tạo điều kiện để người dân nông thôn nâng cao mức thụ hưởng văn hóa, khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân giữa thành thị và nông thôn. Thiết chế văn hóa của nông thôn hiện đại không những có cây đa, bến nước, sân đình mà còn có nhiều cơ sở vật chất khác cũng như đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm và nhất là tha thiết với di sản văn hóa của dân tộc. Trong một chừng mực nào đó, nhân dân địa phương cũng chính là chủ thể và cùng lúc ấy là khách thể của công cuộc xây dựng các thiết chế văn hóa.

Xem thêm: Ngoại Thương Là Gì – Cơ Hội Việc Làm Ngành Ngoại Thương

Thứ sáu, xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa là góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII đã đề ra. Xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa các cấp trở thành một mong muốn bức thiết, một đòi hỏi chính đáng của nhân dân. Mỗi người dân, mỗi thôn, xóm,… là một minh chứng sống động, trực quan của bản sắc văn hóa dân tộc. Bản sắc văn hóa này chỉ khả năng hiện hữu, phát triển mạnh mẽ và trường tồn trong điều kiện thiết chế văn hóa đầy đủ, vững mạnh, vận hành hiệu quả.

Thứ bảy, đình, chùa, đền thờ, nhà thờ,… cũng là những yếu tố của thiết chế văn hóa.

Thứ tám, nói đến vai trò của hệ thống thiết chế văn hóa không thể không kể đến sự rất cần thiết, tầm quan trọng của công tác quản lý thiết chế văn hóa. Công tác quản lý phải được tiến hành trên tinh thần dân chủ, xã hội hóa, lấy tư tưởng mỹ học Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam làm kim chỉ nam. Lực lượng cán bộ, cơ quan quản lý thiết chế văn hóa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có kỹ năng, có đạo đức sẽ giúp hoạch định và tổ chức các vận hành văn hóa một cách sáng tạo, hiệu quả; cùng lúc ấy, đề xuất các bộ phận cấp trên giúp đỡ, tạo điều kiện phát huy tốt vai trò của các công trình thiết chế văn hóa trên phạm vi cả nước.

Bài Nổi Bật  Khái Niệm, Cách Phân Loại Rác Vô Cơ Là Gì ? Phân Loại Và Xử Lý…

Trong nhiều năm qua, hệ thống thiết chế văn hóa trong cả nước đã được chú trọng đầu tư. Cơ sở vật chất ngày càng đầy đủ, đồng bộ. Phong trào xây dựng các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng các vận hành văn hóa thể thao cơ sở ngày càng được tiến hành rộng khắp. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống văn hóa” đã thu được nhiều thành tựu; ngày càng phát triển sâu rộng trên khắp các vùng, miền của đất nước; được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; được các ngành, các đoàn thể hưởng ứng; được các tầng lớp nhân dân đồng tình thực hiện. vì thế, phong trào đã có tác động tích cực, sâu sắc, toàn diện đến nhiều lĩnh vực của cuộc sống, thực sự trở thành giải pháp quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa VIII “Về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng bắt buộc phát triển bền vững đất nước”. Cùng với điều này là phong trào “Người tốt việc tốt” đã góp phần tích cực vào việc hình thành nhân cách con người trong xây dựng cuộc sống văn hóa cơ sở. Xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở đã tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân được hưởng thụ và tham gia các vận hành văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao, là một trong số những chủ trương, chính sách văn hóa lớn của Đảng và Nhà nước; cũng là một trong số những nội dung trọng tâm của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống văn hóa”.

Bên cạnh những thành tựu trên đây, hệ thống thiết chế văn hóa và công tác quản lý thiết chế văn hóa ở nước ta hiện nay vẫn còn nhiều bất cập, Giảm. Hệ thống thiết chế văn hóa ở nhiều nơi trong tình trạng xuống cấp, chắp vá, thiếu đồng bộ và hiệu quả dùng còn thấp. Nhiều nhà văn hóa được xây dựng nhưng mật độ tần suất dùng rất ít, hoặc dùng sai mục đích. Không ít nhà văn hóa còn bị bỏ hoang, xuống cấp. Nhiều địa phương chưa có đủ quỹ đất như quy định cũng như thiếu kinh phí, thiếu đội ngũ cán bộ để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa. Ở nhiều vùng ven, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng, kháng chiến trước đây, vùng biên giới, hải đảo, hệ thống thiết chế văn hóa cũng như vận hành văn hóa còn quá nghèo nàn, chưa đáp ứng mong muốn của nhân dân. Nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất tập trung rất nhiều lao động nhưng chưa có đầy đủ hệ thống thiết chế văn hóa để nâng cao chất lượng cuộc sống của con người cũng như để họ yên tâm công tác, gắn bó dài lâu với công ty. Tình hình trên đây cũng đúng với hệ thống rạp chiếu phim, thư viện, bảo tàng, nhà triển lãm,…

Hiện cả nước có khoảng 90 rạp chiếu phim, chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn, trong đó 23 rạp ở Thành phố Hồ Chí Minh, 5 rạp ở Hà Nội. Tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị lớn và nhiều vùng ven, hải đảo hiện vẫn chưa có quy hoạch và địa điểm cho xây dựng rạp chiếu phim. Về triển lãm, nhà triển lãm ở nhiều nơi cơ sở vật chất rất lạc hậu, nghèo nàn, xuống cấp. Hiện nay, cả nước có rất nhiều thư viện nhưng chất lượng nguồn nhân lực ngành thư viện còn thiếu, yếu, đặc biệt là các kiến thức, kỹ năng mới trong ứng dụng công nghệ thông tin – một xu thế phát triển tất yếu của thư viện. Trình độ phát triển của thư viện ở nước ta so với các nước tiên tiến trong khu vực và thế giới còn khoảng cách khá xa, tiềm ẩn nguy cơ ngày càng tụt hậu. Hiệu quả vận hành của thư viện còn Giảm, chưa đáp ứng được mong muốn ngày càng cao của nhân dân. Hệ thống bảo tàng có nhiều nguy cơ không bảo tồn, gìn giữ được các hiện vật, di tích lịch sử quý giá của dân tộc. Việc đầu tư cho bảo tàng chưa được chú trọng, hầu hết đều là những công trình kiến trúc đã được xây dựng từ hàng chục năm trước nên không đáp ứng được bắt buộc về kỹ thuật. Phương tiện hỗ trợ cho vận hành tuyên truyền giáo dục vẫn thiếu và lạc hậu. Việc trưng bày ở nhiều bảo tàng kém hấp dẫn vì thiếu tính năng động, sáng tạo, chưa có sự phối hợp liên ngành,…

Bài Nổi Bật  Tỳ Vị Là Gì - Cách Làm Tỳ Khỏe Lên

Để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa đáp ứng công cuộc xây dựng đất nước và nhân dân trong thời kỳ mới đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, như đầu tư kinh phí xây dựng, tổ chức vận hành, trong đó có sự đầu tư của Nhà nước và đóng góp của nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa các vận hành văn hóa, thể dục, thể thao ở cơ sở gắn với mở rộng dịch vụ và thị trường; quy hoạch, đào tạo và dùng tốt đội ngũ cán bộ; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy chế đối với vận hành văn hóa, thể thao cơ sở, tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác tuyên truyền vận động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch; nâng cao chất lượng vận hành của hệ thống thiết chế văn hóa thể thao cơ sở…

Xem thêm: Nhân Nghĩa Là Gì – Viện thống kê Hán Nôm

Mỗi địa phương, cơ sở phải phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, góp phần nâng cao cuộc sống tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa gắn liền với phát triển kinh tế, ổn định chính trị, an sinh xã hội. Các cấp quản lý và lãnh đạo chú trọng đổi mới nội dung, phương thức vận hành, tổ chức quản lý nhà văn hóa, trung tâm văn hóa… Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, nỗ lực của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng đối với sự nghiệp gìn giữ và phát triển văn hóa. và cạnh đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc dùng các thiết chế văn hóa, kịp thời phát hiện, khắc phục những sai lệch, tiêu cực, có biện pháp giải quyết phù hợp; biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác./.

Chuyên mục: Hỏi Đáp

 

Các câu hỏi về Thiết Chế Văn Hóa Là Gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Thiết Chế Văn Hóa Là Gì hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3

Bài viết Thiết Chế Văn Hóa Là Gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Thiết Chế Văn Hóa Là Gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.
Nếu thấy bài viết Thiết Chế Văn Hóa Là Gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

 

Các Hình Ảnh Về Thiết Chế Văn Hóa Là Gì

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Thiết #Chế #Văn #Hóa #Là #Gì

Video Hay Cực Về Sự Cần Thiết Đầu Tư Thiết Chế Văn Hóa Mà Bạn Nên Biết

Tham khảo báo cáo về Thiết Chế Văn Hóa Là Gì tại WikiPedia

Bạn khả năng tra cứu thông tin về Thiết Chế Văn Hóa Là Gì từ trang Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment