Bài viết Vì Sao Phải Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Là Thiết Thực Góp Phần Bảo Vệ thuộc chủ đề về Thắc Mắt đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng TruongGiaThien.Com.Vn tìm hiểu Vì Sao Phải Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Là Thiết Thực Góp Phần Bảo Vệ trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung : “Vì Sao Phải Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Là Thiết Thực Góp Phần Bảo Vệ”

Vai trò và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Quảng Bình – Thực trạng và đề xuất
Công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) luôn được xác định là một trong số những công tác trọng tâm của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, nhiều giải pháp phòng ngừa được quan tâm tập trung chỉ đạo; tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu trong các bộ phận, tổ chức, đơn vị, từng bước được nâng cao; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng kịp thời, đúng luật định, được dư luận đồng tình… vì thế, tình hình tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến, tham nhũng từng bước được kiềm chế, cũng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyết tâm PCTN của Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bạn đang xem: Vì sao phải phòng chống tham nhũng

I. Vai trò và trách nhiệm của xã hội trong PCTN1. Vai trò của xã hội

Tham nhũng là căn bệnh của bộ máy nhà nước; cùng lúc ấy, đó cũng là một tệ nạn xã hội cần bài trừ, lên án. Mọi công dân đều có trách nhiệm tham gia tích cực để ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ các điều kiện tồn tại của tham nhũng ra khỏi cuộc sống xã hội. Nếu như đấu tranh chống tham nhũng trước hết là trách nhiệm của các bộ phận nhà nước thì việc tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh đó vừa là quyền, vừa là trách nhiệm của các tổ chức và từng thành viên trong xã hội. Các em học sinh, sinh viên ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng khả năng tham gia tích cực vào công tác này. Sự tham gia của các em khả năng được thể hiện trước hết ở thái độ nghiêm túc trong học tập, tự phấn đấu bằng chính năng lực của bản thân. và cạnh đó, các em cũng cần có thái độ thẳng thắn và đấu tranh kiên quyết với mọi biểu hiện tiêu cực diễn ra trong nhà trường.

Về phương diện lý thuyết cũng như thực tiễn đấu tranh chống tham nhũng, các nước trên thế giới đều khẳng định trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, xã hội, công dân đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc chiến chống tệ nạn tham nhũng. Vai trò của xã hội thể hiện ở việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện đối với vận hành của bộ máy nhà nước nói chung và trong công tác PCTN nói riêng. Xã hội có quyền đòi hỏi Nhà nước thực hiện đúng chức năng của mình cũng như đòi hỏi phải xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm của đội ngũ cán bộ, công chức, những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hình thành nên từ sự đóng góp của các thành viên trong xã hội (Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005, sửa đổi năm 2018) đã có những quy định để tạo cơ sở pháp lý để xã hội tham gia đấu tranh chống tệ tham nhũng qua việc quy định vai trò và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên; vai trò và trách nhiệm của báo chí; vai trò và trách nhiệm của công ty, hiệp hội ngành nghề; trách nhiệm của công dân và ban thanh tra nhân dân với những loại hình tham gia thích hợp với tính chất vận hành của các tổ chức này.

2. Trách nhiệm của xã hội

2.1. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có trách nhiệm sau đây:

+ Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về PCTN; phản biện xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN; kiến nghị việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng;

+ Động viên Nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, phản ánh, tố cáo, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng;

+ Cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng;

+ Giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

– Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận có quyền bắt buộc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, xác minh vụ việc tham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng, thu hồi của cải/tài sản tham nhũng, kiến nghị việc bảo vệ, khen thưởng người có công phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng. Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phải xem xét, trả lời trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bắt buộc, kiến nghị; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn trả lời khả năng kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Bài Nổi Bật  Vdc Là Gì - Nghĩa Của Từ Vdc

2.2. Trách nhiệm của cơ quan báo chí, nhà báo.

– Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm đấu tranh chống tham nhũng, đưa tin về vận hành PCTN và vụ việc tham nhũng.

– Cơ quan báo chí, nhà báo có trách nhiệm phản ánh khách quan, trung thực và chấp hành các quy định khác của pháp luật về báo chí, quy tắc đạo đức nghề nghiệp khi đưa tin về vận hành phòng, chống tham nhũng và vụ việc tham nhũng.

2.3. Trách nhiệm của công ty, hiệp hội công ty, hiệp hội ngành nghề

– công ty, hiệp hội công ty, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tuyên truyền, động viên người lao động, thành viên, hội viên của mình thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; kịp thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi tham nhũng.

– công ty, hiệp hội công ty, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN.

– Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phối hợp với hiệp hội công ty, hiệp hội ngành nghề tổ chức diễn đàn để trao đổi, cung cấp thông tin, đáp ứng công tác phòng, chống tham nhũng.

2.4. Trách nhiệm của công dân, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng.

– Công dân tự mình hoặc thông qua Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng hoặc thông qua tổ chức mà mình là thành viên tham gia phòng, chống tham nhũng.

– Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

II. Thực trạng và các đề xuất

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội tiêu cực, ăn sâu bám rễ trong mọi chế độ xã hội, không phân biệt chế độ chính trị, nước giàu hay nghèo, phát triển hay kém phát triển. một vài nơi trên thế giới, tham nhũng làm “suy kiệt cơ thể” xã hội, gây ra xáo trộn, mất ổn định chính trị. Ở Việt Nam, tham nhũng có những đánh giá cho là đang trở thành “quốc nạn”, là những lực cản nặng nề nhất cho sự phát triển, là một tệ nạn có nguy cơ đe dọa sự tồn vong của quốc gia, dân tộc. Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, những kinh nghiệm, giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác PCTN có ý nghĩa hết sức quan trọng, thực sự là những “di sản” có tổng giá trị đối với sự phát triển của quốc gia, dân tộc.

1. Thực trạng công tác PCTN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong thời gian qua

Trong những năm qua, công tác đấu tranh PCTN trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được quan tâm chú trọng, với sự vào cuộc, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và ý thức trách nhiệm cao của các cấp, các ngành trong tỉnh, sự cố gắng của các bộ phận chức năng, các tổ chức, đoàn thể, cơ quan báo chí, truyền thông và nhất là vai trò quan trọng của quần chúng, nhân dân, công tác PCTN đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động. Cán bộ, công chức cơ bản có ý thức rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững phẩm chất, đạo đức, có ý thức đáp ứng nhân dân, được nhân dân tin tưởng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh. Trên một vài lĩnh vực, tham nhũng đã từng bước được kiềm chế. Công tác tham mưu, đề xuất của Ban Nội chính Tỉnh ủy cho Thường Trực Tỉnh ủy Quảng Bình trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trong, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính, tham nhũng trên địa bàn tỉnh được Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao, có chất lượng và đặc biệt là nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Qua công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc, các hành vi “tham nhũng vặt” xảy ra trên địa bàn.

mặc khác, công tác PCTN vẫn chưa thực hiện tốt bắt buộc, mục tiêu đề ra và chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn hiện nay; vẫn còn nhiều Giảm so với bắt buộc và kỳ vọng của nhân dân, như: Công tác tuyên truyền, thường nhật, giáo dục về PCTN chưa tạo được chuyển biến căn bản về nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong PCTN; trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một vài cấp ủy, tính tiên phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao; việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tại nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, mang nặng tính cách thức; một vài giải pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả thấp; việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở của cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế – xã hội còn chậm, chưa đáp ứng bắt buộc PCTN; việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong các bộ phận, tổ chức, đơn vị còn rất yếu, một vài trường hợp chưa xử lý triệt để; việc phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra còn Giảm…

Bài Nổi Bật  Hành Vi Hành Chính Là Gì

2. tác nhân

Tình hình trên do nhiều tác nhân nhưng chủ yếu là các tác nhân sau:

– một vài cơ quan, đơn vị và người đứng đầu chưa quyết định trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCTN. Nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình ở nhiều nơi bị buông lỏng. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, ở một vài nơi chưa tốt, kỷ cương, kỷ luật không nghiêm, còn có biểu hiện nói không đi đôi với làm hoặc làm chiếu lệ.

– Thể chế, chính sách về quản lý kinh tế – xã hội trên nhiều lĩnh vực vẫn còn sơ hở, bất cập, thương xuyên thay đổi ngay, còn chồng chéo, mâu thuẩn; chưa minh bạch, chưa xóa bỏ được cơ chế “xin, cho”, là điều kiện dung dưỡng và làm nảy sinh tham nhũng, nhất là trên lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng, quản lý vốn, của cải/tài sản Nhà nước, tổ chức cán bộ, tín dụng, ngân hàng…

– Nhiều quy định của Luật PCTN và các văn bản dưới luật khi triển khai trong thực tiễn đã bộc lộ Giảm, như: việc kê khai của cải/tài sản, mức lương còn cách thức; xử lý trách nhiệm người đứng đầu còn vướng mắc, chưa nghiêm; chuyển đổi vị trí công tác thiếu tính khả thi; trách nhiệm giải trình của người có cấp bậc, quyền hạn chưa rõ ràng; công khai minh bạch còn cách thức, đối phó…

Xem thêm: The Triple Bottom Line Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

– Công tác tuyên truyền, thường nhật, giáo dục pháp luật về PCTN ở một vài nơi, một vài nội dung chưa đến được hầu hết các tầng lớp nhân dân; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của xã hội và nhân dân trong PCTN; một vài nơi có tình trạng những việc làm đúng, gương người tốt không được đề cao, bảo vệ; những sai sót, vi phạm không được phê phán, xử lý nghiêm minh. Vai trò giám sát của nhân dân thông qua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội hiệu quả chưa cao.

3. một vài giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN trong thời gian tới.

3.1. Tiếp tục tuyên truyền thường nhật, giáo dục pháp luật về PCTN đối với cán bộ, công chưc, viên chức và nhân dân.

– Đẩy mạnh và đa dạng hóa các cách thức tuyên truyền, thường nhật, giáo dục pháp luật về PCTN.

– Tích cực đưa thông tin về vận hành PCTN trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; khuyến khích các sở, ngành, huyện, thành phố, thị xã mở chuyên mục PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên Trang thông tin điện tử và nhiều cập nhật thông tin về PCTN. Báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường đăng tải, phát thanh, truyền hình các tin, bài, phóng sự… mang nội dung thông tin về PCTN.

3.2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong PCTN, lãng phí.

Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, lấy hiệu quả của công tác PCTN làm một trong số những tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực, kết quả công tác.

3.3. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.

– Công khai, minh bạch trong vận hành của cơ quan, tổ chức

Tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch trong vận hành của cơ quan, tổ chức ở tất cả các ngành, các cấp và trong các lĩnh vực chi tiết theo quy định của Luật PCTN. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Luật PCTN về công khai, minh bạch trong vận hành của cơ quan, tổ chức.

– Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, dùng của cải/tài sản công gắn với kết quả thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Định kỳ rà soát, bổ sung, sửa đổi những quy định về định mức, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và không còn phù hợp với thực tiễn. Minh bạch hóa các chế độ, định mức tiêu chuẩn dùng của cải/tài sản công của cán bộ, công chức.

– Xây dựng quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức. Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức trong tất cả các bộ phận, tổ chức; xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng thực thi công vụ của công chức khoa học, khách quan, chính xác, phản ánh đúng năng lực, trình độ, kết quả công tác, phẩm chất, đạo đức làm căn cứ để bố trí, dùng, bổ nhiệm, đề bạt, đào tạo bồi dưỡng và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức; tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức trong thực thi các nhiệm vụ, công vụ trên địa bàn tỉnh.

Bài Nổi Bật  Sáu Tổ Chức Chính Trị Xã Hội Là Gì ? Đặc Điểm, Phân Loại những loại Tổ Chức Xã Hội

Quan tâm đến công tác quy hoạch, dự nguồn cán bộ, tạo nguồn cán bộ để thay thế, chuyển đổi kịp thời, phù hợp, đúng quy định của pháp luật.

– Minh bạch của cải/tài sản, mức lương của cán bộ, công chức. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc kê khai của cải/tài sản, mức lương hàng năm tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc việc kê khai của cải/tài sản và mức lương theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ. quy trình tổ chức thực hiện phải gắn liền với việc mở rộng các biện pháp phòng ngừa như xác minh, kiểm tra, kiểm soát công khai của cải/tài sản, mức lương của cán bộ, công chức.

– Nâng cao chế độ trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng.

3.4. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

3.5. Tăng cường vai trò giám sát trong công tác PCTN, lãng phí.

– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp đề cao vai trò của mình trong công tác PCTN, lãng phí.

– Phát huy vai trò của báo chí trong công tác PCTN, lãng phí; các bộ phận, tổ chức có kế hoạch bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác về các vụ việc tham nhũng, lãng phí cho các bộ phận báo chí theo đúng quy định của pháp luật.

– Xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để phát huy vai trò của công ty, hiệp hội công ty, hiệp hội ngành nghề trong PCTN thông qua việc xây dựng và thực hiện văn hóa buôn bán đúng mực; phối hợp với các bộ phận nhà nước có thẩm quyền để ngăn chặn và phát hiện kịp thời cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, đòi hối lộ.

khả năng thấy rõ, hiện nay công tác PCTN tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở. Việc triển khai thực hiện các biện pháp giữa phòng và chống ngày càng đồng bộ, nhờ đó kết quả PCTN tiếp tục chuyển biến trên nhiều mặt. một vài cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành củng cố, nâng cao chất lượng vận hành, nhất là việc chỉ đạo phối hợp, theo dõi, tham mưu chỉ đạo giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện tốt hơn. Trách nhiệm của các cấp ủy, người đứng đầu các bộ phận, đơn vị, địa phương, các đoàn thể được tăng cường. Công tác tuyên truyền, thường nhật giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai tích cực. Công tác cải cách giấy tờ hành chính, kê khai TSTN, thực hiện việc chuyển đổi một vài vị trí công tác theo quy định của pháp luật được thực hiện nghiêm túc. Việc công khai minh bạch trong cơ quan, đơn vị đã góp phần ngăn chặn, phòng, chống tham nhũng. Các vận hành thanh tra, kiểm tra được tiếp tục tăng cường. vì thế, từ những kết quả đã đạt được và những kinh nghiệm rút ra trong những năm qua, mặc dù còn nhiều điều kiện, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và sự tham gia chủ động, tích cực của toàn xã hội, tin rằng, nhất định chúng ta sẽ từng bước đẩy lùi tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng, bộ máy Nhà nước trong sạch, vững mạnh, vận hành hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức liêm chính; củng cố niềm tin của nhân dân và cộng đồng quốc tế, bảo đảm vững chắc cho ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Các câu hỏi về Vì Sao Phải Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Là Thiết Thực Góp Phần Bảo Vệ


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Vì Sao Phải Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Là Thiết Thực Góp Phần Bảo Vệ hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Vì Sao Phải Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Là Thiết Thực Góp Phần Bảo Vệ ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Vì Sao Phải Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Là Thiết Thực Góp Phần Bảo Vệ Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Vì Sao Phải Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Là Thiết Thực Góp Phần Bảo Vệ rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Vì Sao Phải Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Là Thiết Thực Góp Phần Bảo Vệ

Vì Sao Phải Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Là Thiết Thực Góp Phần Bảo Vệ

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Vì #Sao #Phải #Phòng #Chống #Tham #Nhũng #Lãng #Phí #Là #Thiết #Thực #Góp #Phần #Bảo #Vệ

Tham khảo thêm tin tức về Vì Sao Phải Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Là Thiết Thực Góp Phần Bảo Vệ tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thêm nội dung về Vì Sao Phải Phòng Chống Tham Nhũng, Lãng Phí Là Thiết Thực Góp Phần Bảo Vệ từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment