Bài viết Vì Sao NguyễN ÁI QuốC LạI ChọN Con ĐườNg CáCh MạNg Vô SảN thuộc chủ đề về Giải Đáp đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://truonggiathien.com.vn/ tìm hiểu Vì Sao NguyễN ÁI QuốC LạI ChọN Con ĐườNg CáCh MạNg Vô SảN trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài : “Vì Sao NguyễN ÁI QuốC LạI ChọN Con ĐườNg CáCh MạNg Vô SảN”

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (97.07 KB, 10 trang )

Bạn đang xem: Vì sao nguyễn ái quốc lại chọn con đường cách mạng vô sản

ĐH quốc gia Hà NộiĐại học khoa học xã hội và nhân vănKhoa lịch sử Môn: Lịch sử ĐảngĐề bài: Vì sao trong quy trình tìm đường cứu nước Nguyễn ái Quốclại lựa chọn con đường cách mạng vô sản? Nội dung con đường cáchmạng vô sản Việt Nam được Người nêu lên trong thời gian từ 1920 –1927.1Những năm 20 của thế kỷ XX là những năm rất quan trọngtrong cuộc sống chính trị của đất nước, khả năng gọi là những năm bản lềtrong lịch sử cận đại Việt Nam gắn chặt với tên tuổi của Nguyễn áiQuốc”. Đây là thời kỳ đánh dấu sự tìm ra con đường cứu nước đúngđắn của Người cho dân tộc Việt Nam và bắt đầu hướng dân tộc ViệtNam đi theo con đường đó – con đường cách mạng vô sản. Vậy tại saoNguyễn ái Quốc lại lựa chọn con đường cách mạng vô sản trong quátrình tìm đường cứu nước và nội dung của con đường cách mạng vôsản (trong giai đoạn vận hành 1920-1927) ra sao?Nguyễn ái Quốc (1890-1969) sinh ra trong một gia đình nhà nhogiàu truyền thống yêu nước, tại một vùng quê giàu tinh thần cáchmạng. ý chí quyết tâm tìm đường cứu nước của Người đã có từ rấtsớm.Ngay từ khi còn rất trẻ, Nguyễn ái Quốc đã biết đến con đườngcứu nước theo ý thức hệ phong kiến, hay theo tư tưởng dân chủ tư sảnvới hai khuynh hướng bạo động của Phan Bội Châu và ôn hoà củaPhan Châu Trinh, rồi sau này trên bước đường vận hành đầy giankhổ ở nước ngoài (1911-1919), Người đã tiếp xúc với nhiều conđường, cách thức đấu tranh của các dân tộc thuộc địa khác hoặc củangay bản thân giai cấp làm công nhân, Đến năm 1920, Nguyễn ái Quốcbắt đầu biết đến và tiếp xúc với con đường cách mạng vô sản qua “Sơ
thảo luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lênin đăngtrên báo Nhân Đạo – cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Pháp. Saumột thời gian tìm hiểu, thống kê con đường cách mạng vô sản,Nguyễn ái Quốc càng củng cố niềm tin của mình vào con đường cáchđó đối với sự nghiệp phóng ra các dân tộc thuộc địa. Từ đây, Ngườihoàn toàn tin và đi theo chủ nghĩa Mác-Lênin, đi theo cách mạngtháng Mười Nga. Cuối cùng, sau một quy trình thống kê, tìm hiểunhiều con đường phóng ra dân tộc khác nhau: con đường theo ý2thức hệ phong kiến, ý thức hệ tư sản, ý thức hệ vô sản, Nguyễn áiQuốc quyết định chọn con đường cách mạng vô sản để phóng ra dântộc Việt Nam. Nguyễn ái Quốc đã lựa chọn con đường này là vì:Thứ nhất, đến cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, con đường cứunước của Việt Nam đi vào giai đoạn bế tắc. Những con đường cứunước mà Người biết đến từ rất sớm đều bị thất bại do nó có nhiều hạnchế, sai lầm lớn: con đường cứu nước theo ý thức hệ phong kiến đãthất bạị. Năm 1897, ngọn lửa Hương Sơn tắt, phong trào Cần Vươngthất bại chấm dứt thời kỳ đấu tranh dưới sự lãnh đạo của tầng lớp sĩphu mang đậm tư tưởng Nho giáo. Đến thế kỷ XX, cầm vũ khí đánhPháp tương đối quy mô chỉ còn có Hoàng Hoa Thám ở Yên Thế. MàHoàng Hoa Thám thì không thể đề ra cho mình một phương lược nàomới, nếu thắng lợi cũng lại thực hiện tư tưởng “khôi phục Đại Nam ycựu” mang nặng cốt cách phong kiến. Trong khi lịch sử đã vượt quamức ấy rồi, bắt buộc chính trị bắt đầu rộng hơn, nước Việt Nam độclập trở lại không thể là một nước quân chủ chuyên chế nữa. “Xa xa,Nhật Bản đã duy tân, trở nên cường thịnh, gần hơn, trí giả TrungQuốc đang xôn xao bàn luận tư tưởng Âu Mỹ, tiếng dội đến ViệtNam”. Thất bại của phong trào này đầu thế kỷ XX chứng tỏ sự phásản của chủ nghĩa trung quân, sự thất bại hoàn toàn của nó trước cácnhiệm vụ lịch sử. Nguyễn Tất Thành xuất thân trong một gia đình nhà
Nho nhưng không bị ràng buộc bởi tư tưởng trung quân, kiên quyếtkhông lựa chọn con đường này vì nó không thể phóng ra dân tộcViệt Nam.Con đường cứu nước theo hệ ý thức tư sản cũng thể hiện sự bất lựctrước những nhiệm vụ lịch sử. Ngọn cờ tiên phong được “Duy tânhội” phất lên đó là vào đầu thế kỷ XX với tư tưởng: phải duy tân,không duy tân thì không quang phục được. Và chỉ có một con đườngduy tân sang Nhật học hỏi (Đông du) cũng chính là đi cầu viện. Điều3này không khác nào là “đuổi hùm cửa trước rước sói” cửa sau. Kếtquả là Phan Bội Châu nhận ra rằng: “đồng văn đồng chủng” khôngbằng “đồng bệnh”, tư tưởng chủng tộc lùi bước trước tư tưởng dântộc. Trái ngược với đường lối của Phan Bội Châu, Phan Châu Trinhchủ trương cách mạng theo đường lối ôn hoà. Tư tưởng cốt lõi là “ỷPháp cầu tiến bộ”, dựa vào Pháp mà đi lên. Song dù có bạo động haybất bạo động, dù theo đường lối của Phan Bội Châu hay Phan ChâuTrinh thì kết quả cuối cùng đều bị thực dân Pháp phá hoại, bắt giamnhững người lãnh tụ hoặc tìm mọi cách ly khai họ ra khỏi phong tràovà lợi dụng tư tưởng của họ. Nhận thức được những sai lầm trong conđường cứu nước của cả hai khuynh hướng trên, Nguyễn ái Quốc đãkhông tham gia phong trào Đông du (1905) khi cụ Phan Bội Châumuốn đưa ông và một vài thanh niên sang Nhật. Như vậy, dù rất kính trọng các bậc anh hùng tiền bối, nhưngNguyễn Tất Thành không bằng lòng với đường đi nước bước của họvà không muốn đi theo vết mòn lịch sử. Người không tán thành hoàntoàn cách làm của một người nào vì Người thấy rõ những hệ tư tưởngphong kiến hay tư sản mà họ dựa vào để chống thực dân Pháp đã trởnên lỗi thời, yếu kém hơn rất nhiều so với sự phát triển của chủ nghĩatư bản trong giai đoạn đó. vì thế Người không lựa chọn con đườngcứu nước của họ và tự quyết định con đường nên đi.
Mặt khác, Người chọn con đường cách mạng vô sản còn vì tínhđúng đắn của nó đối với cách mạng một nước thuộc địa. Đây là conđường cách mạng duy nhất khả năng phóng ra dân tộc Việt Nam,là con đường phù hợp với hoàn cảnh chi tiết đầy điều kiện của cáchmạng nước ta khi đó. Tính đúng đắn phù hợp của nó được thể hiện rõnét qua nội dung con đường cách mạng mà Người đã nêu lên trongthời gian vận hành từ 1920-1927. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trongcuộc đời vận hành của Nguyễn ái Quốc là việc Người đọc được bản4“Sơ thảo luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa” của Lêninđăng trên báo Nhân đạo. Với sự kiện này, lần đầu tiên Nguyễn áiQuốc tìm thấy và đến với con đường cách mạng vô sản. Trên đườngđi tìm chân lý cho dân tộc, Nguyễn ái Quốc đã đến với chủ nghĩaMác-Lênin từ một phương diện hết sức thực tế: chỉ có chủ nghĩa cộngsản, con đường cách mạng vô sản mới khả năng chỉ ra con đường cứunước đúng đắn để phóng ra dân tộc và cùng lúc ấy thực hiện được bacuộc phóng ra vốn là ước mơ từ lâu của nhân loại là phóng ra dântộc, phóng ra giai cấp và phóng ra con người.Nếu như luận cương của Lênin làm cho Nguyễn ái Quốc hoàntoàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế III, lựa chọn con đường cáchmạng vô sản thì một loạt những sự kiện chính trị sau đó đã góp phầncủng cố vững chắc thêm niềm tin ấy. Đó là việc đọc được điều thứ 8trong 21 điều kiện kết nạp vào Quốc tế Cộng sản làm Nguyễn ái Quốcthật sự tâm đắc bởi vì nó khẳng định sự giúp đỡ, tinh thần đoàn kếtquốc tế của giai cấp vô sản ở các nước đế quốc đối với các nướcthuộc địa và phụ thuộc: “Về vấn đề thuộc địa và dân tộc bị áp bức thìcác Đảng ở các nước của giai cấp tư sản có thuộc địa và áp bức cácdân tộc khác, phải có một đường lối đặc biệt rõ ràng minh bạch. Đảngnào muốn gia nhập Quốc tế III đều buộc phải thẳng tay vạch mặtnhững thủ đoạn xảo trá của bọn đế quốc nước mình ở các thuộc đại,
ủng hộ bằng thực tế chứ không bằng lời nói mọi phong trào giảiphóng ở thuộc địa, đòi hỏi phải trục xuất bọn đế quốc nước mình rakhỏi các thuộc địa ấy, gây ra trong làm công nhân nước mình thái độ anh emchân thành với nhân dân lao đọng các nước thuộc đại và các dân tộcbị áp bức và tiến hành tuyên truyền có hệ thống trong quân đội nướcmình chống mọi sự áp bức các dân tộc thuộc địa”. Mặt khác, trongĐại hội Quốc tế cộng sản và đại hội các dân tộc phương Đông đã đưara khẩu hiệu về tư tưởng cách mạng quốc tế, về mối quan hệ chặt chẽ5giữ giai cấp vô sản phương tây và các dân tộc phương Đông bị ápbức: Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại. Nhưvậy, con đường cách mạng vô sản ở các thuộc địa không bị cô lập,luôn được ủng hộ, giúp sức. Trong quy trình đi tìm đường cứu nước, tiêu chuẩn cao nhất chosự lựa chọn và hoạch định của Người là kiên quyết đứng về phía họcthuyết và tổ chức cách mạng nào thực sự quan tâm đến quyền lợi vàcuộc sống của các dân tộc bị áp bức, bênh vực, ủng hộ và chỉ ra conđường đúng đắn để phóng ra dân tộc. Tiêu chuẩn hết sức thiết thựcđó đối với sự nghiệp phóng ra một nước thuộc địa lại phù hợp vớiđường lối của cách mạng vô sản – là con đường cách mạng do giai cấpvô sản lãnh đạo, nhằm dùng bạo lực cách mạng lật đổ ách thống trịcủa giai cấp tư sản, lập nên chế độ xã hội chủ nghĩa- và cuối cùngngười thanh niên yêu nước Việt Nam ấy quyết định chọn con đườngcách mạng vô sản cho dân tộc mình đi theo. Mặt khác, con đường cách mạng vô sản đã có tiền lệ, đã trởthành hiện thực ở nước Nga và để lại nhiều bài học kinh nghiệm.Chính con đường cách mạng vô sản đã đưa đến thắng lợi vang dội củaCách mạng tháng Mười Nga năm 1917 đánh đổ chủ nghĩa tư bản ởnước Nga. Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng thế giới, thành quảcách mạng đã đưa giai cấp làm công nhân và nhân dân lao động lên nắm
chính quyền. Con đường cách mạng ấy không là lý thuyết chungchung mà đã trở thành hiện thực ở nước Nga rộng lớn thì ai dám chắcnó không có cơ hội thành công ở một nước thuộc địa trong đó có ViệtNam. vì thế, Ngyễn ái Quốc đã lựa chọn con đường cách mạng vôsản.Như vậy, sự thất bại của phong trào đấu tranh chống thực dânPháp cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX vừa chứng tỏ sự lỗi thời của hệtư tưởng phong kiến, sự yếu ớt và bất lực của hệ tư tưởng tư sản. Điều6này đặt ra bắt buộc lịch sử là phải tìm ra con đường cứu nước mớiđúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam. Và trong quy trình tìmđường cứu nước, Nguyễn ái Quốc thấy rằng: chỉ có cách mạng vô sản,chỉ có chủ nghĩa Mác- Lênin mới khả năng phóng ra dân tộc ta,chỉ có Quốc tế cộng sản mới thực sự quan tâm đến vấn đề giải phóngcác dân tộc thuộc địa và phụ thuộc. vì thế Người đã rất vui sướng khilần đầu tiên bắt gặp con đường cứu nước ấy: “Tôi vui mừng đến phátkhóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nóitrước quần chúng đông đảo “Hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ. Đây làcái rất cần thiết cho chúng ta, đây là con đường phóng ra chúng ta. Từđó tôi hoàn toàn tin theo Lênin, tin theo Quốc tế thứ ba”. Thực tế lịchsử Việt Nam sau này đã chứng minh sự lựa chọn ấy là hoàn toàn đúngđắn, sáng suốt với biểu hiện là sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam,với thắng lợi của cách mạng tháng Tám (1945), Sau khi khẳng định con đường cách mạng Việt Nam lựa chọnlà con đương cách mạng vô sản, Nguyễn ái Quốc đã tích cực nghiêncứu, xây dựng một con đường cách mạng vô sản cho phù hợp vớihoàn cảnh chi tiết của Việt Nam. vì thế, khả năng khẳng định con đườngcách mạng vô sản ở nước ta là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin của tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ năm 1921-1927 hệ thống quanđiểm cách mạng và lý luận của Người về cách mạng phóng ra các
dân tộc thuộc địa nói chung và Việt Nam nói riêng được thể hiện kháhoàn chỉnh qua những bài tham luận, báo cáo, tác phẩm, bài viết trênbáo chí, và đặc biệt nó được đúc rút, tổng kết sâu sắc nhất qua tácphẩm “Đường cách mệnh”(1927). Nội dung con đường cách mạngViệt Nam được thể hiện chi tiết như sau:Thứ nhất: Đi sâu vạch rõ bản chất phản động của chủ nghĩa thựcdân nhưng nguỵ trang bằng cái gọi là “khai hoá văn minh”. Chủ nghĩathực dân là kẻ thù chung của các dân tộc thuộc địa, của giai cấp công7nhân và nhân dân lao động toàn thế giới, là kẻ thù trực tiếp, nguy hạinhất của nhân dân các nứơc thuộc địa. Người đã khơi dậy mạnh mẽtinh thần yêu nước, thức tỉnh tinh thần phản kháng dân tộc, kêu gọinhân dân các nước thuộc địa phải dựa vào lực lượng của bản thânmình, phải tự mình đứng lên phóng ra cho mình. “Công cuộc giảiphóng anh em (ở các thuộc địa) chỉ khả năng thực hiện được bằng sự nỗlực của bản thân anh em”Thứ hai: Cách mạng phóng ra dân tộc là một bộ phận cáchmạng của thời đại – cách mạng vô sản. phóng ra dân tộc phải gắnliền với phóng ra nhân dân lao động, phóng ra giai cấp côngnhân. “Chỉ có phóng ra giai cấp vô sản thì mới phóng ra được dântộc, cả hai cuộc phóng ra này chỉ khả năng là sự nghiệp của chủ nghĩacộng sản và cách mạng thế giới. vì thế, phải tiến hành cách mạngmột cách triệt để”.Thứ ba: Cách mạng phóng ra dân tộc ở các nước thuộc địa vàcách mạng vô sản ở “chính quốc” có quan hệ khăng khít với nhau nhưhai cái cánh của thời đại, luôn phải thực hiện khẩu hiệu của Lênin: vôsản toàn thế giới liên hiệp lại. Điều đặc biệt quan trọng là Nguyễn áiQuốc đã nêu rõ cách mạng thuộc địa không phụ thuộc vào mạng vôsản ở “chính quốc” mà có tính chủ động, độc lập. Cách mạng thuộcđịa khả năng thành công trước cách mạng ở “chính quốc” và góp phần
đẩy nhanh cách mạng chính quốc tiến lên. Đây là một quan điểm cáchmạng độc lập, sáng tạo của Người.Thứ tư là về đường lối cách mạng: Tư tưởng về đường lối chiếnlược của cách mạng ở thuộc địa là tiến hành cách mạng giải phóngdân tộc rồi tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Song nhiệm vụ trướcmắt và quan trọng hàng đầu là hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của“dân tộc cách mệnh” đánh đổ đế quốc và bọn phong kiến tay sai,giành độc lập dân tộc.8Thứ năm là về giai cấp lãnh đạo và lực lượng cách mạng: Giảiphóng dân tộc là việc chung của cả dân chúng chứ không phải là việccủa vài người. mặc khác, trong đó “công – nông là người chủ cáchmệnh”, “là gốc cách mệnh”, “còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủcũng bị tư bản áp bức song không cực khổ bằng công-nông, ba hạngấy chỉ là bầu bạn cách mạng của công-nông thôi”. Đây là một nhậnthức sáng suốt, một chủ trương đúng đắn, không phải người macxítnào thời đó cũng quan niệm được rõ ràng như vậy.Thứ sáu là về đoàn kết quốc tế: Đi đôi với đại đoàn kết dân tộc,cách mạng Việt Nam phải thực hiện đoàn kết quốc tế. “Cách mạng AnNam cũng là một bộ phận trong cách mạng thế giới. Ai làm cáchmạng thế giới đều là đồng chí của dân An Nam cả”. “Dân An Nam làđương lúc tranh đấu với đế quốc chủ nghĩa phải cần anh em trongthế giới giúp giùm”. mặc khác, không được ỷ lại vì đây là cuộc cáchmạng của chúng ta, vì chúng ta: “muốn người ta giúp cho thì trướcmình phải tự giúp lấy mình đã ”.Thứ bảy là về phương pháp cách mạng: quần chúng phải đượcgiác ngộ và được tổ chức mới tạo nên sức mạng của cách mạng. Phảitiến hành triệt để phương pháp bạo lực cách mạng mà trước hết là bạolực chính trị của quần chúng: “Dân khí mạnh thì quân lính nào, súngống nào cũng chống lại”. Kiên quyết phê phán cách làm: xúi giục bạo
động mà không bày cách tổ chức hoặc làm cho dân quen tính ỷ lại, màquên tính tự cường, hay các phương pháp ám sát, cải lương.Cuối cùng là về công tác xây dựng Đảng: được đặt lên hàngđầu. Cách mạng muốn thắng lợi, trước hết phải có Đảng cách mạng,“Đảng có vững cách mạng mới thành công Đảng muốn vững thì phảicó chủ nghĩa làm cốt Đảng mà không có chủ nghĩa cũng như ngườikhông có trí khôn”. Chủ nghĩa đó chính là chủ nghĩa Mác-Lênin:“Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân9chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất là chủ nghĩa Lênin”.Đảng vững là nhờ ở chủ nghĩa, cùng lúc ấy còn ở phẩm chất chính trịcủa mỗi Đảng viên, phải đẩy mạnh xây công tác xây dựng Đảng viêncả về chất lượng và số lượng. Phẩm chất được đặc biệt nhấn mạnhđối với mỗi Đảng viên phải là phải “giữ chủ nghĩa cho vững, hi sinh,ít lòng nhu cầu về vật chất ”.Trên đây chính là lý do tại sao Nguyễn ái Quốc trong quá trìnhđi tìm đường cứu nước lại chọn con đường cách mạng vô sản và nộidung cơ bản của con đường cách mạng vô sản trong thời gian hoạtđộng của Người từ 1920-1927. Nội dung con đường cách mạng vô sảnmà Người xây dựng được trong thời gian này đã trở thành tư tưởngchỉ đạo, xuyên suốt con đường cách mạng Việt Nam sau này. Và thựctế lịch sử cách mạng Việt Nam sau đó đã chứng minh cho sự lựa chonđúng đắn và sáng suốt của Người. Đây không những là con đường cáchmạng Việt Nam mà nó còn rất phù hợp với con đường cách mạng giảiphóng cho các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc nói chung. vì thế, nóđược phong trào cách mạng một vài nước thuộc địa và phụ thuộc họctập và noi theo.10

Bài Nổi Bật  Tôn Trọng Là Gì - Thế Nào Là Tôn Trọng Người Khác

*

quy luật quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất và vận dụng quy luật trong quy trình CNH- HĐH ở nước ta.DOC 19 757 0

Xem thêm: Xem Phim Vi Sư Sắc Sảo Tập 22 Vietsub, Phim Vi Sư Sắc Sảo

*

quy luật quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất và vận dụng quy luật trong quy trình CNH- HĐH ở nước ta.doc 17 600 3

*

Nguyễn Ái Quốc – quy trình tìm đường cứu nước và những “đứa con tinh thần” 38 1 1

*

quy trình tìm đường cứu nước, tìm đến với Chủ nghĩa Mác và lĩnh hội một cách sáng tạo của Nguyễn ái Quốc 38 1 0

*

LUẬN VĂN: Lí luận về con người và vấn đề đào tạo nguồn lực con người trong quy trình CNH -HĐH đất nước potx 15 632 1

*

tiểu luận nhân tố con người trong quy trình đổi mới đất nước 27 1 15

*

Ứng dụng enzyme naringinase thủy phân naringin để giảm vị đắng trong quy trình chế biến nước bưởi thanh trùng 27 764 2

*

đề tài thống kê quyền tiếp cận văn hóa trong quy trình phát triển ở nước ta hiện nay 455 654 2

*

Rèn luyện cho học sinh các phương thức phán đoán và hành động có căn cứ trong quy trình tìm tòi kiến thức khi dạy học định lí và giải bài tập hình học 10 123 700 2

*

Quản lý môi trường trong quy trình khai thác và hoàn nguyên tại mỏ than Hồng Thái, tỉnh Quảng Ninh 82 600 1

*

(59.5 KB – 10 trang) – Vì sao trong quy trình tìm đường cứu nước Nguyễn ái Quốc lại lựa chọn con đường cách mạng vô sản Nội dung con đường cách mạng vô sản Việt Nam được Người nêu lên trong thời gian từ 1920 – 1927

Bài Nổi Bật  Giấy Xác Nhận Tiếng Anh Là Gì, Xác Nhận

Các câu hỏi về Vì Sao NguyễN ÁI QuốC LạI ChọN Con ĐườNg CáCh MạNg Vô SảN


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Vì Sao NguyễN ÁI QuốC LạI ChọN Con ĐườNg CáCh MạNg Vô SảN hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Vì Sao NguyễN ÁI QuốC LạI ChọN Con ĐườNg CáCh MạNg Vô SảN ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Vì Sao NguyễN ÁI QuốC LạI ChọN Con ĐườNg CáCh MạNg Vô SảN Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Vì Sao NguyễN ÁI QuốC LạI ChọN Con ĐườNg CáCh MạNg Vô SảN rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Vì Sao NguyễN ÁI QuốC LạI ChọN Con ĐườNg CáCh MạNg Vô SảN

Vì Sao NguyễN ÁI QuốC LạI ChọN Con ĐườNg CáCh MạNg Vô SảN

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Sao #NguyêN #QuôC #LaI #ChoN #Con #ĐươNg #CaCh #MaNg #Vô #SaN

Tham khảo thêm tin tức về Vì Sao NguyễN ÁI QuốC LạI ChọN Con ĐườNg CáCh MạNg Vô SảN tại WikiPedia

Bạn khả năng tìm thêm thông tin chi tiết về Vì Sao NguyễN ÁI QuốC LạI ChọN Con ĐườNg CáCh MạNg Vô SảN từ web Wikipedia.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Bài Nổi Bật  Tử Vi Và Các Sao Hóa Giải Trong Tử Vi Rước Tài Lộc, May Mắn, Sao Hóa Khoa

Give a Comment