Bài viết Vì Sao Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội, Để Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội thuộc chủ đề về Thắc Mắt đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://truonggiathien.com.vn/ tìm hiểu Vì Sao Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội, Để Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem bài : “Vì Sao Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội, Để Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội”

*

*
*
*
*
*
*

Thời sự – Chính trị Kinh tế VH-XH QP-AN Đối ngoại Du lịch Địa phương

Hoàng Ngân Hoàn

Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, hệ thống ngành văn hóa được hình thành từ Trung ương đến cơ sở, từ một vài ngành cơ bản chuyển sang hàng chục ngành chuyên môn khác nhau, đa dạng, đa diện trên các lĩnh vực. Từ những phương tiện vận hành nghèo nàn, nay toàn ngành đã có cơ sở vật chất, trang thiết bị ngày càng được đầu tư hiện đại. Hàng vạn cán bộ, công chức, văn nghệ sỹ được tôi luyện, có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, một lòng, một dạ đáp ứng nhân dân. Trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, khắp chiến trường trong khói lửa đạn bom ác liệt, ở đâu, lúc nào cũng có mặt người chiến sỹ văn hóa, đó là các nhà văn, nhà báo, nhạc sỹ, ca sỹ, họa sỹ, đạo diễn, quay phim… dũng cảm kiên cường, lấy công tác tư tưởng văn hóa làm trận địa, lấy cây bút, tiếng hát, cây đàn và trái tim nồng nàn yêu nước làm vũ khí để sáng tác những tác phẩm văn hóa, nghệ thuật làm rung động lòng người, cổ vũ tinh thần chiến đấu và sản xuất, ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù của quân và dân ta. Trong sự nghiệp đổi mới, ngành Văn hóa tiếp tục phát huy vai trò trên mặt trận tư tưởng văn hóa, từng bước đổi mới về nội dung, cách thức vận hành phù hợp với tình hình mới; đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, đấu tranh chống diễn biến hòa bình, góp phần ổn định chính trị; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; văn hóa từng bước gắn với phát triển, vừa là mục tiêu, vừa là động lực đẩy nhanh sự phát triển KT-XH.

Bài Nổi Bật  Nymphomaniac Là Gì - Nghĩa Của Từ Nymphomaniac

Bạn đang xem: Vì sao văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội

*

Bảo tàng tỉnh Sơn La phối hợp với Bảo tàng Kayson Phomvihan tổ chức Triển lãm ảnh “Nghĩa tình Việt – Lào”.

Ảnh: Hải Anh (Bảo tàng tỉnh)

Ở Sơn La, ngay từ ngày đầu giành chính quyền, bộ máy ngành Văn hóa – Thông tin đã ra đời, từ những hạt nhân nòng cốt làm công tác tuyên truyền và tổ chức vận hành văn nghệ quần chúng, nay đã gây ra dựng và phát triển ngày càng trưởng thành với nhiều thành tựu đáng ghi nhận trong quy trình xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đặc biệt, trong kháng chiến chống thực dân Pháp, và đế quốc Mỹ, với phương tiện vận hành của ngành còn rất thô sơ, ngành VHTT tỉnh ta dùng phương pháp tuyên truyền miệng là chủ yếu, kết hợp mọi loại hình vận hành như: Chòi phát thanh bằng loa sắt tây, loa quả bầu, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, biểu ngữ để tuyên truyền cổ động, nêu cao khẩu hiệu: “Tiếng hát át tiếng bom”, “Tiếng loa hòa tiếng súng”… cổ vũ khí thế chiến đấu và chiến thắng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

*

Liên hoan Xòe Sơn La, năm 2019.

*

Trải nghiệm văn hóa dân tộc Dao tại Bảo tàng tỉnh.

Xem thêm: Ngứa Mí Mắt Là Bệnh Gì – Tại Sao Mắt Bị Ngứa Và Cách Khắc Phục

Công tác bảo tồn phát huy các tổng giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch được triển khai thực hiện hiệu quả. Hiện nay, toàn tỉnh có 96 di tích được đưa vào danh mục, trong đó, 1 di tích quốc gia đặc biệt, 15 di tích quốc gia, 46 di tích cấp tỉnh, 34 di tích chưa được xếp hạng; 10 di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như Nghệ thuật Xòe Thái; Nghi lễ Lễ Hết Chá của người Thái trắng xã Đông Sang, huyện Mộc Châu; Nghi lễ cúng dòng họ của người Mông; Nghi lễ Cấp Sắc của người Dao… một vài di tích đang được bảo tồn và khai thác hiệu quả, mỗi năm hàng trăm nghìn lượt người tham quan, học tập, góp phần vào việc giáo dục truyền thống cách mạng và ý thức phát huy bản sắc văn hóa dân tộc như Di tích lịch Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La; Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến (Mộc Châu); Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng khoài, huyện Yên Châu…

*

Thi xe tuyên truyền tại Hội thi tuyên truyền lưu động tỉnh Sơn La lần thứ IX, năm 2020.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống văn hóa” đã và đang phát triển rộng khắp, góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội, xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, đẩy nhanh mạnh mẽ phong trào xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đáp ứng ngày càng cao mong muốn hưởng thụ, giải trí và sáng tạo của quảng đại quần chúng nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với những kết quả đạt được, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sơn La được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, Cờ thi đua của Chính phủ; nhiều năm liên tục được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc. Đã có 1 nghệ sỹ nhân dân; 20 nghệ sỹ ưu tú; 3 nghệ nhân đạt giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật; 28 nghệ nhân ưu tú… hàng trăm lượt cán bộ công chức, viên chức, văn nghệ sỹ diễn viên được tặng thưởng những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước; Bằng khen, Giấy khen của các cấp.

Trên cơ sở tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng khắp cả nước lần thứ XII, XIII; các chương trình hành động của Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, XV, giai đoạn 2021 – 2025, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đề ra các giải pháp chi tiết, tập trung xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa theo hoạch định XHCN, sâu rộng, bền vững, toàn diện, vừa tiên tiến, vừa đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; thực hiện tốt các chính sách về phát triển văn hóa vùng miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Gắn kết chặt chẽ những vận hành xây dựng cuộc sống văn hóa với phát triển thể thao – du lịch và bảo vệ môi trường; vừa bảo tồn tổng giá trị văn hóa truyền thống vừa tiếp thu có chọn lọc các tổng giá trị tinh hoa văn hóa của nhân loại phù hợp với từng khu vực. Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phát triển văn hóa là sự nghiệp của toàn dân vì thế cần kêu gọi mọi năng lực xã hội, các thành phần kinh tế. Cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sỹ của toàn ngành tiếp tục phát huy phẩm chất của người chiến sỹ trên mặt trận văn hóa tư tưởng, nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các câu hỏi về Vì Sao Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội, Để Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Vì Sao Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội, Để Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3 Bài viết Vì Sao Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội, Để Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Vì Sao Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội, Để Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Vì Sao Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội, Để Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Vì Sao Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội, Để Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội

Vì Sao Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội, Để Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Vì #Sao #Văn #Hóa #Là #Nền #Tảng #Tinh #Thần #Của #Xã #Hội #Để #Văn #Hóa #Là #Nền #Tảng #Tinh #Thần #Của #Xã #Hội

Xem thêm kiến thức về Vì Sao Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội, Để Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội tại WikiPedia

Bạn hãy tìm thông tin chi tiết về Vì Sao Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội, Để Văn Hóa Là Nền Tảng Tinh Thần Của Xã Hội từ web Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment