Bài viết Tra Từ ‘ Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì ? Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì thuộc chủ đề về Giải Đáp đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://truonggiathien.com.vn/ tìm hiểu Tra Từ ‘ Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì ? Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem chủ đề về : “Tra Từ ‘ Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì ? Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì”

Hướng Dẫn Viết Luận văn – Đề cương Luận văn Tốt nghiệp

A SUGGESTED FORMAT FOR GRADUATION THESIS

Giới thiệu: Dưới đây là hướng dẫn sinh viên viết Luận văn Tốt nghiệp. Về Đề cương bảo vệ luận văn, cơ bản chỉ khác Chapter 4: Findings and Results và bổ sung thêm phần Timeline – Xem chi tiết dưới đây.

Bạn đang xem: Đối tượng thống kê tiếng anh là gì

Bạn đang xem: đối tượng thống kê tiếng anh là gì

Cover page:

Name of University – DepartmentTitle of the thesisSubject areaStudent”s Name:…. – Class: …Supervisor”s Name: ….Month / Year of submission of thesis

Abstract

Declaration

Acknowledgements

Table of contents

List of tables and figures (optional)

 

Chapter 1. INTRODUCTION

A background to the situation (or web10_setting)A complete and concise statement of the problem being investigated or the general purpose of the studyA justification for the study, establishing the importance of the problemA statement o the scope of the studyA preview of the organization of the rest of the paper to assist readers in grasping the relationship between various componentsDefinition Terms (optional)

 

Chapter 2. REVIEW OF LIERATURE

A review of previous studies related to the problem under investigation.Comments and a statement of unsolved problemsSome theoretical knowledge, if necessary, can be included in this section.(From the general to the specific/ from secondary to primary sources)

 

Chapter 3. METHOD AND PROCEDURE

Aims and ObjectivesResearch design: Qualitative (preferable)/ Quantitative or bothResearch method(ology)Research questionHypothesisDescription of Population and SampleData collectionData analysisInstrumentsReliability and validity

 

Chapter 4. DISCUSSION OF FINDINGS / RESULTS

Interpretation and discussion of results/findings of the research

 

(LƯU Ý: Trong Research Proposals, sinh viên khi viết Đề cương bảo vệ thì đổi thành Chapter Four: Expected Findings / Results

Trong đó, sinh viên nên nêu những kết quả hoặc phát hiện theo dự đoán / mong muốn của công trình dựa trên Phương pháp thống kê của mình)

 

Chapter 5. CONCLUSION – IMPLICATIONS

LIMITATIONS – RECOMMENDATIONS

A summary of the development of the studyA brief re-statement of the findingsImplications for practical solutionsLimitationsA statement of unanswered questions that require further research beyond the limits of the study

 

(LƯU Ý: Khi viết Đề cương, sinh viên bổ sung mục Timeline trong đó viết rõ thời hạn, tiến độ và kế hoạch thực hiện các mục / chương / công việc để hoàn thiện đề tài)

References

Bài Nổi Bật  Standby Là Gì - Nghĩa Của Từ Standby Time Trong Tiếng Việt

Reference system: The Harvard or APA systemList only works cited or referred to in the studyAlphabetical order

 

Appendixes

—————————————————

HƯỚNG DẪN – GIẢI THÍCH THÊM VỀ PHƯƠNG PHÁP VIẾT BÀI / LUẬN VĂN thống kê KHOA HỌC

Các phần cơ bản của một công trình NCKH

Để được gọi là NCKH, một công trình cần phải có các phần sau:

1. Đề tài thống kê (Research topic): Sinh viên nên chọn đề tài phát xuất từ thực tế liên quan đến nghành học của mình nhằm giải quyết một vấn đề thực tiễn hay lý luận hoặc hay khám phá một lĩnh vực chưa biết để nâng cao kiến thức. mặc khác tính ứng dụng trong thực tiễn cần phải được ưu tiên khi chọn đề tài thống kê.

 2. Phần thuyết minh lý do chọn đề tài (Rationate): Trình bày cơ sở lý luận, tình hình thực tiễn, từ đó nếu được tính cấp thiết của đề tài thống kê.

 3. Vấn đề thống kê (Research question): vấn đề thống kê thường được nêu dưới dạng câu hỏi, gián tiếp đề ra nhiệm vụ thống kê.

 4. Giả thuyết (Hypothesis): Giả thuyết được đưa ra trên cơ sở những nhận định sơ bộ những điều quan sát được, mang tính chủ quan, khả năng đúng hoặc sai, nhưng giúp người thống kê thấy hơn nhiệm vụ thống kê.

 5. Phạm vi thống kê (Scope of study): Để khả năng nhiên cứu sâu và triệt để, cần giới hạn đề tài và phạm vi thống kê.

 6. Mục đích và mục tiêu thống kê (Aims and Objectives)

+ Mục đích (aims) còn gọi là mục tiêu chung (general objectives): bao gồm mục đích thống kê. Chẳng hạn mục đích của việc dạy tiếng Anh tại VN là tăng cường khả năng giao tiếp trên bình diện quốc tế về mọi lĩnh vực, phương tiện tiếp nhận kiến thức mới, tăng cường sự hiểu biết giữa các dân tộc. Mục đích có tính dài lâu và tổng quát.

+ Mục tiêu (objectives) còn gọi là Mục tiêu chi tiết (particular objectives): bao gồm những điều chi tiết cần đạt được trong công trình nhằm hướng đến việc đạt được Mục đích chung. Ví dụ, Cuối khóa học, học viên khả năng đạt được nhưng kỷ năng đọc-viết và ở cấp trung gian.

 

7. Tổng quan về những thành tựu của các công trình có liên quan (Literature review): Tóm tắt những công trình có liên quan đến đề tài, có liên quan đến đề tài, có nhận xét, đánh giá trong mối tương quan với đề tài đang thống kê.

Xem thêm: “Giao Thông Đường Thủy Tiếng Anh Là Gì, Đường Thủy In English

 8. Xác định loại hình thống kê (Research deisign): Có rất nhiều loại hình thống kê việc chọn lựa phải dựa vào bản chất đề tài và thống kê. Nói chung khả năng phân làm 3 nhóm: thống kê định tính (qualitative), thống kê mô tả (descriptive) và thống kê định lượng (quantitative). Qua thống kê với sinh viên khoa tiếng Anh trong nhiều năm qua, con số (hơn 90%) đề mang tính định tính và mô tả. Trong đó 3 thông tin, dữ liệu được thu thập từ các nguồn có sẵn (sách báo, băng ghi âm, quảng cáo, tài liệu hay các kết quả thống kê của các công trình khác), hoặc bản lấy ý kiến (questionnaire), phỏng vấn (Interview). Các công trình thống kê định lượng, trong đó có sự tác động từ bên ngoài đến đối tượng để thu nhận kết quả rất hiếm. Điều này khả năng giải thích rằng do loại hình nầy cần nhiều thời gian và cách xử lý thông tin khá phức tạp. Trong tương lai công ty chúng tôi vẫn khuyến khích sinh viên chọn những đề tài mang tính định tính, mô tả để phù hợp với các điều kiện thống kê hiện có của chúng ta.

Bài Nổi Bật  Gia Đình Chính Sách Là Gì

 9. Đối tượng thống kê (Subjects): Như đã đề cập ở trên do tính chất của các đề tài được chọn thuộc về lĩnh vực xã hội, nên đối tượng thống kê thường là các bộ phận, một nhóm người có chung tính chất, hoàn cảnh, nghề nghiệp, những loại văn bản, tài liệu, giáo trình, v.v…

 10. Phương pháp và tiến trình thống kê (Method and procedures): Mô tả các giai đoạn trong quy trình thống kê, bao gồm cách chọn mẫu, cách thu thập dữ liệu, kỹ thuật, công cụ phân tích và giải thích lý do chọn loại phương tiện đó cũng như phương pháp kiểm chứng độ tin cập của kết quả.

 11. Phương tiện thống kê (Instruments): cần nói rõ các phương tiện thu thập thông tin, dữ liệu, chẳng hạn dùng bản lấy ý kiến, phỏng vấn, văn bản, tài liệu, v.v… và các phương tiện xử lý thông tin nhận được, chẳng hạn phần mềm MS Excel, phần mềm thống kê SPSS.

12. Phương pháp thu thập dữ liệu (Data collection): kết quả thực nghiệm, nhận phản hồi tứ các bản câu hỏi lấy ý kiến , ghi nhận kết quả phỏng vấn, quan sát, kết quả kiểm tra, sưu tầm tài liệu có liên quan làm cơ sở dữ liệu để phân tích.

 13. Phương pháp phân tích dữ liệu (Data analysis): tùy theo tính chất của loại hình thống kê (NC) và nhiệm vụ NC sẽ dùng các phương pháp khác nhau để kéo theo kết quả đảm bảo độ tổng giá trị (validity) và độ tin cậy (reliability). Đây khả năng nói là giai đoạn khá phức tạp vì việc chọn đúng Phương Pháp (PP) phân tích sẽ quyết định tổng giá trị và ý nghĩa của công trình. Hiện nay, với sự thường nhật của phần mềm SPSS (Phần mềm thống kê cho các công trình NCKH về xã hội), công việc tính toán sẽ hết sức thuận lợi.

Bài Nổi Bật  Systematic Review Là Gì - Tổng Quan Tài Liệu Có Hệ Thống

 14. Diễn giải kết quả thống kê (Interpretations of Results/ Findings): kết quả NC cần được trình bày khách quan, rõ ràng và thể hiện tính hệ thống, nhất quán trong tiến trình thống kê.

 15. Thảo luận (Discussion): xác định độ tin câỵ của kết quả, đối chiếu với giả thuyết hoặc mức độ thỏa mãn với bắt buộc, nhiêm vụ thống kê đã đề ra. So sánh với kết quả các công trình trước đó để kéo theo kết luận.

 16. Kết luận về toàn bộ công trình thống kê (Conclusion): Tóm tắt cách quy trình thống kê, thể hiện tính hiệu quả và phạm vi ứng dụng của đề tài.

 17. Các mặt Giảm của công trình và đề nghị thống kê thêm các vấn đề nảy sinh(Ismitations and Recommendations for Further Studies)

Các câu hỏi về Tra Từ ‘ Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì ? Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Tra Từ ‘ Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì ? Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Tra Từ ' Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì ? Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Tra Từ ' Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì ? Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Tra Từ ' Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì ? Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Tra Từ ‘ Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì ? Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì

Tra Từ ' Đối Tượng Nghiên Cứu Tiếng Anh Là Gì ? Đối Tượng Nghiên Cứu Tiếng Anh Là Gì

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Tra #Từ #Đối #Tượng #Nghiên #Cứu #Tiếng #Anh #Là #Gì #Đối #Tượng #Nghiên #Cứu #Tiếng #Anh #Là #Gì

Tra cứu thêm dữ liệu, về Tra Từ ‘ Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì ? Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì tại WikiPedia

Bạn khả năng tra cứu thông tin về Tra Từ ‘ Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì ? Đối Tượng thống kê Tiếng Anh Là Gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment