Bài viết Vi Sinh Tiếng Anh Là Gì thuộc chủ đề về Giải Đáp đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng TruongGiaThien.Com.Vn tìm hiểu Vi Sinh Tiếng Anh Là Gì trong bài viết hôm nay nha !
Các bạn đang xem nội dung : “Vi Sinh Tiếng Anh Là Gì”

Seven species, essentially, that have produced for us the brunt of our understanding of biological behavior today.

Bạn đang xem: Vi sinh tiếng anh là gì

Wolf V. Vishniac (22 tháng 4 năm 1922 – 10 tháng 12 năm 1973) là một nhà vi sinh học người Hoa Kỳ, con trai của Roman Vishniac.
Wolf Vladimir Vishniac (April 22, 1922 – December 10, 1973) was an American microbiologist, son of famed photographer Roman Vishniac.
Là một sinh viên khoa học, – tôi đang theo học ngành sinh lý học – tôi học rất nhiều về nó ở lớp vi sinh học.
Viện ĐH Breslau trở thành một trung tâm danh tiếng về sinh lý thực vật và vi sinh học khi ông còn tại chức.
The University of Breslau became an innovative center for plant physiology and microbiology while he was there.
Allison kiếm được B.S. trong vi sinh học từ ĐH Texas, Austin năm 1969, nơi ông là một thành viên của Delta Kappa Epsilon fraternity.
Allison earned a B.S. degree in microbiology from University of Texas, Austin in 1969, where he was a member of Delta Kappa Epsilon fraternity.
Vi sinh học khoa học được phát triển trong thế kỷ 19 thông qua công việc của Louis Pasteur và trong vi sinh học y học Robert Koch.
Scientific microbiology developed in the 19th century through the work of Louis Pasteur and in medical microbiology Robert Koch.
Hợp chất asen Sinh vật chịu điều kiện cực đoan Địa vi sinh học Các kiểu giả thuyết của hóa sinh học Hóa học asen hữu cơ ^ Pearce, Fred (2006).
Arsenic compounds Extremophile Geomicrobiology Hypothetical types of biochemistry Organoarsenic chemistry Pearce, Fred (2006).
Những công trình thống kê của ông về vi sinh học nông nghiệp và công nghiệp đặt nền móng cho những khám phá sau này trong lĩnh vực sinh học.
His studies of agricultural and industrial microbiology yielded fundamental discoveries in the field of biology.
mặc khác, gần đây hơn, công việc trong lĩnh vực vi sinh học đã bắt đầu dùng khái niệm về các loài biểu trưng theo một cách riêng biệt.
Ông tự lập một phòng thí nghiệm tại gia và thống kê vi sinh học bằng cách học hỏi từ sách và thực hiện các thí nghiệm của riêng mình.

Bài Nổi Bật  Cần Vương Là Gì - Phong Trào Cần Vương

Xem thêm: Sở Nn&Ptnt Quảng Trị – Câu Hỏi Nhận Xét Sự Khác Nhau Giữa

cách thức trao đổi chất này được cho là chỉ xảy ra ở sinh vật nhân sơ và lần đầu tiên được đặc trưng bởi nhà vi sinh học Sergei Winogradsky.
This form of metabolism is believed to occur only in prokaryotes and was first characterized by microbiologist Sergei Winogradsky.
Phân tích hóa họcvi sinh học, trong khi đắt tiền, là phương pháp duy nhất để có được thông tin rất cần thiết để quyết định phương pháp thanh lọc thích hợp.
Chemical and microbiological analysis, while expensive, are the only way to obtain the information necessary for deciding on the appropriate method of purification.
Ví dụ, các nhà vi sinh học đã cố gắng phân loại các vi sinh vật dựa trên cấu trúc của thành tế bào, hình dạng, và hợp chất chúng tiêu thụ.
For example, microbiologists tried to classify microorganisms based on the structures of their cell walls, their shapes, and the substances they consume.
Năm 2014, giám sát kết hợp hành vi sinh học (IBBS) ở phái yếu bán mại dâm chỉ ra rằng rằng số người vận hành mại dâm sống với HIV tăng lên 7,3% từ 4,2% vào năm 2012.
In 2014, Integrated Bio-Behavioral Surveillance (IBBS) in female sex workers shows an increase of sex workers living with HIV to 7.3% from 4.2% in 2012.
Khi còn nhỏ, tôi xem TV rất nhiều và có nhiều rất sở thích “mọt sách” như là khoáng vật học, vi sinh học, chương trình không gian và một tí chính trị.
As a kid, I watched a lot of television and had lots of nerdy hobbies like mineralogy and microbiology and the space program and a little bit of politics.
Khi còn nhỏ, tôi xem TV rất nhiều và có nhiều rất sở thích ” mọt sách ” như là khoáng vật học, vi sinh học, chương trình không gian và một tí chính trị.
As a kid, I watched a lot of television and had lots of nerdy hobbies like mineralogy and microbiology and the space program and a little bit of politics.
Ông được xem là một trong 3 người thiết lập nên lĩnh vực vi sinh vật học, cùng với Ferdinand Cohn và Robert Koch, và được gọi là “cha đẻ của vi sinh vật học“..
He is regarded as one of the three main founders of bacteriology, together with Ferdinand Cohn and Robert Koch, and is popularly known as the “father of microbiology“.
Khoa học thống kê virus được biết với tên virus học (virology), một chuyên ngành phụ của vi sinh vật học.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Bài Nổi Bật  Google Tag Manager Là Gì? Hướng Dẫn Cài đặt, dùng Gtm Là Gì

Các câu hỏi về Vi Sinh Tiếng Anh Là Gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Vi Sinh Tiếng Anh Là Gì hãy cho chúng mình biết nha, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình nâng cao hơn hơn trong các bài sau nha <3Bài viết Vi Sinh Tiếng Anh Là Gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Vi Sinh Tiếng Anh Là Gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết Vi Sinh Tiếng Anh Là Gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nha!!

Các Hình Ảnh Về Vi Sinh Tiếng Anh Là Gì

Vi Sinh Tiếng Anh Là Gì

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Sinh #Tiếng #Anh #Là #Gì

Tìm thêm báo cáo về Vi Sinh Tiếng Anh Là Gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem thông tin về Vi Sinh Tiếng Anh Là Gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄

Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://truonggiathien.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://truonggiathien.com.vn/hoi-dap/

Give a Comment